Att skjutsa eller låta gå?

Skjutsar du dina barn till skolan? Genom att gå tillsammans prioriterar du i stället miljö, säkerhet och vardagsmotion, likaväl som rörelsefrihet, självständighet och trygghet. Du kan också anta vårt löfte och lova att gå med i eller starta en vandrade skolbuss.

Vid många av våra skolor i Göteborg så är biltrafiken ett bekymmer på morgonen. 30 procent av eleverna i åk F-6 skjutsas med bil till skolan och det bidrar på många platser till en osäker och otrygg miljö för barnen. Situationen gör att flera barn som skulle vilja och kunna gå till skolan i stället skjutsas på grund av att trafikmiljön runt skolan blir otrygg. Men att vi kör våra barn till skolan på grund av trafikmiljön är inte hela sanningen. Våra undersökningar visar att de vanligaste anledningarna till att man väljer att skjutsa barnen är att man ändå är ute och kör och att det är enkelt och bekvämt.

Vinsterna med att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan är många och ofta självklara. Det blir tryggare och säkrare runt skolorna, barnen utvecklas och får viktig vardagsmotion. Forskning visar att barnen till och med presterar bättre i skolan om de går eller cyklar. Men i vardagspusslet är det inte alltid så enkelt. Alla i familjen ska iväg på morgonen och tider ska passas.

Så hur gör vi? På många skolor har man uppmuntrat så kallade ”Vandrande skolbussar” som går ut på att flera barn går tillsammans, oftast med en vuxen. Mer info om vandrande skolbussar hittar du i utmaningen Jag lovar att gå med i eller start en vandrande skolbuss. Att lämna en bit från skolan och sedan låta barnen gå den sista biten är en annan lösning som avlastar miljön runt skolan.

Göteborgs Stad arbetar för att fler barn ska ha möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt till skolan. Bland annat genom projekt där vi tillsammans med skolan tittar på både beteendepåverkande och fysiska åtgärder som ska bidra till att fler barn tryggt och säkert kan gå och cykla till skolan. Vi är också med och arrangerar utmaningen På egna ben tillsammans med Göteborgsregionen. Under fem veckor med start den 7 september antar drygt 6 100 elever i åk 4-6 utmaningen att ta sig till skolan På egna ben samtidigt som de lär och reflekterar kring säkerhet, hälsa och hållbar utveckling. De lyckliga vinnarna belönas med en heldag på Liseberg.

I dagarna sprids även materialet Låt Gå! till våra skolor. En satsning för att på ett underhållande sätt få skjutsande föräldrar att börja fundera. Kolla gärna vår film:

Under Trafikantveckan, 14-19 september, finns bland annat jag på plats utan för Stora teatern. Där vill vi prata med unga om hur de tänker om att röra sig genom staden och att vara och umgås i stadsrummet? Och på vilket sätt vill de vara med och påverka? Läs mer på vartgoteborg.se, och kom och prata med oss!

/Sara Hellgren, Trafikkontoret

MENY