Arkiv för taggen: elcykel

Energieffektive Eriksson cyklar bort utsläppen

Efter värmepannor, solceller och energilagring vänder nu Energieffektive Eriksson blicken mot sitt resande. En elcykel visar sig minska utsläppen med runt ett ton koldioxid per år – och då bor Energieffektive Eriksson på landet.

Veckan som gick har jag undersökt möjligheten att placera solceller på mitt platta papptak. Vet inte när pappen lades om, men nuvarande papptak börjar visa tecken på slitage oavsett lösning på montering, så jag bör nog börja med att lägga ny papp. Därefter finns det i dag lite olika metoder, alltifrån infästning till att använda sig av ballast. Infästning kräver mer arbete, men reducerar vikten som taket utsätts för. Ballast kräver i princip bara att något slitskydd placeras, men vikten påverkas förstås rejält och en hållfasthetsberäkning kanske måste till. Solceller kommer jag undersöka närmare nästa år, och kommer att använda tiden att sondera marknaden och ta in offerter. Jag har fortfarande bara löst halva husets uppvärmning, så nu får fokus ligga på värme.

Jag har skrivit mycket om olika tekniker att värma sitt hus och berört lite kring möjligheten att producera och lagra egen el . Huset står för en stor del av min energianvändning, så självklart påverkas både ekonomi och min klimatpåverkan om jag lyckas sänka denna, men det är ju mycket mer som spelar in.

I somras köpte jag en elcykel, ville testa och se hur mycket av bilresandet jag kunde ersätta. Bor lantligt och har lång resväg till jobbet, så att ta bilen 7 mil till Göteborg har aldrig varit aktuellt, men kan jag ersätta bilen med en elcykel till tågstationen som är 20 kilometer bort eller till centralorten som ligger knappt 10 km bort? En elcykel, och det vet alla som provat, är en väldigt behaglig upplevelse. Motvind och uppförsbackar är inte längre något som får en tappa lusten, och då jag tidigare inte varit någon cykelfantast var detta det perfekta transportmedlet.

Den stora ekonomiska vinsten gör man förstås om man kan göra sig av med bilen helt, slippa skatt och försäkring, besiktningar och dyrt underhåll och service, men drivmedelskostnaden har jag i vart fall lyckats sänka och slitage på däck och andra slitdelar har förstås minskat. En bilpool hade varit en intressant lösning, om det fanns någon. Sedan i somras har det ändå blivit 200 mil med cykel, och kostnaden för elen är i princip försumbar, 0,25 kr/mil. Om jag räknar bränslet till 10 kr/milen för bilen har jag fått en bra besparing där, och en koldioxidreducering med 168 g/km hamnar på 336 kg på några månader. På årsbasis kanske jag kan reducera min transportpåverkan med runt 1 ton.

Om jag byter ut min bensinbil, som ju ändå släpper ut 1 700 gr CO2/mil och investerar i en elbil och räknar med 1 500 mil per/år, hur skulle en sådan kalkyl se ut om vi ser till utsläpp?

El kan produceras på många olika sätt, kolkraft, vattenkraft och vindkraft är exempel och som har sina fördelar och nackdelar. Vid produktion får man en miljöpåverkan som brukar mätas i bland annat CO2. I Sverige räknar vi med utsläpp på mellan 15-25 g/kWh, det varierar lite mellan olika år. En elbil i Estland kan visa sig släppa ut mer CO2 än en snål diesel i samma land (1005 gr/kWh), men detta bygger på att all el är producerad med kolkraft. Problemet ligger i dag i att vissa länder fortfarande använder enbart kol för att producera el, här måste man få in mer förnybar produktion. Elbilen på bilden ovan drar drygt 1,5 kWh/mil. Räknar vi utsläpp på 20 g/kWh får vi 30 gr utsläpp CO2/mil. Egentligen är det bara priset och räckvidden som hamnar på minus-sidan, för elbilar är billiga i drift och har liten klimatpåverkan. Bensinbilen släpper ut 2,5 ton och elbilen med svensk elmix 45 kg.

I Göteborg släpper vi i dag ut motsvarande 8 ton CO2/person, och då är vår konsumtion medräknad enligt Göteborgs klimatstrategiska program. Målet är att nå 1,9 ton/person till 2050. Vi har väldigt lite av fossila bränslen i vår elproduktion, vilket håller ner siffrorna. Ändå är det så att för att kunna nå målet med 2°C temperaturhöjning måste vi ner till en utsläppsnivå på 1 ton/person. Omöjligt? Uppvärmning och transport står för en stor del och där har jag i dag kommit en bit. Beträffande mat och konsumtion, som utgör en lika stor del, får mina kollegor ta vid och ge tips vad vi kan göra för att minska vår klimatpåverkan när GreenhackGBG pratar om de utmaningarna i november och december!

