Tillgänglighetsredogörelse för greenhackgbg.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Göteborgs Stad är ansvarig för greenhackgbg.se. För greenhackgbg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbsidan. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Vi är medvetna om att delar av webbsidan inte är helt tillgänglig. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Allmänna brister

• Det finns bilder på webbsidan som visar text. Det innebär att möjligheterna att kunna anpassa texten ofta saknas.
• Vissa länktexter är svåra att förstå utanför sitt sammanhang och behöver beskrivas konsekvent.
• Länkar i brödtexten indikeras bara genom orange färg vilket kan göra dem svåra att urskilja. Länkarna behöver kompletteras med annan visuell indikation.
• Webbsidan använder standardmarkering för tangentbordsfokus. Det innebär att det kan vara svårt att se vilket element som har fokus vid användning av tangentbordsnavigation. Detta behöver förbättras med en tydligare grafisk markering.

För dig som använder skärmläsare

• Vissa bilder på webbsidan saknar alternativtext. Det innebär att personer som använder skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
• Det finns PDF-filer på webbsidan som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av greenhackgbg.se. Vi använder också ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades den 22 september 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar med att förbättra tillgängligheten på webbsidan. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att greenhackgbg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till greenhackgbg@goteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

MENY