Arkiv för taggen: design

Återbruks- och redesignsafari i Göteborg

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné inredde sitt kontor med endast begagnade möbler. Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet gjorde detsamma med sitt lunchrum.

Olika verksamheter flyttar hela tiden in och ut ur nya lokaler och ofta flyttas inte de gamla möblerna med till de nya ställena, utan det köps in nytt som ska passa i de nya lokalerna. I Göteborg finns det flera exempel på arbetsplatser som har tänkt annorlunda och istället inrett med begagnade möbler. På ett Redesignsafari åkte några kommunanställda ut för att lära och inspireras av dessa verksamheter för att själva blir bättre på att återanvända det vi redan har.

Turen hade fem stopp och vi började på Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné som flyttade från åtta olika kontor till nya gemensamma lokaler i våras.
– Eftersom vi är vana vid att jobba med en begränsad budget var det naturligt att titta på hur vi kunde använda begagnade möbler. Miljön och vår trovärdighet gentemot invånarna spelar också in, säger Michael Richerts som var en av projektledarna för flytten.

Kontor och bibliotek inredda med begagnade möbler

Kontoret och även stadsdelens bibliotek är nu inrett med nästan bara begagnade möbler. Dels kunde förvaltningen flytta med sig möbler från de tidigare kontoren, men de fick också köpa mycket av lokalens tidigare hyresgäst. Möbler som inte kom till användning kunde tas över av andra verksamheter i Stadsdelsförvaltningen.
– Vi hade en idrottshall full, allt var bokat på 20 minuter, säger Michael Richerts.

Rent praktiskt krävs det mer planering än om de skulle köpt nya möbler. Till att börja med inventerade projektledarna alla befintliga möbler, vad kan återanvändas, vad behöver kläs om? Steg två var att planera upp möbleringen – dels ska all personal få plats, och dels ska möblerna vara enhetliga och passa bra ihop. Slutligen krävs noggrann logistikplanering inför själva flytten eftersom de flesta fick ta över någon annans skrivbord. Under tiden har projektgruppen också arbetat med att informera och diskutera med personalen för att lugna eventuell oro.

Arbetet har varit hårt men nu är de väldigt nöjda. Arbetsplatserna känns moderna och funktionella – till de gamla skrivborden köptes ny belysning och nya ljudabsorbentskärmar in. Miljöerna är trevliga och de begagnade möbler som köptes in är av bättre kvalitet än vad förvaltningen hade kunnat köpa om de hade satsat på nytt! Till en början var många medarbetare skeptiska till projektet, men nu är de flesta stolta över arbetet som lades ner. Inte minst en sådan här dag när kontoret får besök just på grund av återbruket.

Professionell hjälp med inredning

Med på rundturen var Michaela Holmdahl som är en av grundarna av reCreate Design Company som varit delaktiga i inredningen i tre av de fem projekten vi besökte. Företaget jobbar med att inreda nya miljöer, projektleda avvecklingar av lokalerna där de ser till att de gamla möblerna säljs eller skänks vidare, samt designar om möbler, alltså bygger nytt av gammalt material.

Bland annat har reCreate Design Company tagit fram ett lunchrum för personalen på Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet, vilket var det andra stoppet på safarin. Tidigare fanns det inget lunchrum för personalen som alla fick plats i utan flera mindre pentryn. Staffan Appelgren som jobbar på institutionen berättar att de inte användes särskilt mycket,de flesta drack sitt kaffe på kontoret istället. Det nya köket är byggt av skåpen från de tidigare pentryna – luckorna är inte lika men har placerats på ett sådant sätt att de bildar en sammanhängande enhet. Det stora konferensbordet har fått ny yta och är nu det mest populära lunchbordet tillsammans med udda stolar målade i samma färg. De övriga möblerna kommer från lite olika ställen. Michaela Holmdahl berättar att de parallellt med uppdraget på universitetet höll på med en avveckling av ett kontor och därifrån fick de en del grejer, annat är från secondhand eller blocket och en del är egentillverkat förstås. Huvudmaterialet i det ena av två stora konstverk är spillbitar från en ramfabrik och lamporna ovanför det stora matbordet är en gammal köksskiva.

