Arkiv

Lär dig något nytt i höst

Ser du också fram emot en spännande höst med nya möjligheter, att träffa nya människor och samtidigt lära dig något nytt? Här har du tips och inspiration!

Är du exempelvis nyfiken på hur du kan leva mer klimatsmart? Studiefrämjandets kurs Klimatsteget är helt kostnadsfri.

Vill du lära dig att plocka svamp eller kanske ta hand om mat genom fermentering så har Folkuniversitetet kurser i detta. De arrangerar även en gratis föreläsning 4 oktober om hur man blir en hållbar klädkonsument, mer om det och mycket annat hittar du i kursprogrammet.

Kanske har du länge drömt om att kunna skörda din egen honung? Studieförbundet vuxenskolan har en grundkurs i biodling i höst.

Eller varför inte i god tid ta tag i julförberedelserna genom Medborgarskolans kurs Grönt julbord!

Du vet väl om att du själv kan starta en studiecirkel hos Studiefrämjandet om du vill utveckla ett intresse tillsammans med andra.

Nu är ju vi på GreenhackGBG lite extra inne på hållbarhet, men du vet väl att de flesta aktiviteter som gör en människa glad, till exempel dans och körsång oftast är helt utsläppsfria!

Vill du hellre ta del av andras kunskap på egen hand, kanske i mysfåtöljen med en tekopp framför dig? Då finns det flera poddar att lyssna på, här kommer några tips:

Vetenskapsradions miljöprogram Klotet har många intressanta och bra program som tillsammans med forskare tar upp allt mellan matsvinn och kemikaliefrågor, såväl på internationell som lokal nivå.

Klimatpodden bjuder in och diskuterar klimatfrågor ur olika aspekter med sina gäster. Bland annat deltar Chalmersforskaren Fredrik Hedenus och ger tips på en klimatsmart diet och Isabella Lövin som är Sveriges klimat och biståndsminister berättar vad som fick henne att engagera sig i klimatfrågan.

Också i Miljöpodden diskuteras olika ämnen, bland annat hur det är att leva utan att ge upphov till något avfall samt frågan om biokol, hur fungerar det egentligen?

Och missade du Johan Kuylenstiernas sommarprat 21 juli (utsedd till Sveriges miljömäktigaste) så finns chansen kvar ett tag till.

/Ingrid Bohlin, miljöutredare miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Dela:

Restaurangchefen: Ställ krav på oss!

Många av oss köper msc- eller asc-märkt fisk i affär. Men hur gör vi när vi går på restaurang? vRÅ är medlem i Hållbara restauranger och vi frågade deras Head chef hur hon tycker att vi som restauranggäster ska göra. Hennes svar: Ställ frågor och krav!

Det är viktigare än någonsin att jag som kock och kökschef tar ställning för en hållbar utveckling av fiske, vattenbruk och fångstmetoder. Det är en utveckling som vi i allra högsta grad kan påverka och min vision är att kunskapen kring ursprung, levnadsförhållanden och fångstmetoder vad gäller fisk och skaldjur inom 1–2 år skall vara på samma nivå som köttindustrin och frukt och grönt är idag.

Vi gör redan väldigt mycket på vRÅ, Clarion och Nordic Choice , bland annat är vi msc-certifierade och vi på vRÅ har en tanke bakom varje fisk och skaldjur vi serverar. Men vi har en lång väg kvar vad gäller kunskap och att kunna förmedla det vi gör och varför till våra gäster. Jag vill att gästerna skall ställa frågor och våga föra ett samtal kring detta!

Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå visionen tillsammans, branschen, gäster, konsumenter, forskare och jag är stolt över att arbeta i en kedja som tar ställning för en miljömässigt hållbar framtid.

/Sofia Bodovic Olsson, Head chef vRÅ, Clarion Hotell Post

Läs mer om Hållbara restauranger och hitta fler medlemsrestauranger på hallbararestauranger.se och följ arbetet på instagram.com/sustrestaurants och facebook.com/hallbararestauranger.

