Gymnasieelever möts kring klimat- och framtidsfrågor

Idag kommer We Change till Göteborg. Gymnasieelever från hela staden samlas i Angered för att diskutera och lära sig mer om hållbar utveckling.

1200 gymnasieelever har bjudits in till We change-turnén, som stannar till i Göteborg, idag och imorgon, 11 och 12 mars.

I samarbete med Göteborgs stad, företag och organisationer ägnar inbjudna ungdomar från hela staden en halvdag kring hållbar utveckling. Platsen är Angeredsgymnasiet.  Idag får de en scenshow, diskussioner och workshops som berör hållbar utveckling. Ungdomarna ska diskutera vad de själva kan göra för att påverka samhället. Göteborgs stad är delaktiga i dagen och fokuserar på frågor kring transporter och hur hållbart resande kan bli roligare.

Workshop-passen berör olika områden – bland annat energieffektivisering, hållbart mode och bistånd. Miljöförvaltningen, trafikkontoret och konsument- och medborgarservice håller i workshopen om hållbart resande. Dagen avslutas med en paneldebatt.

– Det ska handla om hur vi kan skapa ett hållbart samhälle för alla grupper. Det blir en möjlighet för unga att ge input till kommunen om hur de vill få till förändring, och vad de tycker är viktiga prioriteringar, säger Moa Lindvert, miljöutredare på Miljöförvaltningen, till nättidningen Vårt Göteborg.

We Change drivs av ungdomar.se och under våren besöker de sju städer med hållbarhetsturnén, varav en av städerna är Göteborg. Syftet är att ge ungdomar kunskap och inspiration att jobba för en mer hållbar värld.

Representanter och info från GreenhackGBG kommer att finnas på Angeredsgymnasiet.

Läs mer om We change på Ungdomar.se

MENY