Rörelse skapar god hälsa och bättre livsvillkor

Visste du att skillnaden på den förväntade medellivslängden mellan Göteborgs stadsdelar skiljer upp till nio år? Stadsdelar som ligger mindre än två mil ifrån varandra. Google maps säger att det tar 25 minuter att köra från Östra Göteborg till Västra Göteborg. 25 minuter, och nio år i förväntad livslängd. Rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg , 2014″. visar att klyftorna

Fortsätt läsaRörelse skapar god hälsa och bättre livsvillkor

Att ta ett hållbarhetsgrepp på konsumtionen

Det är svårt att argumentera för att själva köpandet av varor som produceras av eller med hjälp av jordens resurser skulle kunna gynna en ekologiskt hållbar utveckling. Eller att påstå att konsumtionen i sig skulle lösa något övergripande socialt problem i rika länder som Sverige. Lika svårt har jag att se hur den ständigt ökande konsumtionen skulle bidra till en

Fortsätt läsaAtt ta ett hållbarhetsgrepp på konsumtionen

Alla kan odla – det behövs bara ett frö

Redan som barn har de flesta av oss har någon sorts relation till odling. Och även de som inte har det kan vara med på lika villkor. I flera av våra Göteborgsskolor arbetar lärare, pedagoger och rektorer med pedagogiska odlingsträdgårdar där barnen själva sätter agendan. Det är ett av alla initiativ som både stärker stadens sociala utveckling och ekologiska hållbarhet.

Fortsätt läsaAlla kan odla – det behövs bara ett frö

En hållbar stad har rättvisa grönområden

Att ekologisk och social hållbarhet är tätt sammanlänkade har vi konstaterat, till exempel i inlägget Hållbarhet är jämlikhet. Gröna miljöer har god påverkan på vår hälsa, men för god påverkan på stadens hälsa behöver de också vara rättvisa. Forskning inom både samhällsplanering och folkhälsa har visat att det finns en stark koppling mellan hur vi mår och vår geografiska närhet

Fortsätt läsaEn hållbar stad har rättvisa grönområden

Hållbarhet är jämlikhet

Vad brukar du tänka på när du hör orden ”hållbar utveckling”? Fundera lite. Dyker det upp vindkraftverk? En  gammelskog? Energieffektiva tekniklösningar? Eller kanske #greenhackgbg? Jag tänker på rättvisa, och på människor. Det behöver inte finnas motsättningar om vi tänker på ­olika saker, snarare behöver vi komplettera och stärka varandras perspektiv. För att kunna prata om hållbar utveckling måste vi så

Fortsätt läsaHållbarhet är jämlikhet

MENY