Arkiv för taggen: nudging

Konsten att fråga på rätt sätt

Räcker det verkligen med en liten ändring i ett formulär för att mångdubbla antalet personer som väljer vegetarisk mat? Vi blev förvånade över hur enkelt det var att påverka matvanorna.

För några år sedan var det konferensdags för de anställda på ett vårdföretag. Deltagarna ombads tala om i fall de ville ha specialkost som till exempel vegetarisk mat. Drygt 11 procent av de anställda bad om vegetariskt.

Två år senare ordnade samma företag konferens igen, men den här gången ville 49 procent ha vegetarisk mat. Vad var skillnaden? Kanske att frågan om matpreferenser ställdes på ett annat sätt – den här gången fick deltagarna kryssa i om de ville ha kött eller vegetariskt.

Året därpå återgick företaget året till det gamla sättet att ordna med konferensmat. Det serverades ett standardalternativ med kött till alla som inte uttryckligen bad om vegetarisk specialkost. Andelen som ville ha vegmat störtdök till tre procent. Men bara några månader senare ordnade företaget en ny sammankomst för personalen där de åter ombads välja mellan kött och vegetariskt. Då var det 36 procent som föredrog vegetarisk mat.

De här kraftiga svängningarna fascinerade förstås Åsa Österlund, som var hållbarhetsansvarig på företaget. När hon bytt jobb testade hon samma sak där, personalen fick börja göra ett aktivt val mellan vegetarisk och annan mat, i stället för att ställas inför ett standardalternativ. Andelen som ville ha vegetariskt ökade från 3,5 till 13 procent.

Här finns med andra ord ett tydligt mönster: betydligt fler väljer vegetarisk mat när det framställs som ett av två alternativ än när det presenteras som en avvikelse från normalalternativet. Vad beror det på? Åsa tog med sig frågan till en kurs i miljöpsykologi vid Göteborgs universitet, där vi dissekerat den inom ramen för ett grupparbete.

Frågan om betydelsen av standardalternativ har diskuterats flitigt på senare år, inte minst inom ramen för nudgeteorin, som fick enormt genomslag när Cass Sunstein och Richard Thaler presenterade den 2008. En central idé hos nudgeförespråkarna är att människor gör helt olika val beroende på hur alternativen framställs och att de därmed kan knuffas i olika riktningar – det är det som är en nudge. Om något ges status av standardalternativ kommer i normalfallet de flesta att välja det. Några tar standardalternativet av ren lättja, andra för att inte sticka ut och ytterligare andra för att de uppfattar att det är sanktionerat av experter.

En närbesläktad teori, utvecklad av Daniel Kahneman och Amos Tversky, beskriver hur människor formar uppfattningar utifrån vilka referenspunkter som finns. När något presenteras som standard blir det en sådan referenspunkt som styr hur olika alternativ värderas. Olika studier har också visat att människor avskyr att förlora. Och att välja något annat än standardalternativet kan uppfattas som en chansning, en risk att hamna i ett sämre läge än om man godtagit standardlösningen.

Utifrån de här idéerna har Cass Sunstein uppmanat miljöengagerade att fokusera mycket mer på att påverka vad som är standardalternativ. Han tror helt enkelt att det är det mest kraftfulla sättet att ändra människors beteende, betydligt effektivare än information eller ekonomiska incitament.

Men han har förstås också fått mothugg. En del kritiker varnar för de möjligheter till manipulation som nudging öppnar för, andra ogillar att så mycket av diskussionen kommit att handla om individers beteende snarare än om samhällsstrukturer.

Ändå är det svårt att bortse från betydelsen av nudges och hur olika val presenteras. Trots att vi sällan tänker på det ställs vi hela tiden inför olika val som formulerats av andra. Det är nästan alltid någon som bestämt vad som ska vara huvudalternativet och hur olika möjligheter ska beskrivas. Dessutom utformar vi varje dag valsituationer för andra människor: ”vad ska vi ha till middag idag?”, ”ska vi ta bilen eller cykeln?”. Hur vi gör det har mycket större betydelse än vi kanske tror.

/Sandra Alm, Maria Sköld, Carin Ström och Åsa Österlund arbetar till vardags med miljö- och hållbarhetsfrågor respektive kommunikation. De har skrivit uppsatsen Välja vegetariskt – en studie av vad som påverkar människors matval på konferens.

