Arkiv för taggen: #återanvändning

Fixoteket – laga, låna, byt och bygg!

Låna en skruvdragare, laga de trasiga jeansen, lämna farligt avfall och gå en workshop i återbruk. Nu fixar du allt på samma ställe.

Ett Fixotek är en bemannad lokal som du kan besöka för att byta, låna och reparera prylar. Tanken är också att det ska vara enkelt att lämna in mindre mängder farligt avfall och grovavfall, utan att behöva ha bil. Nu i mars kommer verksamheterna att invigas, och du är inbjuden!

Projektet, som ska hjälpa till att nå flera olika miljömål i staden, startade 2017 och fördelarna är många: minskad miljöpåverkan, minskade avfallsmängder, ekonomiska besparingar, sociala mötesplatser och minskad nedskräpning.

– För att nå miljömålen måste vi minska avfallet i samhället. Förhoppningsvis underlättar Fixoteken detta för medborgarna. Det ska vara enkelt att låna, byta eller reparera prylar säger Amanda Österlin La Mont.

Nina Wolf, projektledare för Fixoteken, och Amanda Österlin La Mont, biträdande projektledare, beskriver att målet med projektet främst är kunskapsinsamling. Vi vill se hur Fixoteken kommer att användas av invånarna, hur mycket som kommer att återbrukas och repareras, och i förlängningen – hur mycket avfall som kommer att förebyggas.

–Fixoteken erbjuder ett mer hållbart alternativ till den linjära konsumtionen som innebär att man köper, använder och slänger. Produkter som skulle slängas kan i stället bli en resurs: att vi återbrukar, reparerar och delar på sakerna vi har för att minska avfallsmängderna, säger Nina Wolf.

På Fixoteken i Hammarkullen, Majorna, Bergsjön och Rannebergen kan du byta saker med andra, låna verktyg och reparera dina prylar. På två av Fixoteken, i Majorna och Hammarkullen, kan du också lämna mindre mängder grovavfall och farligt avfall.

Välkommen på invigning!


Invigning av Fixoteket Majorna
Tid: 19 mars, drop-in mellan kl. 16-19
Plats: Slottskogsgatan 1, 414 53 Göteborg


Invigning av Fixoteket Hammarkullen
Tid: 20 mars, drop-in mellan kl. 16-19
Plats: Bredfjällsgatan 46, 424 35 Angered


Invigning av Fixoteket Bergsjön
Tid: 21 mars, drop-in mellan kl. 16-19
Plats: Siriusgatan 56, 415 22 Göteborg

Mer information hittar du på goteborg.se/fixoteket och på facebook.com/fixoteket

Projektet är ett samarbete mellan Kretslopp och vatten, stadsdelsförvaltningen i Angered, Östra Göteborg, och Majorna Linné, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers. Projektet genomförs med stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

 

Text: Johanna Montell, bild: Where Is My Pony

 

Dela:

Gratisbutiken i Kortedala – en mötesplats för alla!

Bra för grannsämjan, ökad trygghet i området, en kravlös vardagskontakt och en möjlighet att ta vara på våra resurser genom återbruk. Det är några av vinsterna som initiativtagarna till Gratisbutiken i Kortedala lyfter fram.

Det är en mörk och regnig torsdagskväll i november, men inne i Gratisbutiken i Kortedala råder full aktivitet. Jag och min dotter Sofia anländer med två kassar med leksaker, böcker och kläder och en kasse med bröd från ett bageri i Lerum. Besökarna är många och i alla åldrar. En av de två volontärerna som ansvarar för att hålla butiken öppen denna kväll berättar att några av besökarna har köat utanför en halvtimme innan öppning.

Gratisbutiken i Kortedala invigdes den 31 augusti i år och har sedan dess haft öppet två kvällar i veckan (tisdagar och torsdagar kl 18-20). Efter nyår vill man testa att även ha öppet dagtid på söndagar för att locka fler äldre till butiken. Alla är välkomna in för att titta och kanske hitta något som saknas hemma. Det kan till exempel vara ett par skor, sängkläder, en pocketbok eller några serietidningar, tallrikar och leksaker. Allt är GRATIS! Enligt en av volontärerna tar de flesta besökarna med sig 5-15 saker hem. Alla är även välkomna att skänka hela och rena kläder och saker som de inte längre använder eller behöver. På väggen sitter en anslagstavla att annonsera på, om någon vill bli av med större möbler eller liknande som inte får plats i butiken.