Bild från WWF:s fiskguide.

Dela:

5 tips för hållbart hav och vatten 1

Har du någon gång reflekterat över vad våra hav, floder och vattendrag bjuder oss på varje dag: dricksvatten, bevattning och rengöring. Dessutom är hundratals miljoner människor på jorden beroende av fisk och skaldjur för sitt livsuppehälle. Havet bidrar även till att sänka koldioxidhalterna i atmosfären och är viktig både för rekreation och som transportled. Här har du 5 tips för hur du kan lära dig mer om vårt vatten och göra hållbara val.

#1 Lär dig mer om jordens vattenresurser

Se filmen ”Where is water?”, som bilden ovan är från. Genom att få en förståelse för hur knappa de globala resurserna av sötvatten är kan du göra mer medvetna val.

#2 Köp second hand kläder

Visste du att det går åt cirka 8 000 liter vatten för att producera ett par vanliga jeans? Ett stort problem är att kläderna produceras i länder där det redan är brist på vatten för människors dagliga behov. Genom att välja second hand istället för nyproducerade kläder spar du på vattenresurserna. På waterprint.org kan du läsa mer om hur mycket vatten som går åt för att producera andra vanliga produkter vi köper.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna påverkar bland annat vattnets kretslopp. I stora drag kommer områden som idag har problem med torka att bli ännu torrare medan andra platser kommer att drabbas av ökade nederbördsmängder. Även översvämningar på grund av havsnivåhöjning kommer att drabba kustområden. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. Fler tips får du i naturvårdsverkets podd ”prat om klimat”.

#4 Köp miljömärkt fisk och skaldjur

Med dagens fiskemetoder håller många artbestånd på att försvinna. Med hjälp av trålar fångas stora mängder fisk från samma bestånd, även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning. Odling av fisk och räkor kan också bidra till stor negativ miljöpåverkan om det inte görs på rätt sätt. Genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. På wwf.se kan du läsa mer om märkningarna och ladda ner appen fiskguiden som underlättar hållbara val.

#5 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen ”Strömmar av plast”.

Källor:
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturvårdsverket
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 2

I Göteborg har vi en rik och varierad natur. Här finns allt från hav och skärgård till skogar och myrområden, men också miljöer som skapats av människan som jordbrukslandskap, parker, golfbanor och bostadsområden. Den stora variationen i miljöer ger förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur. Den biologiska mångfalden minskar dock på grund av ett allt intensivare utnyttjande av natur och mark. Därför har vi ett miljömål som syftar till att bevara dessa miljöer och den mångfald av växter och djur som finns. Läs mer om stadens miljömål på goteborg.se.

#1 Köp ekologisk potatis

Potatis är den mest besprutade av de grödor som odlas i Sverige. Potatis besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar men även för att blasten ska vissna vid rätt tidpunkt. Eftersom varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används i ekologiska odlingar så gynnas den biologiska mångfalden. Att inte använda gifter gynnar även arter som lever på skadedjur, och en ekologisk balans kan uppstå. I det ekologiska jordbruket används också potatissorter som är mer tåliga mot angrepp samt mekanisk ogräsbekämpning istället för kemikalier. Genom att välja ekologisk potatis kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Köp miljömärkt fisk

Med dagens gigantiska fartyg och fiskeredskap som i princip dammsuger havens botten på jakt efter fisk, håller många artbestånd på att försvinna. Även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning, ofta som bifångst. Det hårda fisketrycket sker samtidigt som arternas livsmiljö utsätts för påfrestningar genom övergödning, miljögifter och ökade temperaturer till följd av klimatförändringar. Genom att välja fisk märkt med till exempel  KRAV, MSC eller ASC istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. För det är som Naturskyddsföreningen säger, Fisk växer inte på träd.

