Arkiv för taggen: septemberutmaningen

Rattlöshet är bra för ekonomi, miljö, hälsa och samhälle

Rattlösheten innebär fördelar för ekonomi, miljö och hälsa och ger till och med utökat tillfälle för fika. Alla har dock inte möjlighet till ett rattlöst liv men även de tjänar på andras rattlöshet.

Innan vi sålde bilen satte vi upp en kalkyl med alla kostnader som bilen medförde och jämförde det med olika alternativ. Bilägandet kräver att man betalar skatt och försäkring, om man använder bilen eller inte. Använder man bilen, tillkommer det kostnader för drivmedel, reparationer och underhåll. Sedan finns det en kostnad som är lätt att glömma bort och det är värdeminskningen. I de flesta fall blir bilen mindre och mindre värd ju äldre den blir och ju fler mil den har körts. Vi hade köpt en bil som inte var värd så mycket från början men då blev kostnaderna för underhåll och reparationer högre istället. I alternativen räknade vi med kostnader för bilpool, hyrbil till semesterresa och lastcykel. I efterhand blev det ingen lastcykel och vi använder bilpoolen mindre än beräknad. På ett år sparar vi minst 7000 kronor enligt vår kalkyl.

Fördelarna för miljö och samhälle är flera. Att köra mindra bil leder till mindre utsläpp av växthusgaser, partiklar och andra luftföroreningar. Det blir också mindre trafikbuller. Bilarna vi hyr genom bilpool eller biluthyrning är rätt nya och vi kan välja bilar med låg bränsleförbrukning eller förnybara bränslen. Genom att dela på en bil i en bilpool måste det inte tillverkas så många bilar och det sparar energi och resurser. Dessutom krävs det inte så många parkeringsplatser vilket frigör yta till bostäder och grönytor eller till en extra uteplats som i vårt fall. Det går att räkna fram mer eller mindre exakta siffror för allting men för mig räcker det att jag vet om fördelarna och att det känns rätt.

Samhället och vi själva tjänar också på att vi cyklar mer eftersom vi rör på oss och undviker en rad möjliga sjukdomar och besvär. För min del är min dagliga ration cykling helt avgörande eftersom jag verkligen gillar att äta, jag gillar att äta mycket och inte minst mycket choklad. En av mina kollegor sa någon gång efter att jag hade tryckt i mig en chokladkaka efter lunch ” Jag hoppas du aldrig slutar att cykla, för då kommer du gå upp som bara den”.

Jag vet att när man pratar om att inte äga bil eller inte köra så mycket bil väcker det känslor hos en del människor. Motargumenten handlar ofta om människor som inte klarar sig utan bil på grund av olika omständigheter, på grund av vad man måste hinna med eller var man bor. Och visst finns dessa människor, de som inte kan lösa sina transporter med cykel eller kollektivtrafik, de som behöver bilen. De som å andra sidan, som vi, kan välja bort bilen har tur och alla i samhället tjänar på det. Bara för att lösningarna inte passar alla, kan de passa många fler än idag. Även många av dem som idag är beroende av bilen kan i framtiden få bättre förutsättningar genom bättre utbyggd kollektivtrafik eller bipoolsnät, låneelcyklar eller möjlighet att jobba hemifrån. Vem vet. Jag unnar det i alla fall alla och gemensamt kan vi kämpa för att möjligheterna ökar.

/Er, även i fortsättningen, rattlöse och rastlöse Rydberg.

Dela:

Att skjutsa eller låta gå?

Skjutsar du dina barn till skolan? Genom att gå tillsammans prioriterar du i stället miljö, säkerhet och vardagsmotion, likaväl som rörelsefrihet, självständighet och trygghet. Du kan också anta vårt löfte och lova att gå med i eller starta en vandrade skolbuss.