/Energieffektive Eriksson

Energieffektive Erikssons nya hus
Boarea:
Huset är byggt på 70-talet och är 100 m2 i markplan och 135 m2 i källaren.
Ventilation: Självdrag
El: Elanvändning enligt tidigare ägare: 4 500 kWh/år.
Uppvärmning: Huset har i dag pellets som uppvärmning. En pelletsbrännare har ersatt oljebrännaren i en äldre oljepanna, och ger varmvatten till både radiatorerna och till tappvarmvattnet. Enligt tidigare ägare går det åt cirka 5 pallar med pellets, vilket ungefär motsvarar 20 000 kWh till uppvärmning och tappvarmvatten. Energiinnehållet i pellets och vad du får ut i systemet är inte samma sak. Dessvärre är verkningsgraden generellt inte så bra. På en gammal oljepanna kan den beräknas till 70–75 procent och resten blir alltså förluster av olika slag.

Dela:

Ny studie: så förändrar elcykeln ditt sätt att cykla

När allt fler cyklar snabbare krävs ett nytt tänk vad gäller cykelbanor och trafiksäkerhet.  Därför ska en ny studie undersöka hur vi beter oss på elcykeln.
– Jag tänker inte lika mycket på vilken väg jag tar när jag kör elcykel och därför känner jag mig mer oberoende, säger Alex Spielhaupter som är med i studien.

Elcyklar utgör idag en liten del av alla cyklar i Sverige men försäljningen ökar snabbt. Om utvecklingen följer samma mönster som i pionjärländerna Nederländerna, Schweiz och Tyskland kan elcyklar på sikt förväntas utgöra mellan 10–20 procent av cykelflottan.

En elcykel kommer ofta upp i 25 kilometer i timmen. Det är snabbare än många orkar trampa av egen kraft.  Men elcykel går det också att cykla mer och längre vilket gör det möjligt för fler att cykla, inte minst äldre.  En högre hastighet, snabb acceleration och trångt på cykelbanorna kan dessvärre medföra fler olyckor för både cyklister och andra trafikanter. Därför behöver cykelinfrastrukturen anpassas till nya cykelbeteenden.

För att få reda på elcyklistens beteende närstuderas nu ett 40-tal cyklister. Dessa personer GPS-loggar sina vardagsresor med hjälp av mobiltelefoner och en mobilapp. Testpersonerna cyklar en vecka på en elcykel och en vecka på en vanlig cykel.

Förhoppningen är att studien ska ge underlag för att bättre förstå olika cyklisters behov och beteenden. Resultaten förväntas visa skillnader gällande hastigheter, både medelhastigheter och hastigheter vid korsningar, val av resväg och kunna fungera som underlag till stadens cykelplanering. Studien pågår mellan mars och maj och resultaten presenteras bland annat här på greenhackgbg.se i höst.

Alex Spielhaupter (bilden) är en av testcyklisterna som har loggat sina cykelresor under april.

Hej Alex!

Vad är den största skillnaden mellan att cykla elcykel och vanlig cykel?
– Det går fortare med elcykel men man får mindre motion. Det är också mer bekvämt att cykla med elcykel eftersom det inte är lika jobbigt. Jag är mer orolig för stöld med elcykel och det lite besvärligare med alla lås och i- och frånkoppling av batteri. Det tar helt enkelt mer tid för att komma iväg och det krävs lite mer planering av var man kan parkera. Jag tvekar bland att ta med elcykeln in till stan på grund av stöldrisken. Om man inte vill lämna batteriet i så måste man gå och bära på det.

Har ditt cykel – och resebeteende förändras under testperioden?
– Jag har inte så många alternativ av vilken väg jag ska välja på sträckan mellan jobb och hem. Men med elcykeln var inte de branta backarna några problem, jag valde de vägarna oftare med elcykel. Det är roligt att cykla, jag känner mig friare att ta mig fram. Jag tänker inte lika mycket på vilken väg jag tar och därför känner jag mig mer oberoende.

Hur upplever du säkerhet i trafiken, är det någon skillnad mellan elcykel och vanlig cykel?
 –Reaktionsförmågan är sämre för att det går fortare och jag tänker inte alltid på att det går så fort. Det är svårare vid trånga passager och korsningar med dålig sikt. Då kan det kännas osäkert.

Skulle du kunna tänka dig att köpa en elcykel?
– Om jag hade bott lite längre bort, kanske i en annan kommun, så hade jag använt den mer. Elcykeln är bättre för längre resor, typ längre pendling varje dag. För att åka till affären och handla så är det inte så smidigt med en elcykel på grund av lås och batteri. Elcykeln är bättre som ett komplement till bilen än till en vanlig cykel. Avståndet och topografin avgör huruvida en elcykel skulle vara ett alternativ. Som det är nu för mig, med relativ kort sträcka till jobbet, känns det inte som att en elcykel behövs utan det går bra med en vanlig cykel.

Studien genomförs av Koucky & Partners tillsammans med Trafikutredningsbyrån. Studien är finansierad av Trafikverkets skyltfond.

Vill du också vara med och bidra med data som kan ge underlag till diskussionen om trafik och klimat? WG Film har tillsammans med Cykelfrämjandet, Region Skåne and Malmö stad tagit fram en app kopplat till filmen Bike vs Cars som vill visa på var och när människor cyklar för att kunna bidra till en bättre cykelinfrastruktur. Läs mer på bikes-vs-cars.com.

 

 

 

Dela:
MENY