Solen är framtiden – och framtiden är nu

Jag har hört det så många gånger. Allt sedan jag en gång i början på 1980-talet började arbeta med solenergi, solvärme närmare bestämt, fick jag höra att jag jobbade med något som hörde framtiden till. Ofta hette det ”Åh du jobbar med solvärme, så intressant. Det hör ju framtiden till …”. Och där satt jag och fick höra detta, gång efter annan och än i dag kan jag undra när den där framtiden ska anlända.

För solen är ju inte bara framtiden, solen är faktiskt förutsättningen för allt liv på jorden. Det har mänskligheten alltid varit varse om. Nu kan vi emellertid förädla det enorma energiflöde som solen bjuder på och inte bara utnyttja det i form av biobränsle, vattenkraft eller vindkraft. Nu kan vi såväl tekniskt som ekonomiskt förädla solstrålarna både till el och värme. Tekniken utvecklas i raskt takt och i dag kan vi använda både solceller, för el, och solfångare, för värme, på en rad olika sätt. Det mest intressanta kanske är den teknik som möjliggör byggnadsintegrering och på så sätt kan ersätta andra byggnadsmaterial. Det ger också en betydligt längre tidshorisont på investeringen  när tekniken byggs in i byggnaden måste tekniken givetvis hålla lika länge som byggnaden.

Det mest förvånande är kanske dock konkurrenskraften. Egenproducerad solel är i dag väl så konkurrenskraftig som inköpt el för den enskilde villaägaren och andra användare. Förutom att den egenproducerade elen många gånger är billigare än den som köps in från kraftbolagen går det i dag även att sälja ”överproducerad” el, det vill säga den andel som inte går att använda omedelbart, med bra förtjänst.

Och solvärmen har också en långt mycket mer intressant ekonomi än vad som är allmänt känt. Dagens moderna och industriellt utvecklade solvärmesystem som till exempel kombineras och därmed effektiviserar  systemtekniskt med en värmepump får en återbetalningstid som ligger mellan 58 år. Inte illa för en teknik som sannolikt har en livslängd på 3035 år!

Så solstrålarna är inte bara något vi ska njuta av i stad och natur och som vi ska se som drivkraft för natur och miljö utan också något vi ska lära oss att omvandla till både el och värme till mycket låga kostnader. I min värld behöver vi inte vänta till framtiden med detta utan det går bra att köra igång omedelbart!

/Lars Andrén,

Lars Andrén på Drivkraft är en av Sveriges största experter på solenergi. Förra veckan,  19–23 oktober, gästade han vårt Instagramkonto och delade med sig av tankar och kunskap kring förnybar energi, med fokus just på solen. I den här bloggen sammanfattar han sina inlägg. Vill du läsa alla hans inlägg på Instagram har du hans första inlägg på länken här, klicka dig sedan vidare på pilen åt vänster.

MENY