Vid många av våra skolor i Göteborg så är biltrafiken ett bekymmer på morgonen. 30 procent av eleverna i åk F-6 skjutsas med bil till skolan och det bidrar på många platser till en osäker och otrygg miljö för barnen. Situationen gör att flera barn som skulle vilja och kunna gå till skolan i stället skjutsas på grund av att trafikmiljön runt skolan blir otrygg. Men att vi kör våra barn till skolan på grund av trafikmiljön är inte hela sanningen. Våra undersökningar visar att de vanligaste anledningarna till att man väljer att skjutsa barnen är att man ändå är ute och kör och att det är enkelt och bekvämt.

Vinsterna med att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan är många och ofta självklara. Det blir tryggare och säkrare runt skolorna, barnen utvecklas och får viktig vardagsmotion. Forskning visar att barnen till och med presterar bättre i skolan om de går eller cyklar. Men i vardagspusslet är det inte alltid så enkelt. Alla i familjen ska iväg på morgonen och tider ska passas.

Så hur gör vi? På många skolor har man uppmuntrat så kallade ”Vandrande skolbussar” som går ut på att flera barn går tillsammans, oftast med en vuxen. Mer info om vandrande skolbussar hittar du i utmaningen Jag lovar att gå med i eller start en vandrande skolbuss. Att lämna en bit från skolan och sedan låta barnen gå den sista biten är en annan lösning som avlastar miljön runt skolan.

Göteborgs Stad arbetar för att fler barn ska ha möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till skolan. Bland annat genom projekt där vi tillsammans med skolan tittar på både beteendepåverkande och fysiska åtgärder som ska bidra till att fler barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan. Vi är också med och arrangerar utmaningen På egna ben tillsammans med Göteborgsregionen. Under fem veckor med start den 7 september antar drygt 6 100 elever i åk 4-6 utmaningen att ta sig till skolan På egna ben samtidigt som de lär och reflekterar kring säkerhet, hälsa och hållbar utveckling. De lyckliga vinnarna belönas med en heldag på Liseberg.

I dagarna sprids även materialet Låt Gå! till våra skolor. En satsning för att på ett underhållande sätt få skjutsande föräldrar att börja fundera. Kolla gärna vår film:

Under Trafikantveckan, 14-19 september, finns bland annat jag på plats utan för Stora teatern. Där vill vi prata med unga om hur de tänker om att röra sig genom staden och att vara och umgås i stadsrummet? Och på vilket sätt vill de vara med och påverka? Läs mer på vartgoteborg.se, och kom och prata med oss!

/Sara Hellgren, Trafikkontoret

Dela:

Ekocentrum bjuder på nudging och hållbar mobilitet

Nudging, hållbar mobilitet och stadens cykelprogram. Där har du menyn på Ekocentrum i september.

Ekocentrum har ett digert program i september. Här har du tre intressanta event:

Nudging sustainable behavior – how do we know it works?

Kan du inte komma på vårt frukostmöte om nudging med Katharina Brunat? Men vill ändå veta mer om nudging? Då har du chansen här. Christina Gravert, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, ger en introduktion till nudging, som kan beskrivas som den välmenande knuffen som kan behövas för att göra val i rätt riktning. Hon berättar också om hur nudging kan jämföras med traditionella styrmedel.
När? 16 september, klockan 18-19:30 Anmälan och kostnad? Fritt inträde, ingen anmälan. OBS! Föreläsningen är på engelska. Läs mer på ekocentrum.se

Mobilitet för en hållbar region – bortom transporter

Staden är en flaskhals för den nya mobiliteten. Städerna klarar inte fortsatt biltillväxt, snarare höjs röster för förtätning, blandstad och en ”nära storstad”. Samtidigt måste ett stort antal människor färdas till och från och inom staden. Det är här den nya mobiliteten sätts på prov och det är här den formas. Ekocentrum bjuder här in till en heldag på detta tema, med ett väldigt spännande program och medverkande, läs mer om hela programmet och anmäld dig på ekocentrum.se.
När? 24 september, klockan 10-16:30
Anmälan och kostnad? 995 kr (plus moms) för- och eftermiddagsfika samt lunch inkluderat. Avgiften faktureras. Din anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Anmäl dig senast den 17 september.
Anmäl dig på ekocentrum.se. Här kan du även läsa mer om programmet och om de medverkande.

