Vill du bidra till en mer hållbar och cirkulär vardag?

Då kan du delta i en enkätundersökning om konsumtionsvanor av lokalproducerade livsmedel.

För att nå en hållbar livsmedelsförsörjning samarbetar flera verksamheter i Göteborgs Stad i ett EU-finansierat projekt, Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar, som har till syfte att utveckla och testa nya affärsmodeller för ökad konsumtion av lokalproducerade grönsaker.

De är intresserade av ditt behov och intresse för lokalproducerad mat, för att bättre förstå vilka förutsättningar som är viktiga för att människor ska vilja köpa mer lokalodlat. Därför har projektet skapat en enkätundersökning med frågor om konsumtionsvanor av lokalproducerade livsmedel. Genom att svara på den bidrar du till fortsatt utvecklingsarbete utifrån användarperspektivet. Enkätresultatet kommer, efter genomförd undersökning, att publiceras på Business Region Göteborgs hemsida.

Utöver enkätundersökningen vill projektet rekrytera deltagare till en pilotsatsning som ”testkonsument” av lokalproducerade grönsaker perioden sensommar 2021 – höst 2021. Att vara testkonsument innebär att köpa lokalproducerade grönsaker från stadsnära odlare omkring Göteborg och delta i dialogen om och utvärderingen av pilotsatsningen. Mer information och intresseanmälan till att vara testkonsument hittar du här.

Foto: Martin Berg

MENY