I dagsläget finns ingen begränsning i antal saker som besökarna får lämna eller ta med sig. Under några kalla veckor i oktober gjorde man emellertid ett undantag – max ett varmt ytterplagg per person, så att de skulle räcka till alla.

Gratisbutiken i Kortedala är ett samarbete mellan Bostadsbolaget, föreningen Nysta och Grannsamverkansgruppen. Bostadsbolaget står för gratis lokal och kaffe och övriga med att ta emot kläder och prylar, hålla ordning i butiken och hålla den öppen. Den lokala torghandlaren bidrar med frukt och ett bageri i Lerum erbjuder gratis bröd, som annars hade slängts, efter dagens försäljning.

Butiken är inte stor, men rymmer ändå en hel del saker. För att kunna ta emot mer än vad som ryms i stunden har Bostadsbolaget även bidragit med ett närliggande förrådsutrymme. Där förvaras bland annat kläder och leksaker som passar bättre att ta fram en annan säsong.

Leksakerna, kläderna och cykelhjälmen som jag och Sofia har med oss hinner knappt läggas upp på byteshyllorna innan barn och föräldrar hittar dem. Själva går vi glada därifrån med en skön känsla i magen och en kasse med pocketböcker, sängkläder, Bamse-tidningar och två fina skjortor.

Vill du besöka butiken eller följa vad som händer?

Adress: Tusenårsgatan 17, Kortedala
Facebook: Gratisbutiken i Kortedala, Instagram: @freeshop_kortedala.
Här hittar du fler gratisbutiker: smartakartan.se

Vill du starta en gratisbutik eller ett bytesrum där du bor?

Läs mer i broschyrerna: Hur du startar och driver ett bytesrum och Förebyggande av avfall i flerbostadshus – praktiska tips och goda exempel.


Tre snabba tips från Gratisbutiken i Kortedala:

– Prata med ditt bostadsbolag för att se om det finns någon ledig gratislokal samt ett förrådsutrymme.
– Gå ihop med några andra intresserade.
– Sprid budskapet! Sätt upp lappar på torget, i trappuppgångar osv.

 

 Text: Nina Wolf, processledare Cirkulära Göteborg, Göteborgs Stad

Dela:

Återbruks- och redesignsafari i Göteborg

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné inredde sitt kontor med endast begagnade möbler. Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet gjorde detsamma med sitt lunchrum.

Olika verksamheter flyttar hela tiden in och ut ur nya lokaler och ofta flyttas inte de gamla möblerna med till de nya ställena, utan det köps in nytt som ska passa i de nya lokalerna. I Göteborg finns det flera exempel på arbetsplatser som har tänkt annorlunda och istället inrett med begagnade möbler. På ett Redesignsafari åkte några kommunanställda ut för att lära och inspireras av dessa verksamheter för att själva blir bättre på att återanvända det vi redan har.

Turen hade fem stopp och vi började på Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné som flyttade från åtta olika kontor till nya gemensamma lokaler i våras.
– Eftersom vi är vana vid att jobba med en begränsad budget var det naturligt att titta på hur vi kunde använda begagnade möbler. Miljön och vår trovärdighet gentemot invånarna spelar också in, säger Michael Richerts som var en av projektledarna för flytten.

Kontor och bibliotek inredda med begagnade möbler

Kontoret och även stadsdelens bibliotek är nu inrett med nästan bara begagnade möbler. Dels kunde förvaltningen flytta med sig möbler från de tidigare kontoren, men de fick också köpa mycket av lokalens tidigare hyresgäst. Möbler som inte kom till användning kunde tas över av andra verksamheter i Stadsdelsförvaltningen.
– Vi hade en idrottshall full, allt var bokat på 20 minuter, säger Michael Richerts.

Rent praktiskt krävs det mer planering än om de skulle köpt nya möbler. Till att börja med inventerade projektledarna alla befintliga möbler, vad kan återanvändas, vad behöver kläs om? Steg två var att planera upp möbleringen – dels ska all personal få plats, och dels ska möblerna vara enhetliga och passa bra ihop. Slutligen krävs noggrann logistikplanering inför själva flytten eftersom de flesta fick ta över någon annans skrivbord. Under tiden har projektgruppen också arbetat med att informera och diskutera med personalen för att lugna eventuell oro.

Arbetet har varit hårt men nu är de väldigt nöjda. Arbetsplatserna känns moderna och funktionella – till de gamla skrivborden köptes ny belysning och nya ljudabsorbentskärmar in. Miljöerna är trevliga och de begagnade möbler som köptes in är av bättre kvalitet än vad förvaltningen hade kunnat köpa om de hade satsat på nytt! Till en början var många medarbetare skeptiska till projektet, men nu är de flesta stolta över arbetet som lades ner. Inte minst en sådan här dag när kontoret får besök just på grund av återbruket.

