Cyklar i allé

Transportsystemet är i stort behov av förändring – om vi ska göra det hållbart

Omställningen från oljeberoende till fossilfria energikällor behöver gå fort. Urbaniseringen innebär att allt fler rörelser av människor och gods sker i städer, samtidigt som bostäder, arbetsplatser och andra urbana funktioner konkurrerar om samma ytor. Luftutsläpp och buller från trafik leder till allvarliga hälsoeffekter och fortfarande förolyckas människor i trafiken. Samtidigt finns det väldigt positiva tekniska utvecklingsströmmar. Elektrifieringen leder till betydligt

Fortsätt läsaTransportsystemet är i stort behov av förändring – om vi ska göra det hållbart

Gymnasieelever möts kring klimat- och framtidsfrågor

Idag kommer We Change till Göteborg. Gymnasieelever från hela staden samlas i Angered för att diskutera och lära sig mer om hållbar utveckling. 1200 gymnasieelever har bjudits in till We change-turnén, som stannar till i Göteborg, idag och imorgon, 11 och 12 mars. I samarbete med Göteborgs stad, företag och organisationer ägnar inbjudna ungdomar från hela staden en halvdag kring hållbar utveckling. Platsen är Angeredsgymnasiet. 

Fortsätt läsaGymnasieelever möts kring klimat- och framtidsfrågor

MENY