Arkiv för taggen: förpackningar

Grupp glada människor

Det sprider sig! 1 000 sätt att påverka

4,5 miljoner engångsmuggar per år. Ja, det är något av det vi fyller vårt göteborgska sopberg med. Är det nödvändigt för vårt välstånd? Finns det andra lösningar? Hur kan vi göra skillnad?

I Tyskland har man funnit på råd. Där finns frivilliga pantsystem i flera städer. I Hamburg deltar till exempel ett dussin kaféer i systemet ”Refill it” där man kan köpa sitt kaffe i en pantmugg för cirka 15 kr. Pengarna får man tillbaka när muggen lämnas in på något av kaféerna för att diskas och återanvändas. Både i Berlin och Hamburg finns nu politiska beslut om att skapa gemensamma pantsystem för kaffemuggar.

Vad gör Sveriges tre största kafékedjor för att få ner engångsanvändningen? Beda kontaktade huvudkontoren. I likhet med de svenska butikskedjorna har kafékedjorna fortfarande mest fokus på vad engångsprodukterna är gjorda av: miljömärkt papper och bioplast. Ingen har planer på att skippa engångsmuggar, men alla tre kedjorna säljer flergångsmuggar och två av dem ger rabatt på dryck i flergångs. Wayne´s Coffee tror dock att pantmuggar kommer inom några år.

Igår fick jag reda på att Göteborgs Stad har beviljat medel för att utveckla och testa system för att servera mat och dryck utan engångsmaterial på Kulturkalaset nästa år. Senare ska det spridas till andra kommunala och privata verksamheter.

Goda exempel är ett sätt att påverka

Visa att det är möjligt genom att peka på någon som faktiskt gjort det. Eller att själv skapa det goda exemplet. Så gjorde Sekelbo, det kommunala äldreboendet i Kortedala som genomförde 40 åtgärder. De minskade matsvinnet, bytte ut engångsartiklar mot flergångsprodukter och minskade avfallet med 4,5 ton per år, klimatpåverkan med 10 ton koldioxidekvivalenter per år och sina kostnader med 140 000 kr per år. Nu ska alla Göteborgs Stads 55 äldreboenden följa efter och göra samma sak. Tillsammans ska de minska klimatpåverkan med över 800 ton CO2e. De tretton kommunerna i Göteborgsregionen vill också hänga på och kommuner i övriga Sverige är jätteintresserade av vad som händer i Göteborg.

Allt börjar någonstans och det finns tusen sätt att påverka och göra skillnad. Men ibland är det tungt att göra allt själv. Det blir roligare om man är fler. Och vissa beslut behöver vi verkligen vara många för att påverka.

På Facebook finns flera grupper som delar avfallsminskningstips till individen, till exempel Plastbanta och Minimeringsmästarna. Men vilka grupper arbetar aktivt med att påverka besluten högre upp för minskade avfallsmängder? Beda har kollat med miljöorganisationerna.

Naturskyddsföreningen har projekt för att öka återanvändningen av textil, miljömärker secondhand-affärer, påverkar politiker och företag och jobbar med kommunikationskampanjer gentemot medborgarna. De rekommenderar alla som vill bidra att ta kontakt med sin lokala krets.

Jordens Vänner arbetar med att lyfta problematiken med ett ekonomiskt system som är baserat på evig tillväxt vilket genererar avfall och mot de internationella handelsavtalen CETA och TTIP som kan komma att försvaga miljölagstiftning och människors inflytande. Arbetssättet är kampanjer riktade mot beslutsfattare, folkbildning och aktioner för att skapa opinion. Medlemmar kan till exempel gå med i föreningens arbetsgrupp mot handelsavtalen. De som vill engagera sig i avfallsfrågor i Göteborg uppmuntras att engagera sig i lokalgruppen Jordens Vänner Göteborg.

Fältbiologerna jobbar just nu inte specifikt med avfallsfrågor, men den som är mellan 6 och 25 år och vill engagera sig i frågan är välkommen som medlem. Greenpeace arbetar inte heller med avfallsfrågan, men har tidigare varit engagerade mot sopförbränning och import av sopor för förbränning.

