Arkiv för taggen: hållbart fiske

Njut av havet – utan att förstöra det

För många båtägare är det nu dags att göra i ordning båten inför säsongen.Tänk då på att ta hand om båten och havet på samma gång.

Göteborgs Stads miljömål om ett hav i balans samt levande kust och skärgård ser just nu ut att bli mycket svårt att nå. Men du som båtägare kan bidra till att vi kommer närmare målet!

Samla upp färgskrapet. När du slipar eller skrapar av gammal bottenfärg se då till att samla upp de gamla färgresterna. Skrapa absolut inte ner gammal båtbottenfärg på marken vid din uppläggningsplats. Färgresterna kan i värsta fall innehålla giftet TBT som användes i båtbottenfärg fram till slutet av 80-talet.
Med rätt utrustning kommer ingen avslipad eller avskrapad båtbottenfärg att hamna på marken. Se till att använda maskiner som går att koppla till en grovdammsugare. Nu finns det också färgskrapor som går att koppla ihop med en grovdammsugare.

Välj en båtbottenfärg som inte skadar djur och växter i havet. När det är dags att måla botten, välj bort giftläckande båtbottenfärg. Testa istället att en mekanisk metod för att hålla båtbotten fri från havstulpaner och alger. Lyft upp båten under sommaren och spola av påväxten med en högtryckstvätt eller prova en skrovskyddsduk som minskar påväxten när båten ligger i hamn.
Om de mekaniska metoderna inte passar dig kan du välja att måla båten med en lågläckande och låghaltig kopparfärg. Resultat från forskningsprojektet CHANGE visar att kopparfärg innehållande omkring sju viktprocent kopparoxid fungerar om du har båten söder om Göteborg. Välj bort högläckande fartygsfärger som inte är godkända för fritidsbåtar.

Släng sopor på rätt ställe. När du är ute på havet är det också viktigt att ta med sig allt avfall, både hushålls- och toalettavfall till en hamn som kan ta hand om det på rätt sätt.

Välj rätt motor och drivmedel. En gammal tvåtaktsmotor släpper ut nästan en tredjedel av bensinen direkt till luft och vatten utan att förbrännas, detta är mycket skadligt för levande organismer. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten.

Mer tips:

Var kan du tömma båttoan? Var hittar du en spolplatta? Var hittar du alkylatbensin på pump? Allt det, och mycker mer, hittar du bland Göteborgs Stads miljöregler för fritidsbåtar.
Sex sätt att slippa bottenmåla tipsar Naturskyddsföreningen om. Där kan du även se filmen Ren båtbotten som bilden ovan kommer från.
Och till sist har du Transportstyrelsens tips om vad du som båtägare kan göra för ett hållbart båtliv.

Dela:
MENY