Dela:

Ekocentrum bjuder på nudging och hållbar mobilitet

Nudging, hållbar mobilitet och stadens cykelprogram. Där har du menyn på Ekocentrum i september.

Ekocentrum har ett digert program i september. Här har du tre intressanta event:

Nudging sustainable behavior – how do we know it works?

Kan du inte komma på vårt frukostmöte om nudging med Katharina Brunat? Men vill ändå veta mer om nudging? Då har du chansen här. Christina Gravert, forskare på Handelshögskolan i Göteborg, ger en introduktion till nudging, som kan beskrivas som den välmenande knuffen som kan behövas för att göra val i rätt riktning. Hon berättar också om hur nudging kan jämföras med traditionella styrmedel.
När? 16 september, klockan 18-19:30 Anmälan och kostnad? Fritt inträde, ingen anmälan. OBS! Föreläsningen är på engelska. Läs mer på ekocentrum.se

Mobilitet för en hållbar region – bortom transporter

Staden är en flaskhals för den nya mobiliteten. Städerna klarar inte fortsatt biltillväxt, snarare höjs röster för förtätning, blandstad och en ”nära storstad”. Samtidigt måste ett stort antal människor färdas till och från och inom staden. Det är här den nya mobiliteten sätts på prov och det är här den formas. Ekocentrum bjuder här in till en heldag på detta tema, med ett väldigt spännande program och medverkande, läs mer om hela programmet och anmäld dig på ekocentrum.se.
När? 24 september, klockan 10-16:30
Anmälan och kostnad? 995 kr (plus moms) för- och eftermiddagsfika samt lunch inkluderat. Avgiften faktureras. Din anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Anmäl dig senast den 17 september.
Anmäl dig på ekocentrum.se. Här kan du även läsa mer om programmet och om de medverkande.

Cykelprogrammet i Göteborg – för en nära storstad

Göteborgs stad har tagit fram ett nytt cykelprogram. Målsättningen är att tredubbla antalet cykelresor till 2025 och att Göteborg ska upplevas som en cykelvänlig stad.
Hör Malin Månsson, Cykelplanerare på Trafikkontoret Göteborgs Stad, berätta om vilka förutsättningar som finns idag, hur cykelstaden ska utvecklas enligt cykelprogrammet och vilka möjligheter och svårigheter som finns på vägen dit.
När? 30 september, klockan 18:00-19:30
Anmälan och kostnad? Fritt inträde, ingen anmälan. Läs mer på ekocentrum.se

Ekocentrum ligger på Aschebergsgatan 44. Är du nyfiken på vad Ekocentrum är för ställa kan du antingen bege dig dit och fråga, eller läsa mer på ekocentrum.se.

Foto: Johannes Haglund

Dela:

Frukostmöte om nudging – gör det lätt att göra rätt!

En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning. Genom att arrangera valsituatio­nen kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer medvetna val eller till och med få dem att välja rätt. Den 18 september berättar Katharina Brunat mer, välkomna!

Hur kan vi med hjälp av nudging skapa förändring såväl hos individen som för företaget och för samhället i stort? Hur gör vi det lätt att göra rätt? Det är frågor som nudging kan svara på, och en av Sveriges experter i ämnet är Katharina Brunat.

Katharina Brunat är ordförande i A Win Win World och initia­tivtagare till nätverket Nudging Sweden. Syftet med nätverket är att lyfta nudging som metod samt initiera projekt för att visa beteendeveten­skapens påverkan för en mer hållbar framtid. Katharina är även medlem i Climate Reality Leadership Corps – Al Gore’s globala nätverk av ledare som tagit sig an klimatfrågan.

Anmäl dig på den här länken.

När? Fredag 18 september. Klockan 8.00–8.30 serveras ekologisk och rättvisemärkt frukost. Kl. 8.30 till 9.15 föreläsning av Katharina Brunat.
Var? Miljöförvaltningen, lokal Bryggeriet, Karl Johansgatan 23.
Mötet är gratis men om du uteblir utan avbokning faktureras du 500 kronor. Antalet platser är begränsat så anmäl deltagande så fort som möjligt men senast 10 september.
Mer information kan du får av Ingrid Bohlin på ingrid.bohlin@miljo.goteborg.se eller 031-368 38 42.

Dela:
MENY