UTVÄRDERING 2015

Fyll i en enkät om GreenhackGBG och hjälp oss att bli ännu bättre!

Vi har påbörjat arbetet med att utvärdera det första året med GreenhackGBG. Anledningen till det är givetvis att vi som jobbar med GreenhackGBG vill vet hur väl vi uppnått våra mål under året och det gör vi bäst genom att ni, greenhackare, svarar på vår enkät. Så snälla, söta, fina ni, med socker på toppen, lägg 5–10 minuter på detta, så lovar vi att vara ännu bättre under nästa år!

Här är utvärderingen

/Peter, projektledare GreenhackGBG

MENY