Arkiv för taggen: energi

Jan, energi- och klimatrådgivare: Vi måste satsa på flera olika energikällor och lagringssystem

Hans-Olof Nilsson visar vägen mot framtiden med sitt hus som är helt självförsörjade av energi och använder flera metoder för att lagra energi. Vi kan nämligen inte satsa allt på ett kort. Det menar energi- och klimatrådgivare Jan Thorstensson.

GreenhackGBG:s instagramkonto kan du i veckan följa Hans-Olof Nilsson och hans beskrivning av hur han har skapat ett hus som är helt ”off grid”, alltså helt frånkopplat från elnätet. Hans-Olof beskriver möjligheterna att med tillgänglig teknik bli helt självförsörjande avseende energi. I hans hus finns allt från bergvärmepump till solceller och energilagring med såväl batterier som vätgasproduktion.

Även om tekniken finns tillgänglig är det inget som idag skulle fungera i allas våra hus. Det som är spännande är att Hans-Olof visar på att de tekniska lösningarna finns redan idag. Det som behövs för att vi skall kunna komma från vårt beroende av fossilt producerad energi är teknikutveckling.

Effekterna av vårt beroende av fossil energi visar tydligt på att vi i en framtid kommer att behöva olika system för att producera vår energi. Dessutom krävs för dagens fossilfria system som är beroende av exempelvis vind och vatten möjlighet att lagra energin. Hos Hans-Olof sker detta genom att använda batterier och att producera vätgas.

Tittar man på livscykelpåverkan för de system som finns idag både vad gäller produktion och lagring av energi, visar det på att det kommer att bli svårt att förlita sig på enskilda lösningar. All produktion av utrustning för energiproduktion och energilagring kräver råvaror. Att förlita sig på just ett av tillgängliga system kommer att medföra en stor belastning på de specifika råvaror som används för dess produktion. Ett exempel är Neodym, som beroende på sina starka magnetiska egenskaper blivit eftertraktade och behövs i hybridbilarnas elmotorer och i vindkraftverkens generatorer.

Med detta i åtanke och en insikt om det enorma energibehov som finns globalt är det lätt att förstå att vi inte kommer att ha möjligheta att förlita oss på ett enda system för produktion och lagring av energi. Det är därför glädjande att se ett system som använder sig av flera metoder att producera och lagra energi likt Hans-Olofs hus!

/Jan Thorstensson, energi- och klimatrådgivare

Dela:

Så blir du en engagerad energimedborgare

– För mig är andelsägande i vindkraft genom VästanVind en investering för framtiden och ett bidrag till omställningen till ett hållbart samhälle.

Den här veckan gästar vindkraftkooperativet Västanvind oss på instagram.com/greenhackgbg. I ett inlägg berättar Carolina Dolff varför hon är medlem. Här tipsar vi om hur du kan bli en engagerad energimedborgare.

Den 30:e november 2016 presenterade EU-kommissionen sitt förslag Clean Energy for All Europeans som bland annat innehåller förslag om en mer flexibel energimarknad med mer rättvisa villkor för oss konsumenter. Energieffektiviseringsmålet föreslås höjas från 27 till 30 procent 2030.

Vad kan jag då göra som enskild för att dra mitt strå till stacken och bli en engagerad energimedborgare?

Jag kan ju börja så smått med att byta ut alla gamla lampor därhemma till energieffektiva LED-lampor. Själv brukar jag ta hjälp av Energimyndighetens app Lampguiden för att hitta lampan jag behöver.

Gäller bara att se till att de gamla uttjänta lågenergilamporna tas om hand på rätt sätt så att jag inte släpper ut kvicksilver i omgivningen. Lämna dem till återvinning.

Kan även se till att jag har rätt temperatur i kyl (+5°C) och kyl (-18°C) och se till att tvätta i så låg temperatur som möjligt, koka vattnet till mitt morgonte i vattenkokare.

Gäller ju dessutom att använda bilen så lite som möjligt också och i stället utnyttja stadens kommunala transporter lite mer. Eller kanske ta cykeln eller gå till jobbet?

Sen kan jag se till att välja elleverantör som kan leverera fossilfri el. Exempelvis producerad med vatten- eller vindkraft.