Zero Waste Europe är en rörelse för att eliminiera avfall i samhället och stöder lokalgrupper i EU-länder samt påverkar EU och andra beslutsfattande organ. Det finns ingen nationell organisation i Sverige men vill man bilda en så är det säkert välkommet liksom grupper i olika städer. På nätet pågår mycket aktivitet under namnet Zero Waste, mest i form av enskilda personer som delar erfarenheter av att minska sitt avfall.

Beda är ingen anhängare av slitna citat, men det ligger något i det Martin Luther King sa om att det är de goda människornas tystnad som är problemet. Så du som vill förändring, vad är ditt sätt att påverka?

/Karin Nielsen, alias Beda, kretslopp och vatten Göteborgs Stad

Foto: Johanna Montell

Dela:

Ökande förpackningar och returflaskans försvinnande

Ada fortsätter att utmana avfallet, men har haft svårigheter med att hitta både en naken gurka och returflaskor som tvättas. Varför ökar förpackningsmängderna och varför försvann returflaskan? Stina och Johanna, ansvariga för avfall i konsumtion- och avfallsutmaningen, har researchat kring frågorna.

Livsmedelsförpackningens viktigaste uppgift är att skydda sitt innehåll, för att vi ska få god hållbarhet och bra kvalitet på maten. Förpackningarna ska även möjliggöra transport av livsmedlen, den ska ge information om innehållet och sist men inte minst göra varorna attraktiva för dig som köpare.

Idag förpackas varor på ett annat sätt än de gjorde förr, då det var kortare avstånd mellan producent och konsument. Forskare nämner livsstil, förändrade matvanor, nya sätt att producera och transportera livsmedlen som bidragande orsaker till att varor förpackas i stor utsträckning. Man säger att vi vill ha ett brett utbud med mat från alla världens hörn och det ska dessutom helst vara hel- eller halv-fabrikat som man kan äta på språng. Allt detta kräver förpackningar.

När vi kommer till butiken bestäms majoriteten av våra köpbeslut och det innebär att varumärkena måste jobba stenhårt för att synliggöra just sin vara och i det spelet är förpackningen en viktig bricka.

Fram till 1994 var det Vin och Sprit AB som hade monopol på import, export och tillverkning av vin och sprit i Sverige. Vin och Sprit AB tillhandahöll returglasen. Under monopolet transporterades vinet till Sverige i stora behållare för att sedan buteljeras här. Monopolet underlättade möjligheten att tillhandahålla returglas, då de inte fanns några andra importörer som kunde konkurrera. Efter monopolets upphävande finns det idag fler leverantörer, och systembolaget köper in färdigbuteljerade engångsflaskor eftersom det inte längre tillhandahålls returglas i så stor utsträckning.

Systembolagets egen utredning visar att glasflaskor för engångsbruk har störst miljöpåverkan av de förpackningar som Systembolaget tillhandahåller. De gamla returglasen placerar sig tillsammans med bag-in-box och kartong som de bästa alternativen, följt av PET och sist glasflaska för engångsbruk.

Den röda läskbacken med returglas har sedan 2013 fasats ut ur livsmedelsbutikerna. Returglasflaskan finns kvar på restaurang, i butik finns den kvar för kolsyrat vatten och på systemet för vissa ölsorter, men läskedrycken levereras numera i en 33 cl PET-flaska. PET-flaskan är inte en returflaska utan den samlas in för materialåtervinning. I dagsläget framställs PET-flaskan till ca 60 procent av återvunnen plast och resten består av jungfrulig plastråvara.

Både Spendrups och Carlsberg motiverade indragningen av backarna med att försäljningen minskat under flera år, och Spendrups genomförde även en livscykelanalys vars resultat visade att det inte var någon större skillnad mellan PET-flaskorna och returglasen.

Tråkigt nog är det den lilla 33 cl PET-flaskan som drar ned återvinningsresultatet för PET, den är dyrare för konsumenten och dryck i dessa flaskor har hälften så lång hållbarhet som dryck i returglas.

Dela:
MENY