Självklart behöver Göteborg lådcyklar

Den här veckan handlar allt på GreenhackGBG om lådcyklar, och det ligger ju helt rätt i tiden. Vi behöver hitta alternativa sätt att transportera oss och våra saker. Då är låd- eller lastcyklar samt cykelkärror är bra alternativ för vissa typer av resor. Dessutom beskriver politiken att vi behöver arbeta med frågan och medborgarna instämmer. Varför tema lådcyklar just nu?

Fortsätt läsaSjälvklart behöver Göteborg lådcyklar

Ge barn bättre hälsa och studieresultat — genom hållbart resande

Resan till och från skolan är mer än en transportsträcka. Hur barn och ungdomar tar sig till skolan och vad de gör under resan har betydelse för deras studieresultat och psykiska välbefinnande. Det visar ny forskning. Jessica Westman, doktor i psykologi vid Karlstad universitet forskar på hur resor påverkar barns psykiska välbefinnande. Hennes forskning visar att barns välmående och prestation

Fortsätt läsaGe barn bättre hälsa och studieresultat — genom hållbart resande

Ansikten på barn

Vad krävs för att vi ska våga skicka våra barn själva till skolan igen?

”Det är kaos hos oss, speciellt på mornarna.” ”Det blir farligt med all trafik runt skolan speciellt för de elever som kommer gående.” ”Det blir en osäker miljö i och med trafiken runt skolan när många föräldrar kör sina barn, och då känns det farligt att låta barnen gå själva till skolan.” Detta är röster från skolor i Göteborgsområdet. Inför

Fortsätt läsaVad krävs för att vi ska våga skicka våra barn själva till skolan igen?

Barn på promenad

Ett steg på vägen

Fysisk aktivitet – en bristvara Barn som växer upp idag förväntas ha en kortare livslängd än sina föräldrar, bland annat på grund av inaktivitet. Fysisk aktivitet ger många hälsofördelar för barn, till exempel positiva effekter för muskler, skelett och hjärta. Studier har även visat på ett samband mellan barns fysiska aktivitet och förbättrade studieresultat. Trots att fysisk aktivitet är en

Fortsätt läsaEtt steg på vägen

Mobiltelefon med symboler för transport

Kombinerad mobilitet ska göra vardagen enklare

För många är kollektivtrafiken det bästa valet för nästan alla vardagens resor, men inte riktigt alla. Antingen är det barn som behöver skjuts till fotbollsturneringar och grovsopor som ska köras till tippen eller så är det helgernas storhandlingar som kan vara svåra att utföra med buss eller spårvagn. Vardagsutmaningar som dessa leder till att folk köper dyra bilar som de

Fortsätt läsaKombinerad mobilitet ska göra vardagen enklare

MENY