#3 Rädda skogen

Att Sverige har massor av skog är en sanning med modifikation. Visst finns det massor av träd i Sverige men det är snarare i form av trädplanteringar. Idag är endast cirka 2 procent av skogen i södra Sverige gammelskog. En gammelskog är en skog som inte har brukats på 130-150 år och innehåller en mängd olika arter, många av dem är hotade eftersom deras livsmiljö stadigt krymper. Naturarvet är en stiftelse som arbetar för att bevara gammelskogar, genom att klicka på webbsidan samlas pengar in. Förutom att möjliggöra överlevnad för en mängd olika arter bjuder skogen oss människor på bär, svamp och naturupplevelser som bidrar till ökad hälsa. Vill du uppleva en av Göteborgs äldsta skogar på nära håll så följ med naturskyddsföreningen på en guidad tur 7 maj till Rya skog. Trots sin litenhet innehåller den en mängd olika arter att upptäcka.

#4 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. En stor del av det skräp som slängs på marken är fimpar som delvis består av plast, men också giftiga ämnen som lakas ur och hamnar i naturen. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen Strömmar av plast.

#5 Städa kemikaliefritt

Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Eftersom avloppsreningsverket inte är gjord för att rena kemikalier följer många av dessa ämnen med ut i havet. De bakterier som jobbar med att rena vattnet i avloppsreningsverket från näringsämnen, kan också ta skada så att reningen blir mindre effektiv. Använd miljömärkta mikrofiberdukar, de fungerar att använda endast med vatten.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturarvet
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 1

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt mänskligt liv på jorden. Naturen bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening och pollinering av grödor men spelar också en stor roll för rekreation och vårt välbefinnande. Ju större variation av växter, djur och natur, desto större blir möjligheterna att klara av störningar i miljön. FN: s sammanställning av tillståndet i jordens ekosystem visar att mer än hälften av ekosystemen är hotade till följd av mänsklig aktivitet.

#1 Köp bara bomullsprodukter som är ekologiska

Tjugofem procent av alla bekämpningsmedel som används i världen används i bomullsodling. Bekämpningsmedel dödar inte bara de insekter som är avsikten, utan skadar även andra organismer som utsätts för kemikalierna. Genom att välja produkter med ekologisk bomull kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Välj bort produkter som innehåller palmolja

Palmolja finns i många olika produkter som kakor, färdigmat, tvål. Den utvinns från oljepalmen som odlas på stora plantager i exempelvis Indonesien och Malaysia. Ett stort problem med palmoljan är att stora ytor regnskog med hög biologisk mångfald skövlas för att ge utrymme för plantagerna. Vid odlingen används också bekämpningsmedel som är giftiga för människor och miljö. Genom att exempelvis välja produkter med ekologisk rapsolja istället kan du hjälpa flera arter att överleva. Mer info hittar du vårt tips Så här undviker du palmoljan.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Klimatet har alltid förändrats, med dagens hastighet har dock arter svårt att hinna anpassa sig vilket leder till utrotning av arter. Ett exempel är korallreven med hög artrikedom men som nu håller på att försvinna på grund av temperaturhöjning och allt surare hav till följd av klimatförändringarna. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. På svalna.se kan du skapa ett konto för att se din egen klimatpåverkan – och få fler tips på hur du kan minska den.

#4 Köp bara träprodukter från certifierade skogar

Att köpa begagnat är förstås bäst men ska du köpa nya möbler till hemmet eller trädgården så är det viktigt att välja med certifiering, som FSC. Då har det ställts krav på ansvarsfullt brukande av världens skogar. Förutom att en stor del av jordens arter är beroende av skogen bidrar den även genom att binda kol, hålla kvar marken vid häftiga regn och är en viktig del i vattnets kretslopp.

#5 Använd produkter utan skadliga kemikalier

I kläder och andra produkter med vattenavstötande egenskaper som regnkläder och bakplåtspapper kan det finnas högfluorerade ämnen (PFAS). De är extremt svårnedbrytbara och har till och med påträffats i isbjörnar, vilket bland annat riskerar att rubba deras möjlighet till fortplantning. Välj produkter med miljömärkning så kan du hjälpa flera arter att överleva.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF

Dela:
MENY