Våga fråga: Finns det några miljögifter i min julklapp?

För att undvika att ge bort julklappar som innehåller kemiska ämnen som kan orsaka cancer eller störa fortplantningsförmågan behöver du Våga Fråga! vad varan innehåller.

Kemikalier finns i alla julklappar. De flesta har ingen negativ påverkan på människors hälsa eller miljö. Det kan dock finnas kemiska ämnen med otrevliga egenskaper i våra julklappar, exempelvis mjukgörande ftalater i plaster, tungmetaller som kadmium och bly i smycken, krom i läder samt nonylfenoler och perfluorerade ämnen i textilier. Den europeiska kemikaliemyndigheten har en lista som heter kandidatförteckningen över skadliga ämnen som inte har hunnit att förbjudas än. Som konsument har du rätt att få veta om en vara innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen. Här har vi ett formulär du kan använda när du vågar fråga.

Miljöförvaltningen frågar också!
Den 2 december besökte Miljöförvaltningen butiker i Nordstan och frågade ansvariga om vad några utvalda varor innehåller. Nu ska varorna lämnas in till ett laboratorium för att se om varan innehåller något ämne som finns med på kandidatförteckningen. Resultat väntas efter nyårshelgen.

Dela:
MENY