Professionell hjälp med inredning

Med på rundturen var Michaela Holmdahl som är en av grundarna av reCreate Design Company som varit delaktiga i inredningen i tre av de fem projekten vi besökte. Företaget jobbar med att inreda nya miljöer, projektleda avvecklingar av lokalerna där de ser till att de gamla möblerna säljs eller skänks vidare, samt designar om möbler, alltså bygger nytt av gammalt material.

Bland annat har reCreate Design Company tagit fram ett lunchrum för personalen på Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet, vilket var det andra stoppet på safarin. Tidigare fanns det inget lunchrum för personalen som alla fick plats i utan flera mindre pentryn. Staffan Appelgren som jobbar på institutionen berättar att de inte användes särskilt mycket,de flesta drack sitt kaffe på kontoret istället. Det nya köket är byggt av skåpen från de tidigare pentryna – luckorna är inte lika men har placerats på ett sådant sätt att de bildar en sammanhängande enhet. Det stora konferensbordet har fått ny yta och är nu det mest populära lunchbordet tillsammans med udda stolar målade i samma färg. De övriga möblerna kommer från lite olika ställen. Michaela Holmdahl berättar att de parallellt med uppdraget på universitetet höll på med en avveckling av ett kontor och därifrån fick de en del grejer, annat är från secondhand eller blocket och en del är egentillverkat förstås. Huvudmaterialet i det ena av två stora konstverk är spillbitar från en ramfabrik och lamporna ovanför det stora matbordet är en gammal köksskiva.

Klimatsmart, unikt och välanpassat kontor

Tanken på att inreda med återbrukat material kom naturligt på universitetet när behovet av ommöblering uppstod. På institutionen studeras som sagt globala studier men även mänskliga rättigheter och humanekologi. Staffan Appelgren berättar att miljöfrågorna alltid ligger i luften här och att de frågat sig själva ”vad kan vi göra på hemmaplan?”. Personalen är väldigt nöjd med matsalen och den används nästan hela tiden, säger Staffan.
– Förutom lunch har vi också mindre möten och studenthandledningar här. Man möts på ett annat sätt än tidigare, när alla drack kaffe på rummet.

Förutom lunchrummet på institutionen för globala studier på Göteborgs universitet har reCreate Design Company också inrett entrén på Internationella skolan för Göteborgsregionen (ISGR) och Mistra Urban Futures kontors- och konferenslokaler som vi också tittade på under dagen. Sist men inte minst besökte vi också SP Statens Tekniska forskningsinstitut och deras avdelning för energiteknik. För några år sedan hade de ett behov av fler kontorsplatser, men på grund av framtida omorganisationer visste de inte hur länge eller hur många. Precis som Institutionen för globala studier arbetar SP med hållbarhetsfrågor dagligen och dessutom hade de ett färskt minne av den stora lasten med helt nya möbler vid senaste kontorsflytten. De räknade ut vad det skulle kosta att köpa nytillverkade möbler till kontoret och bestämde sig för att lägga en större del av pengarna på re-designtjänster och istället använda sig av begagnat material. Till sin hjälp tog de Lots design som inredde kontoret. Resultatet blev ett klimatsmart, unikt och välanpassat kontor, och dessutom har både Lots och SP fått ut ny kunskap av projektet. Priset beräknades landa på ungefär samma siffra som om de köpt in allt nytt.

Det kräver definitivt mer planering och arbete för att kunna inreda med endast begagnat material, men ekonomiskt sett blir det billigare eller går på ett ut jämfört med att använda sig av nya möbler vid inredningen. Förutom det? Stolta och glada medarbetare.

/Ellen Thersthol, förvaltningen kretslopp och vatten

Dela:

Byt saker med varandra och minska avfallsmängderna

Ett bytesrum är ett utrymme, ofta i ett flerbostadshus, där de boende kan byta saker med varandra. Men det kan också se ut på andra sätt: en byteshylla, bytesskåp eller ett bytesrum på nätet, i skolan eller på arbetsplatsen. Grundtanken i en bytesverksamhet är att man ska kunna lämna ifrån sig saker som man själv inte vill ha eller behöver, men som kan vara till användning för någon annan. Samtidigt som en själv kan hitta saker i ett bytesrum som man kan ha glädje av.