Att välja förnyelsebar energi får lite samma funktion som Ekodesigndirekivet utan det formella lagkravet. Vi minskar helt enkelt efterfrågan på icke förnyelsebart producerad energi och driver i stället på utbyggnaden av förnyelsebar.

Vill jag sedan gå ett steg längre kan jag ju inspireras av Västanvind och köpa andelar i ett vidkraftverk. Det finns fler vindkraftskooperativ att välja på, till exempel svef.nu, ox2.com, dalavind.se och gbgvind.se.

Ett annat alternativ är kanske att fundera på att själv bli en mikroproducent av el och installera solceller. Nu bor ju jag i och för sig i en hyresfastighet, men jag skulle ju kunna informera hyresvärden lite om möjligheterna att installera både solceller och energilager.

Mer information om solcellsstöd och stöd för energilagring finns på Energimyndigheten.

Fler tips på sätt att spara energi hittar du på greenhackgbg.se/tips – välja energi och se om du hittar något för dig.

Återstår sedan att se om EU-kommissionens förslag genomförs och vad det i så fall kommer att medföra för att underlätta för oss att bli än mer engagerade energimedborgare.

/Jan Thorstensson, energi- och klimatrådgivare Göteborgs Stad

Bilder från Västanvinds vecka på instagram.com/greenhackgbg.

Dela:

Nu kommer Hållbara Restauranger till Göteborg

Intresset för ekologisk mat ökar för varje år och många konsumenter är noga med vilken mat de köper hem. Men när du går på restaurang, hur gör du då? Nu lanseras Hållbara Restauranger i Göteborg för att du ska få bättre koll! Avenyfamiljen och Gothia Towers är med från start.

I början av nästa år lanseras konceptet Hållbara Restauranger i Göteborg. Tanken är att restauranger och kaféer ska mötas och tala öppet om vilka frågor de är bra på, och vad de behöver arbeta vidare med. Förutom nätverksträffar och workshops kommer coacher att stötta på plats i restaurangen, och varje restaurang gör en nulägesanalys på hållbarhetsområdet.

Det handlar inte enbart om kvaliteten på maten, utan vattenanvändning, matsvinn, avfall/städ, energi och ekonomi är lika viktiga frågor.

– En restaurang är aldrig färdig med hållbarhetsarbetet, det här är en resa som kommer att påbörjas och säkerligen ta tid, säger Annika Källvik, projektledare för Hållbara Restauranger i Göteborg.

I fokus ligger fem områden: mat, miljö & klimat, reko, kommunikation och ekonomi.

Avenyfamiljen och Gothia Towers är med från starten i Hållbara Restauranger, och ytterligare ett tiotal restauranger har visat intresse för att delta. För Tobias Hamberg, vd för Auktionsverket Restauranger och en av deltagarna i stygruppen för Hållbara Restauranger i Göteborg, är det givet att vara med.

– Som en relativt stor aktör försöker vi ligga i framkant med frågor vad gäller miljötänk, avfall, hållbar energi och odling på Avenyfamiljens restauranger. Det är viktigt och stimulerande att vi är tidiga deltagare i konceptet Hållbara Restauranger, och nu vi vill ha dialog med fler restauranger i Göteborg, säger han.

Förutom de två restauranggrupperna sitter även Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige, Visita och U&We i styrgruppen.  U&We är en konsultbyrå för företag och organisationer som vill bidra till en hållbar framtid och Hållbara Restauranger startade på byråns initiativ i Stockholm tidigare i år. Förutom Göteborg är även Örebro, Uppsala, Linköping och troligen Malmö på väg att lansera konceptet.

– Om branschen kan bli duktigare på att öppet deklarera vad som finns i den mat de erbjuder, tror vi att det också blir lättare för gästerna att ställa frågor som till exempel: Var kommer fisken ifrån, har ni ekologisk mat och finns det etisk märkning? säger Annika Källvik till vartgoteborg.se.

