Arkiv för taggen: odling

Välkommen på lunchföreläsning om permakultur – odling som håller i längden

Vill du veta vad permakultur är? Nu har du chansen! Fredagen den 18 maj är du välkommen på lunchföreläsning med Hanna Olovson. Hanna kommer berätta om de övergripande principerna för permakultur och kopplingen till en hållbar matproduktion. Det kommer även att bjudas på några konkreta tips för den som vill prova detta sätt i sina odlingar.

Hanna Olovson är trädgårdsmästare, miljövetare och driver företaget ”JordOdlaren”. Hon utbildade sig till permakulturdesigner på Kuba och idag finns permakultur med som ett grundläggande tänk i det mesta hon gör. Välkomna!

Anmälan

Sista anmälningsdag för lunchföreläsningen har passerat. Om du är intresserad av att delta kan du mejla oss på greenhackgbg@goteborg.se.

 

Dela:

Våra bästa tips på kurser i vår!

Vill du lära dig att producera egen mat? Då finns det en uppsjö av kurser att välja mellan i vår. Här kommer ett axplock:

Låter en grundkurs i hydrokultur, att odla mycket på liten yta året om, spännande? Eller akvaponik, som kombinerar uppfödning av fisk och alger med odling av växter? Båda är nyheter för i år i Folkuniversitetets kursprogram:
Kurs i hydrokultur
Kurs i akvaponik

Vill du lära dig stadsodling, att odla på liten yta? Det kan du också göra på Folkuniversitetet:
Kurs i stadsodling

Vill du lära dig grundläggande ekologisk odling, permakultur eller fermentering? Då har Studiefrämjandet kurser:
Kurser om mat och trädgård

Har du funderingar på att skaffa höns så kan du lära dig allt du behöver på studieförbundet Vuxenskolan:
Höns i trädgården

Du vet väl att du också själv kan starta en studiecirkel om du vill utveckla ett intresse tillsammans med andra? Läs mer hos Medborgarskolan:
Starta studiecirkel

/Ingrid Bohlin, miljöutredare miljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Bilder:
Mostphotos/Craig Robinson
Mostphotos/Rachel Chesman
Frida Persson

Dela:

Alla kan odla – det behövs bara ett frö

Redan som barn har de flesta av oss har någon sorts relation till odling. Och även de som inte har det kan vara med på lika villkor. I flera av våra Göteborgsskolor arbetar lärare, pedagoger och rektorer med pedagogiska odlingsträdgårdar där barnen själva sätter agendan. Det är ett av alla initiativ som både stärker stadens sociala utveckling och ekologiska hållbarhet.

– Utomhus finns så många olika sorters uppgifter att alla kan hitta en aktivitet som passar. Det behövs bara ett frö för att få en upplevelse, för att skapa engagemang.

Så säger Emma Naqvi, projektledare för Pedagogiska odlingar som tillsammans med projektsamordnaren Malin Andersson arbetar med att främja skolodling och utomhuspedagogik. Emma Naqvi är i grunden socionom och diplomerad trädgårdsterapeut. För henne blir odling ett självklart verktyg för inkludering, socialisering och ökad gemenskap i barngrupper. En grundtanke med modellen är att barnen inkluderas i precis hela processen. Det är barnen som bestämmer vad som ska odlas, och de dokumenterar och utvärderar.

Här i filmen berättar barnen själva!

– Det är inte svårt att få barnen engagerade, det är snarare frågan om hur vi förvaltar deras engagemang. Det är viktigt att vi från början vet vad som är genomförbart så att vi verkligen kan ledas av barnens delaktighet. Vi vill inte skapa en falsk delaktighet hos barnen. Planering är det viktigaste för oss som arbetar med modellen.

Det finns flera metoder som lärarna använder med barnen genom projektet. Ett exempel som kan användas i början av ett odlingsprojekt är att undersöka vilka associationer och känslor det finns för odling i klassen. Alla barnen får rita av sin egen siluett på asfalten och sen fylla i olika fält med vad de associerar till och känner om odling. Det kan vara både positivt och negativt, det viktigaste är att barnen tillsammans funderar, förmedlar och lyssnar på varandras tankar.

Det är viktigt att alla i projektet vet vad som ska hända med exempelvis bären, plantorna eller grönsakerna. Om barnen har varit med i hela processen har det ofta skapats en känsla av att man gör något viktigt tillsammans. Det finns en stor respekt för att inte förstöra eller sabotera. Vissa klasser har skördefest och andra barn har en redovisning av sina plantor och hur de vuxit. Det har också genomförts barnledda guider bland odlingarna där besökarna fått följa odlingsutvecklingen med hjälp av QR-koder under presentationen.

Många pedagoger som använt modellen har sett att barn med koncentrationssvårigheter har kunnat öka sin koncentrationsförmåga tack vare att de får vara utomhus bland odlingarna. I utomhusmiljön blir det naturligt att röra sig och arbeta med händerna samtidigt som man lyssnar, så barnen har kunnat vara med och fokusera långa stunder.

– Det blir också ett annat, lite friare samtal utomhus, säger Emma. Det brukar dyka upp andra frågor som man kan prata om i teman. Barnen kan till exempel sätta potatis som associeras till en knopp, som sen associeras till en ros. Då kan vi börja prata om varför det blir en knopp, och var den kommer ifrån. Det kan nästan bli filosofiska samtal med barnen. Hela tiden finns fokus på det pågående samtalet och vilka reflektioner barnen får. Barnen tar in kunskap men hela tiden får de vara uttrycksfulla och skapa själva. Alla kan odla, det behövs bara ett frö. Sen kan vi nästan se hur barnen växer i takt med plantorna.

/Helena Nymark, Social resursförvaltning

Lästips

Pedagogiska odlingar började som ett projekt utifrån ett politiskt uppdrag, men är nu en fast verksamhet inom Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer om pedagogiska odlingsträdgårdar i Göteborg i slutrapporten: Pedagogiska odlingsträdgårdar (PDF)

 

Dela:
MENY