WWF: Svenskarna allt mer engagerade i klimatfrågan

Har ditt klimatengagemang växt de senaste fem åren? Du är inte ensam. 34 procent av svenskarna har ett större klimatengagemang och 40 procent har mer kunskap om klimatet i dag än för fem år sedan, visar WWF:s Klimatbarometer 2015.

WWF presenterade i dag årets Klimatbarometer, och den visar tydligt att svenskarna bryr sig om klimatet – och att de är oroliga. 35 procent uppger en ökad oro och 57 procent en lika stor oro som tidigare. 37 procent uppger att de känt klimatångest.

WWF:s undersökning är utförd av Cint med över 1 000 intervjuade och många uppger att de är engagerade i klimatfrågan och drar sitt strå till stacken i sin vardag. 65 procent “återanvänder och återvinner material”, 56 procent ”minskar sitt matsvinn”, 55 procent “använder gång- och cykelvägar” och 46 procent “åker kollektivt”.

Alternativ för att välja bort bilen, som är ett av de områden i våra liv som orsakar mest klimatutsläpp, uppges vara:
Billigare kollektivtrafik: 43 procent
Tätare turer med kollektivtrafiken: 35 procent
Bättre cykelbanor: 20 procent

Det kommer vi inom GreenhackGBG givetvis titta närmare på under nästa månad, när temat är resor.

Men det är inte allt. 8 av 10 svenskar vill kunna producera sin egen energi, 54 procent kan tänka sig ett konsumtionsfritt år och 72 procent uppger kunna offra till exempel en Thailandsresa för att minska sin klimatpåverkan.

– Vi ser en trend i att allt fler människor vill bidra till en klimatsmart värld. Earth Hour ger en signal till beslutsfattarna att agera. Stödet från privatpersoner, skolor, kommuner, företag och organisationer är avgörande i det här arbetet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF i ett pressmeddelande.

/Peter, projektledare

Foto: Adam Oswell/WWF-Canon

MENY