Den 20 januari hålls ett lanseringsmingel för intresserade restauranger, är du intresserad av att vara med så hör av dig till Annika Källvik på mejl eller telefon: 031-365 00 00. Mer info finns i den här pdf:en

Dela:

Solen är framtiden – och framtiden är nu

Jag har hört det så många gånger. Allt sedan jag en gång i början på 1980-talet började arbeta med solenergi, solvärme närmare bestämt, fick jag höra att jag jobbade med något som hörde framtiden till. Ofta hette det ”Åh du jobbar med solvärme, så intressant. Det hör ju framtiden till …”. Och där satt jag och fick höra detta, gång efter annan och än i dag kan jag undra när den där framtiden ska anlända.

För solen är ju inte bara framtiden, solen är faktiskt förutsättningen för allt liv på jorden. Det har mänskligheten alltid varit varse om. Nu kan vi emellertid förädla det enorma energiflöde som solen bjuder på och inte bara utnyttja det i form av biobränsle, vattenkraft eller vindkraft. Nu kan vi såväl tekniskt som ekonomiskt förädla solstrålarna både till el och värme. Tekniken utvecklas i raskt takt och i dag kan vi använda både solceller, för el, och solfångare, för värme, på en rad olika sätt. Det mest intressanta kanske är den teknik som möjliggör byggnadsintegrering och på så sätt kan ersätta andra byggnadsmaterial. Det ger också en betydligt längre tidshorisont på investeringen  när tekniken byggs in i byggnaden måste tekniken givetvis hålla lika länge som byggnaden.

Det mest förvånande är kanske dock konkurrenskraften. Egenproducerad solel är i dag väl så konkurrenskraftig som inköpt el för den enskilde villaägaren och andra användare. Förutom att den egenproducerade elen många gånger är billigare än den som köps in från kraftbolagen går det i dag även att sälja ”överproducerad” el, det vill säga den andel som inte går att använda omedelbart, med bra förtjänst.

Och solvärmen har också en långt mycket mer intressant ekonomi än vad som är allmänt känt. Dagens moderna och industriellt utvecklade solvärmesystem som till exempel kombineras och därmed effektiviserar  systemtekniskt med en värmepump får en återbetalningstid som ligger mellan 58 år. Inte illa för en teknik som sannolikt har en livslängd på 3035 år!

Så solstrålarna är inte bara något vi ska njuta av i stad och natur och som vi ska se som drivkraft för natur och miljö utan också något vi ska lära oss att omvandla till både el och värme till mycket låga kostnader. I min värld behöver vi inte vänta till framtiden med detta utan det går bra att köra igång omedelbart!

/Lars Andrén,

Lars Andrén på Drivkraft är en av Sveriges största experter på solenergi. Förra veckan,  19–23 oktober, gästade han vårt Instagramkonto och delade med sig av tankar och kunskap kring förnybar energi, med fokus just på solen. I den här bloggen sammanfattar han sina inlägg. Vill du läsa alla hans inlägg på Instagram har du hans första inlägg på länken här, klicka dig sedan vidare på pilen åt vänster.

Dela:

Café Planet för dig som vill ställa om din energi

Är du lockad av energiomställningen men vet inte riktigt hur du ska gå till väga? Gå då på Café Planet på Ekocentrum som pratar om just detta nästa onsdag 28 oktober. Då får du också träffa en nystartad förening för de som vill engagera sig lokalt för energiomställningen.

Det är Studiefrämjandet som arrangerar kvällen och så här skriver de i Facebookeventet, som är värt att hålla koll på om du är intresserad av kvällen:

”Under invigningen av årets Framtidsveckan i Göteborg fick Johan Ehrenberg oss alla att känna oss som möjliga solrevolutionärer, och pratade om att varje solcell vi sätter upp är en solcell som puttar ut kol och olja någonstans i det internationella energinätet.

Energifrågan kan kännas svår att ta sig an från gräsrotsnivå eftersom den är teknikintensiv och kräver stora investeringar, därför tar vi inspiration från Greensburg i Kansas som drabbades av en häftig tornado 2007, som ödelade stora delen av staden. Efter det tog man chansen att i återuppbyggnaden av staden, ställa om till 100% förnybart. Vi visar filmen The future of energy.

Och för de som vill engagera sig lokalt i energiomställningen, så har det bildats en ny förening som heter Energi & hållbarhetsforum väst. De kommer och säger hej, och berättar kort om sin tilltänkta verksamhet och hur man kan engagera sig!”

Dela:
MENY