Arkiv för taggen: hållbar energi

Välkommen på frukostföreläsning om förnyelsebar energi med VästanVind

Vill du veta mer om vindkraftens roll för elförsörjningen i Sverige och globalt, idag och i framtiden? Kanske undrar du hur du själv kan bli delaktig i produktionen av förnyelsebar energi?

Stefan Karlsson, RenSo och Rebecca Palmgren, Göteborg Energi från vindkraftskooperativet VästanVinds styrelse berättar och svarar på dina frågor. Ann-Sofie Tönnesen, en av Göteborgs Stads energi- och klimatrådgivare inleder morgonen och berättar om hur de kan hjälpa dig att minska din energianvändning och bli mer energieffektiv.

Vindkraftskooperativet VästanVind grundades av Göteborg Energi med ambitionen att öka intresset för vindkraft och förnybar el. Sedan 2011 har föreningens styrelse tagit över ansvaret och föreningen står nu på egna ben. Syftet med vindkraftskooperativet VästanVind är att verka för ett hållbart samhälle och äga vindkraftverk som producerar förnybar energi.

Läs mer på vastanvind.se

Inga fält hittades.

Foto: Mostphotos/Sara Ottosson

Dela:

Jan, energi- och klimatrådgivare: Vi måste satsa på flera olika energikällor och lagringssystem

Hans-Olof Nilsson visar vägen mot framtiden med sitt hus som är helt självförsörjade av energi och använder flera metoder för att lagra energi. Vi kan nämligen inte satsa allt på ett kort. Det menar energi- och klimatrådgivare Jan Thorstensson.

GreenhackGBG:s instagramkonto kan du i veckan följa Hans-Olof Nilsson och hans beskrivning av hur han har skapat ett hus som är helt ”off grid”, alltså helt frånkopplat från elnätet. Hans-Olof beskriver möjligheterna att med tillgänglig teknik bli helt självförsörjande avseende energi. I hans hus finns allt från bergvärmepump till solceller och energilagring med såväl batterier som vätgasproduktion.

Även om tekniken finns tillgänglig är det inget som idag skulle fungera i allas våra hus. Det som är spännande är att Hans-Olof visar på att de tekniska lösningarna finns redan idag. Det som behövs för att vi skall kunna komma från vårt beroende av fossilt producerad energi är teknikutveckling.

Effekterna av vårt beroende av fossil energi visar tydligt på att vi i en framtid kommer att behöva olika system för att producera vår energi. Dessutom krävs för dagens fossilfria system som är beroende av exempelvis vind och vatten möjlighet att lagra energin. Hos Hans-Olof sker detta genom att använda batterier och att producera vätgas.

Tittar man på livscykelpåverkan för de system som finns idag både vad gäller produktion och lagring av energi, visar det på att det kommer att bli svårt att förlita sig på enskilda lösningar. All produktion av utrustning för energiproduktion och energilagring kräver råvaror. Att förlita sig på just ett av tillgängliga system kommer att medföra en stor belastning på de specifika råvaror som används för dess produktion. Ett exempel är Neodym, som beroende på sina starka magnetiska egenskaper blivit eftertraktade och behövs i hybridbilarnas elmotorer och i vindkraftverkens generatorer.

Med detta i åtanke och en insikt om det enorma energibehov som finns globalt är det lätt att förstå att vi inte kommer att ha möjligheta att förlita oss på ett enda system för produktion och lagring av energi. Det är därför glädjande att se ett system som använder sig av flera metoder att producera och lagra energi likt Hans-Olofs hus!

/Jan Thorstensson, energi- och klimatrådgivare

Dela:
MENY