Cykelprogrammet i Göteborg – för en nära storstad

Göteborgs stad har tagit fram ett nytt cykelprogram. Målsättningen är att tredubbla antalet cykelresor till 2025 och att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad.
Hör Malin Månsson, Cykelplanerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad, berätta om vilka förutsättningar som finns idag, hur cykelstaden ska utvecklas enligt cykelprogrammet och vilka möjligheter och svårigheter som finns på vägen dit.
När? 30 september, klockan 18:00-19:30
Anmälan och kostnad? Fritt inträde, ingen anmälan. Läs mer på ekocentrum.se

Ekocentrum ligger på Aschebergsgatan 44. Är du nyfiken på vad Ekocentrum är för ställa kan du antingen bege dig dit och fråga, eller läsa mer på ekocentrum.se.

Foto: Johannes Haglund

Dela:

En stad med uppdrag att förändra sina resvanor

Det hållbara resandet i Göteborg ska öka. Det har Göteborgs Stads politiker bestämt, och gett oss anställda inom staden i uppdrag att se till så att det blir så. Men vad gör vi för att få till det då? Det vill vi berätta om i dag.

Sedan 2011 har cyklingen ökat med 29 procent. Det är jättebra tycker vi, men det krävs ännu mer för att nå målet om att tredubbla antalet cykelresor till 2025. Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens Trafikstrategi, i den kan du läsa om hur vi ska nå målen.

För att det hållbara resandet ska öka krävs att människor förändrar sina invanda resvanor och beteenden till att göra dem på ett mer hållbart sätt. Vi arbetar på många olika sätt för att människor ska välja cykel, gång och kollektivtrafik som färdsätt. Det är en kombination av olika åtgärder som fungerar bäst, såsom bra infrastruktur, förhöjda parkeringsavgifter, färre parkeringsplatser i centrum och information och kampanjer. Det krävs både hårda och mjuka åtgärder för att förändra beteenden.

På några platser i staden har vi byggt cykelfartsgata för att prioritera och göra cykling säkrare i blandtrafik, alltså en hårdare typ av åtgärd. En utvärdering av cykelfartsgatan på Västra Hamngatan visar att situationen förbättrats för alla trafikslagen och att fler var nöjda efter att gatan gjorts om. Detta är även exempel på hur acceptansen kan öka för cykeln som färdmedel då den ges mer plats och utrymme i trafiken. Men alla trafikslag behöver visa varandra mer hänsyn och respekt för att skapa ett bättre trafikklimat.

Ett exempel på mjukare åtgärd, som vi arbetar med för tredje året i rad, är Cykelvänlig arbetsplats. Den riktar sig till arbetsplatser som uppmuntrar sina anställda att välja cykeln som färdmedel till jobbet. Tre nivåer kan nås beroende på hur mycket som görs för att göra arbetsplatsen cykelvänlig.

För att visa vår uppskattning till de som redan cyklar delar vi varje år ut frukost till cyklister som tack för att de cyklar! Vi pushar också för fler cyklister genom bland annat cykelreseplaneraren, Styr & Ställ och erbjuder en app som heter Cykelstaden som har många bra funktioner som kan behövas före, under och efter resan.

På sidan forlivochrorelse.se berättar vi mer om hur vi arbetar med hållbart resande.

Är du mer nyfiken på vad vi gör för att förändra våra resvanor? Kom och träffa oss under Europeiska mobilitetsveckan! Den 19 september är vi på plats i Bältesspännarparken.

/Emma Sjögren, projektledare Färdas & transportera på Trafikkontoret

Dela:
MENY