Barn på promenad

Ett steg på vägen

Fysisk aktivitet – en bristvara Barn som växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar, bland annat på grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet ger många hälsofördelar för barn, till exempel positiva effekter för muskler, skelett och hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en

Fortsätt läsaEtt steg på vägen

Mobiltelefon med symboler för transport

Kombinerad mobilitet ska göra vardagen enklare

För många är kollektivtrafiken det bästa valet för nästan alla vardagens resor, men inte riktigt alla. Antingen är det barn som behöver skjuts till fotbollsturneringar och grovsopor som ska köras till tippen eller så är det helgernas storhandlingar som kan vara svåra att utföra med buss eller spårvagn. Vardagsutmaningar som dessa leder till att folk köper dyra bilar som de

Fortsätt läsaKombinerad mobilitet ska göra vardagen enklare

Cyklar i allé

Transportsystemet är i stort behov av förändring – om vi ska göra det hållbart

Omställningen från oljeberoende till fossilfria energikällor behöver gå fort. Urbaniseringen innebär att allt fler rörelser av människor och gods sker i städer, samtidigt som bostäder, arbetsplatser och andra urbana funktioner konkurrerar om samma ytor. Luftutsläpp och buller från trafik leder till allvarliga hälsoeffekter och fortfarande förolyckas människor i trafiken. Samtidigt finns det väldigt positiva tekniska utvecklingsströmmar. Elektrifieringen leder till betydligt

Fortsätt läsaTransportsystemet är i stort behov av förändring – om vi ska göra det hållbart

Hållbart resande för bättre luft

Jag ser ut över husen från Nordstans tak. Brunnsparken, just nu uppgrävd, kronhuskvarteren och älven. Det är spännande att tänka på hur utsikten mot Göta Älvbron kommer att se ut om ett par år. Och på hur luften kommer att vara då. På Nordstan finns en av sju stationer i Göteborgsområdet där vi mäter halter av föroreningar i luften. Vind

Fortsätt läsaHållbart resande för bättre luft

MENY