Klimatsmart, unikt och välanpassat kontor

Tanken på att inreda med återbrukat material kom naturligt på universitetet när behovet av ommöblering uppstod. På institutionen studeras som sagt globala studier men även mänskliga rättigheter och humanekologi. Staffan Appelgren berättar att miljöfrågorna alltid ligger i luften här och att de frågat sig själva ”vad kan vi göra på hemmaplan?”. Personalen är väldigt nöjd med matsalen och den används nästan hela tiden, säger Staffan.
– Förutom lunch har vi också mindre möten och studenthandledningar här. Man möts på ett annat sätt än tidigare, när alla drack kaffe på rummet.

Förutom lunchrummet på institutionen för globala studier på Göteborgs universitet har reCreate Design Company också inrett entrén på Internationella skolan för Göteborgsregionen (ISGR) och Mistra Urban Futures kontors- och konferenslokaler som vi också tittade på under dagen. Sist men inte minst besökte vi också SP Statens Tekniska forskningsinstitut och deras avdelning för energiteknik. För några år sedan hade de ett behov av fler kontorsplatser, men på grund av framtida omorganisationer visste de inte hur länge eller hur många. Precis som Institutionen för globala studier arbetar SP med hållbarhetsfrågor dagligen och dessutom hade de ett färskt minne av den stora lasten med helt nya möbler vid senaste kontorsflytten. De räknade ut vad det skulle kosta att köpa nytillverkade möbler till kontoret och bestämde sig för att lägga en större del av pengarna på re-designtjänster och istället använda sig av begagnat material. Till sin hjälp tog de Lots design som inredde kontoret. Resultatet blev ett klimatsmart, unikt och välanpassat kontor, och dessutom har både Lots och SP fått ut ny kunskap av projektet. Priset beräknades landa på ungefär samma siffra som om de köpt in allt nytt.

Det kräver definitivt mer planering och arbete för att kunna inreda med endast begagnat material, men ekonomiskt sett blir det billigare eller går på ett ut jämfört med att använda sig av nya möbler vid inredningen. Förutom det? Stolta och glada medarbetare.

/Ellen Thersthol, förvaltningen kretslopp och vatten

Dela:

Årssammanfattning: 5 viktiga händelser inom cirkulär ekonomi 2014

Känner du till begreppet ”Cirkulär ekonomi”? Om inte så levereras här en inblick i detta intressanta framtidsområde.

Den cirkulära ekonomin handlar bland annat om att skapa ett (helst) skräpfritt (och giftfritt) samhälle genom att skapa nya smartare affärsmodeller och att ta bättre tillvara de resurser som vi har här på jorden.

Nyligen listade tidningen The Guardian de 5 globalt viktigaste händelserna inom cirkulär ekonomi under 2014. Intressant, men det hände också ännu mer, även i Sverige. Till exempel blev Växjö kommun delaktiga i ett omfattande samarbete med andra europeiska städer kring att skapa lösningar för en mer cirkulär ekonomi. (Projektet CENSE). Det svenska modemärket Uniforms for the dedicated höjde ambitionen i att skapa framtidsvänliga kläder än mer när de skapar plagg som går enkelt att ta isär och återvinna, använder återvunna fiber och även hyr ut kostymer istället för att sälja dem och staden Ronneby tog steget och berättade att de ska bygga en attraktiv ny stadsdel, Kilen, inspirerad av Cradle to cradle-filosofin. (CEFUR)

Andra intressanta exempel på den del av cirkulär ekonomi som kanske är störst just nu ”delandets ekonomi” är boendeuthyrningssajten Airbnb, bilpoolen Zip Car, musiktjänsten Spotify, filmuthyrningen Netflix och utbildningstjänsten Skillshare. När vi delar på resurserna behövs inte lika många och lika mycket. Det är smartare att dela helt enkelt.

Året har gett många nya cirkulära nyheter att glädjas åt och en spännande utveckling att följa!

The Guardian 5 top circular stories

Ps. Nyttjar du några tjänster som handlar om att dela? Berätta gärna i GreenhackGBG:s Facebookgrupp vad och kanske även vad du saknar. Kanske finns det någon som vill starta just det som du önskar?

Dela:
MENY