Att ha tillgång till ett bytesrum ger flera vinster. Genom att byta, istället för att köpa nytt, sparar vi på jordens resurser. En varas största miljöpåverkan uppkommer i tillverkningsfasen. Kan vi undvika att en ny vara produceras minskar vi därmed påverkan på miljön. Samtidigt sparar vi också pengar när vi undviker att köpa något nytt. Win-win!

I Göteborg finns flera goda exempel på bytesrum:

Bytesrummet i Haga var tidigare ett utrymme för mattvätt. Då mattvätten inte längre användes fräschade man upp rummet och valde att göra om det till bytesrum. En designer hörde av sig och ville testa sitt koncept med ett designat hyllsystem, speciellt framtaget för bytesrum. Tack vare designen blir rummet fint och trevligt att besöka, och varje föremål får sin egen plats i hyllan. Alla hyresgäster har tillgång till bytesrummet då det öppnas med tvättstugenyckeln.

Gratisbutiken i Majorna drivs ideellt av en hyresgäst. Butiken är öppen två timmar varje torsdag, då alla är välkomna på ett besök. Utöver öppettiderna kan hyresgäster med nyckel komma åt butiken när som helst. Förutom de boende kommer alltså besökare till gratisbutiken från när och fjärran; exempelvis med kollektivtrafik från Uddevalla!

I Backa-Röd har man löst utrymmet på ett annat sätt än de två första exemplen, som använder sig av redan befintliga utrymmen. I Backa-Röd har nämligen en fristående byggnad uppförts, ett ”återbrukshus”, just för syftet att hysa ett bytesrum. Det drivs idag av en ansvarig hyresgäst och har öppet en kväll varje vecka då hyresgäster kan komma och byta saker.

Vi på Kretslopp och vatten har tagit fram en folder där vi ger tips och råd för hur man startar och driver ett bytesrum. Den finns att ladda ner som PDF via denna länk. Perfekt att ge till din fastighetsägare om du vill ha ett bytesrum nära dig!

bytesrum

Dela:

Släng inte användbara kläder i soporna – lämna dem till återanvändning!

Konsumtionen av textilier har ökat med 30 procent sedan år 2000. År 2011 köpte vi 15 kilo kläder per person, 8 kilo slängdes i soporna och endast 3 kilo lämnades för återanvändning. En undersökning som Göteborgs Stad gjort visar att 40 procent av de kläder som slängs i soporna skulle kunna återanvändas. Textilavfall är det avfall som, näst efter elavfall, står för störst utsläpp av växthusgaser per ton när man slår ihop produktion, utvinning och avfallshantering. Återanvändning innebär därför stora miljövinster.

I en enkätstudie om återanvändning som Göteborgs Stad genomförde under 2012 visade det sig att göteborgarna skulle skänka mer till återanvändning om insamlingen var mer tillgänglig. Enkäten visade också att göteborgarna har lågt förtroende för organisationer som samlar in kläder och att det behövs mer information om miljövinsterna med att återanvända textil.

Sedan 2012 har möjligheterna att lämna kläder till insamling ökat. Det finns både ideella och kommersiella aktörer. Många seriösa men också en del mindre seriösa. Vill du att dina kläder ska gå till välgörande ändamål ska du vara noga med att kolla att organisationen du lämnar till har 90-konto. Välgörenhetsorganisationerna har klädboxar runt om i staden och på återvinningscentralerna. Det finns också ett flertal digitala kanaler med möjlighet att skänka eller sälja sina grejer i andra hand.

De insamlade kläderna går främst till återanvändning, en del säljs i second hand butiker i Sverige men det mesta säljs på second handmarknader i andra delar av världen. Den del som inte kan återanvändas återvinns till främst isoleringsmaterial, putsdukar och torktrasor. En liten del blir avfall som förbränns.

I dag har staden ingen separat insamling av textilt avfall, alltså trasiga kläder. Det innebär att vi inte har någon annan möjlighet än att hänvisa till att det läggs i sopkärlet eller i brännbart på återvinningscentralerna. Detta vill vi ändra på och jobbar därför på att i samarbetet med välgörenhetsorganisationer erbjuda fler insamlingsmöjligheter för både hela och trasiga textilier.

Lämna till återanvändning i all ära, men vi svenskar måste också bli bättre på att köpa och klä oss i second handkläder om vi ska minska vår miljöpåverkan. Den utmaningen har Myrorna tagit sig an och deras funderingar kring detta kan du följa på instagram,com/greenhackgbg under veckan.

Dela:
MENY