Arkiv

5 tips för hållbart hav och vatten 3

Det finns få saker som vi är mer beroende av än vatten. Tänk efter, hur många timmar skulle du själv överleva utan rent vatten? Trots att det är en livsnödvändig resurs slösar vi ofta med den och använder våra vattentillgångar som soptipp för diverse skräp och kemikalier. Här får du fem tips på hur du kan bidra till hållbart hav och vatten!

#1 Dosera rätt i tvätt- och diskmaskin

I Göteborgs har vi mjukt vatten med låg halt av kalciumjoner. Det innebär att du ska använda cirka 40 procent mindre tvättmedel för att tvätten ska bli ren jämfört med de som har hårt vatten. Om för mycket medel används riskerar du att tvättmedelsrester blir kvar i kläderna efter tvätt vilket kan leda till hudirritationer. Även diskmedel fungerar bäst med lagom dosering. Förutom bättre tvätt- och diskresultat sparar du på både pengar och vår miljö genom att dosera rätt. Så ta dig tid att läsa på paketet, skaffa ett bra mått och dosera rätt!

#2 Ta hand om regnet

En effekt av klimatförändringarna är ökad nederbörd i områden där det redan regnar relativt mycket. Fler och mer intensiva skyfall kan också förväntas i dessa områden. Här på SMHI:s hemsida kan du se olika klimatscenarier för bland annat nederbörd och temperatur.

Vid hög nederbörd på kort tid blir det svårt för vårt avloppssystem att ta hand om allt vatten. Det ökar risken för bräddning, det vill säga att orenat vatten kommer ut i våra vattendrag och hav. Genom att fånga upp och fördröja nederbörden kan vi hjälpa till att minska skadorna för människa och miljö. Ett sätt är att plantera växter som (åtminstone under växtsäsongen) tar upp vatten. En vattentunna som fångar in en del av vattnet är också bra, att spara tills växterna behöver vattnas igen. Att minska de hårdgjorda ytorna till förmån för exempelvis äng, gräs, grus, sedumtak eller en damm gör också stor nytta vid kraftig nederbörd och minskar risken för översvämningar.

#3 Minska tillförseln av mikroplast till havet

Mikroplast (små bitar av plast) kommer från flera olika källor som däck- och vägslitage, konstgräs, industri, tvätt av syntetkläder, båtbottenfärg, nedskräpning, och hygienprodukter som tandkräm och peeling med plastkorn i. När mikroplasterna så småningom kommer ut i vattendrag och hav kan de påverka fiskar och andra organismer negativt. Det saknas data för många utsläppskällor, en nyligen utkommen rapport pekar dock på att den största källan av mikroplast från Sverige kommer från däck- och vägslitage. Genom att dra ner på bilkörningen samt använda ecodriving med mjuk körstil minskar utsläppen av mikroplast till havet, samtidigt minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av luftföroreningar. Hela rapporten om mikroplast hittar du här.

#4 Städa utan att smutsa ner

Börjar det bli fullt i städskåpet? Egentligen klarar du den mesta rengöringen med en trasa, grönsåpa och någonting från skafferiet. På så sätt kan du minska belastningen av kemikalier vilket är bra både för vår hälsa och miljöns skull. Visste du till exempel att bikarbonat och salt är en effektiv propplösare? På Gryaab hittar du fler smarta städtips.

Tyvärr är en nackdel med så kallade mirakeltrasor att de, liksom andra textilier av syntet, kan släppa ifrån sig mikroplast som därefter förs vidare ut i havet genom avloppsreningsverket. Men nya innovationer kan förhoppningsvis hjälpa till att minska problemet, här är några exempel på det.

#5 Var sparsam med vattnet

På många håll i Sverige råder det brist på vatten. Även om vi i Göteborg är förskonade så finns det ändå många goda skäl till att spara på vattnet. Extra viktigt är det att spara på varmvatten eftersom det går åt mycket energi att värma upp, men även till vårt kallvatten går det åt energi vid pumpning och i reningsprocessen. Genom att byta packning på läckande kranar och göra dem snålspolande genom att sätta in en liten tillsats i kranen kan mycket vatten sparas. Tänk också på att inte låta kranen stå och spola i onödan, exempelvis när du borstar tänderna och under tiden du schamponerar håret.

Källor:
52 tips för biologisk mångfald
Naturvårdsverket
Svenskt vatten

Dela:

5 tips för hållbart hav och vatten 2

Göteborgs Stads miljömål ”Hav i balans” och ”Levande sjöar och vattendrag” är svåra att nå eftersom vi fortfarande har problem med bland annat övergödning, överfiske, miljögifter, nedskräpning och klimatförändringar. Du kan läsa mer om stadens miljömål på goteborg.se – här har du fem tips på hur du kan bidra till hållbart hav och vatten.

#1 Tvätta bilen i en tvätthall

Om du tvättar bilen på gatan eller gården så släpper du ut kemikalierester från rengöringsmedel samt metaller och oljerester från bilen som är skadliga för människa och miljö. Genom att tvätta bilen i en biltvättanläggning ser du till att smutsvattnet renas innan det släpps ut i vattendrag och hav i din närmiljö. Vill du veta mer, kolla Svensk Vattens kortfilm Biltvätt myt #4 – OK med miljömärkta produkter.

#2 Undvik läkemedel i havet

Syftet med läkemedel är att påverka våra kroppar, problemet är att de även har förmåga att påverka biologiska system i andra organismer. De är även byggda av stabila ämnen vilket gör att en stor del passerar genom våra kroppar, vidare genom avloppsreningsverket och ut i havet. Ett försök med ozonrening pågår i Linköping för att komma tillrätta med problemet.

Att minska vid källan är dock alltid att föredra. Genom att arbeta förebyggande, exempelvis genom att röra sig mer i vardagen kan många läkemedel helt undvikas. Flera av Göteborgs Stads gym- och motionsanläggningar erbjuder hälsorådgivning i form av olika friskvårdstjänster, om du behöver hjälp att komma igång.

#3 Låt båten värna havet

Har du båt finns det mycket att göra för minskad miljöpåverkan. Bara genom att byta till alkylatbensin kan du minska skadliga utsläpp av kolväten med 80-90 procent, det ger stora vinster för både hälsa och miljö. Visste du förresten att en tvåtaktsmotor släpper ut nästan en tredjedel av bensinen utan att förbrännas, direkt till luft och vatten? Byt till en modern motor om du fortfarande kör med en sådan. Genom att hålla några knop under toppfart kan man också minska bränsleförbrukningen rejält, ecodrivning funkar inte bara för bilmotorer. Viktigt också att ta med sig allt avfall, både hushålls- och toalettavfall till närmaste hamn för omhändertagande. Att hitta alternativ till giftig båtbottenfärg är också en viktig del i att värna livet i havet, här finns bra tips inför kommande säsong:

Naturskyddsföreningen: 6 sätt att slippa bottenmåla
Transportstyrelsen: Båtlivets miljöfrågor
Göteborgs Stad: Miljöregler och tips för ett hållbart båtliv
batmiljo.se

#4 Köp bra el

Nästan hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraft. En stor del av vattenkraftverken har ännu inte anpassats till modern miljölagstiftning, vilket gör att den stora artrikedom som strömmande vatten har potentialen att rymma uteblir. Ett exempel är laxen, som behöver en passage förbi vattenkraftverket för att kunna fortplanta sig. Genom att köpa el märkt med Bra miljöval förhindrar du torrläggning av vattendrag samt bidrar genom en miljöfond till att fler vatten passager byggs för fisk och andra arter.

#5 Besök Västerhavsveckan

5–13 augusti är det dags för den årliga Västerhavsveckan. Dagarna är späckade med aktiviteter som sätter fokus på vår havsmiljö. Har du aldrig besökt Vinga fyr eller varit inne i en blåvals gap så ta chansen nu, eller besök Långgrundets utställning vid Askimsbadet och lär dig mer om olika havsmiljöproblem. Programmet till alla aktiviteter hittar du på vasterhavsveckan.se.

Källor:
52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
Håll Sverige rent
Gryaab
Naturvårdsverket
Göteborgs Stad
Energimyndigheten

Foto: Klas Eriksson

Dela:

Så bygger du en solenergidriven elcykel

Taggar: , ,

Markus Auvinen bestämde sig för att resa söderut i somras och som miljövän och tidigare elektroingenjör ville han bygga en egen elcykel driven av solenergi. Vill du bygga en likadan? Här beskriver han sitt bygge!

Nu är tekniken mogen tänkte jag och slängde mig in i projektet att bygga en elcykel som drivs av solenergi. Jag hade fått tjänstledigt ett år och sparat ihop lite pengar så det var bara att köra på. Under sommarhalvåret flög jag fram med cykeln men nu i vinter är det inte lika enkelt, men det går om jag cyklar på dagtid!

Red. anm. Tänk på att det är el du jobbar med och du bör veta vad du gör. Är du nybörjare kan det vara klokt att ta hjälp av någon mer erfaren innan du sätter igång!

Solcellsregulatorn

Navet i ett solcellssystem är en solcellsregulator. Den kopplar samman alla delar, laddar batteriet, styr förbrukarna – de prylar som behöver ström – och visar aktuell data över situationen.

Det första du gör är att koppla batteriet till solcellregulatorn. Idag finns det ingen anledning att använda någonting annat än litiumbatterier. Visst, blybatterier är billigare men det rättfärdigar inte miljösvineriet. Lite större batterier brukar se ut som bilbatterier, även om de är litium, så det kan vara lämpligt med kabelklämmor för att kabeln ska sitta ordentligt. Observera att det är lämpligt att ha en säkring som motsvarar laddregulatorns maximala strömstyrka mellan regulator och batteriets pluspol för att inte skada batteriet ifall regulatorn skulle spåra ur. Det finns säkringshållare som är hyggligt vattenskyddade i alla fall. Säkringen är en vanlig flatsäkring som till exempel finns i bilar. Anslutningen till solcellsregulatorn kan se lite olika ut men ofta räcker det att bara skala änden och skruva fast. Nedan ser du hur batteriets pluspol via en röd sladd och en säkring är ansluten till laddregulatorns batteriingång, liksom minuspolen med en svart sladd.

Solcellerna

Nu ska vi koppla in solcellerna. Ska systemet användas utomhus, i båt eller dylikt, så rekommenderar jag starkt att använda vattentäta IP67-klassade kontakter så att solcellerna kan vara utomhus utan risk för elproblem på grund av väta. De kan vara lite trixiga att montera men övning ger färdighet. Så montera IP67-kontakter på regulatorns solcellsingångar och anslut därefter solcellerna. Tänk på att kontakterna ska vara åt rätt håll, att den smala han-kontakten är plus, där strömmen kommer ut. Använd också röda kablar för plus och svarta kablar för minus så att det blir ordning och reda på systemet. Eftersom jag vill kunna ha min cykelvagn i tältabsiden och solcellerna på utsidan har jag två meter långa kablar med kontakter som passar till solcellen.

Håll koll på batteriet

För att hålla koll på batteriet så att det inte laddas ur bör du koppla 12 voltsförbrukare till laddregulatorn istället för batteriet vilket har flera fördelar. Framför allt får regulatorn då koll på läget; sjunker batterispänningen under en viss nivå kan regulatorn strypa strömmen till förbrukarna och därigenom förhindra att batteriet töms. Litiumbatterier har för all del ofta skyddskretsar, ett så kallat Battery Management System, som stänger av vid en för låg spänning men problemet då är att laddregulatorn inte heller får ström och då kan det mycket väl vara så att laddregulatorn inte längre kan ladda! Man har alltså fastnat i ett dödläge.

Bekväma kopplingar

Jag har av bekvämlighet monterat två par IP67-kontakter till förbrukaruttaget. Till det ena har jag alltid ett kylskåp kopplat och till det andra oftast ett cigarettuttag med USB-uttag där jag kan ladda min utrustning. Jag försöker nämligen att endast ha utrustning som kan laddas via USB: telefon, ficklampa, pannlampa, cykeldator och så vidare.

Ibland kan du behöva koppla in lite tyngre grejer också, som kräver 230 V växelspänning. Det finns idag utmärkta 12/230V-konvertrar som leverarar en ren sinuspänning för inte alltför mycket pengar. Du vill ha en ren sinus för att skitiga signaler, alltså en signal med kraftiga övertoner vilket blir resultatet när man till exempel simulerar signalen som en fyrkantsvåg med billiga kretsar, riskerar att förstöra utrustningen du kopplar in. Du kopplar in en sådan konverter direkt till batteriet. Detta kräver lite varsamhet vid användning eftersom risken finns att du tömmer batteriet – regulatorn kan ju inte strypa strömmen till konvertern. Även här behöver du en säkring mellan pluspol och konverterns plus-ingång och det står i konverterns manual hur stor den ska vara. För att slippa ha konvertern framme har jag monterat ett par IP67-kontakter på batteriet och satt säkringen på konverterkabeln.

 Hela systemet

Här kan du se hela systemet. Kylboxen till höger matas från laddregulatorn som sitter på batteriet. De långa kablarna är till för solcellerna. 12 V/230 V-konvertern är också den inkopplad – den kabeln har jag märkt med silvertejp för att skilja den från de andra förbrukarkablarna.

Som elektronörd och i tron om att hängslen bör kompletteras med livrem så har jag också byggt en liten voltmeter. Det är displayen som jag elegant tejpat fast på regulatorn, som tänds när man trycker på knappen. Den har jag monterat för att kunna se spänningen även om regulatorn skulle dö.

Mer information om systemet och resan finner du på ayearonwheels.com.

/Markus Auvinen, elcykelbyggare

Dela:

Ljus i jul – nu än mer effektiv belysning med varmt sken

Under adventstid och inför julen är belysningen ofta något vi sätter värde på och bryr oss om lite extra. Det är ganska enkelt att vara energieffektiv och ändå ha en trivsam belysning. Har du hört talas om LED-filament? Här kommer lite tips att tänka på när det gäller julbelysning hemma.

Det har tillkommit många nya typer av belysning och julbelysning de senaste åren. Utbudet är enormt och många av produkterna har blivit billigare. Många av de nya belysningar som finns är dessutom mer energieffektiva än vad de var tidigare.

LED-lampor (Light Emitting Diode) har blivit mycket populärt när det gäller julbelysning. De är energieffektiva och håller betydligt längre än den traditionella glödljusbelysningen. De är minst fem gånger så effektiva och håller dessutom mer än tio gånger så länge. Till adventsljusstakar och julgransbelysning går det oftast att byta lamporna utan att behöva byta hela armaturen. LED finns i dag i en mängd olika varianter. Tänk bara på att utbyteslampor i LED i vissa fall är svagare än vad glödljuset var. Tips! Titta på förpackningen och välj lampor som använder 1/6-del till 1/10-del glödljuslampans watt men frestas inte att gå ner till 1/30-del som det är i vissa fall. Då blir det betydligt mindre ljus från lamporna.

Även om belysningen är effektiv så ska man tänka på hur ljuset regleras. Regleringen (dimmer) är viktig för hur mycket energi som används. I dag finns billiga produkter som kan hjälpa till med det. Du kan som exempel ha ett skymningsrelä med timer för utebelysningen. Då ställer du in den så att ljuset tänder när det blir mörkt och sedan är belysningen påslagen den tid du har bestämt, dock inte hela natten. Det finns modeller som du kan sätta i vanliga vägguttag.

Att ha en timer till en enstaka LED-ljusstake är däremot mer tveksamt. I värsta fall så använder timern lika mycket el som ljustaken. Läs därför på förpackningen hur mycket el just din timer använder.

Att vi använder stearinljus mer än vanligt är ju för att höja trivseln i juletider. Ljus ger ju både värme och belysning. Har man många levande ljus tända så kan du till och med skruva ner radiatorerna i rummet något.

Koltrådslampor

Senaste åren har det blivit vanligt med så kallade koltrådslampor. En sådan lampa använder lika mycket el som en gammal glödlampa. Nu finns det LED-filament som kan ersätta dessa, är energieffektiva och minst lika snygga.

När du planerar för julbelysning – tänk även på om du vill ha kallt eller varmt ljus. Varmt och kallt ljus mäts i kelvin och ju lägre kelvintal desto varmare ljus. En LED-lampa kan ha betydligt varmare ljus än vad en glödlampa har. Som exempel så har en glödlampa 2 700 kelvin och LED filamentlampa kan vara så varm som 2100 kelvin. Det är varmare ljus än ett stearinljus. Vanligt är att ha ett varmt ljus inne och kallare ljus ute.

Mer om belysning hos Energimyndigheten

Dela:

Du är bästa gräsklipparkraften

Är det bullrigt och luktar illa när du klipper gräset? Då kanske det är dags att byta till ett bättre alternativ.

Varför klippa gräsmattan överhuvudtaget – anlägg en blomsteräng i stället och hjälp våra viktiga pollinerare att överleva. På så vis bidrar du till mer frukt och bär i trädgården, samtidigt som du kan ligga och vila i hängmattan på din semester.

Om man ändå känner att man vill ha en klippt gräsmatta så är det bästa alternativet att byta upp sig till en handgräsklippare som är utsläpps- och luktfri. Den är gratis i drift – dessutom får man motion på köpet. Om det inte är för torrt, vilket det ju sällan är i Göteborg, så är det bra för gräset att klippa ofta. Då är gräset lättklippt och det är bra att låta gräsklippet ligga kvar och ge naturlig gödsling till gräsmattan.

För den som ändå behöver en motor till hjälp så finns nuförtiden bra alternativ som drivs på el: robotgräsklippare, batteri eller med sladd.  Har man redan en motorgräsklippare och inte vill investera i en ny gräsklippare så kan man byta ut bränslet till alkylatbensin. På så vis kan man minska utsläppen av farliga kolväten med cirka 60 procent. Avgaserna från motorgräsklipparen innehåller många farliga ämnen som bland annat kan ge cancer.

Alkylatbensin är ofta ett bättre alternativ även i din båtmotor. Läs mer i Miljöförvaltningens faktablad om alkylatbensin.

Foto: Colourbox

Dela:
MENY