Så kan Nordstan bli cirkulärt

Ett internt Blocket, reparationsservice i alla butiker och en reparationsverkstad hos Clas Ohlson. Det är några av idéerna på hur Nordstan kan bli mer cirkulärt.

”Cirkulär ekonomi vadå, vad är det? Enklast kan det förklaras som en vision om ett samhälle fritt från avfall, där alla material och produkter cirkulerar i kretslopp.”

Det skrev Tobias Jansson i sitt första inlägg när han gästade vårt Instagramkonto 4–10 april. Under veckan höll han också en föreläsning i ämnet, som avslutades med en gruppdiskussion om hur Nordstan skulle kunna bli mer cirkulärt. Här är de konkreta förslag som grupperna diskuterade fram:

Reparationsservice. Alla butiker ska ha reparationsservice eller -tjänster för sina varor, där ett krav är att ha ett cirkulärt tänk. Här går det att lägga in socialt företagande och involvera fastighetsägarna.
Reparationsverkstad. Clas Ohlson kan öppna reparationsverkstad i sina lokaler, där de också får sälja verktyg och reservdelar.
Ett internt Blocket. Stora mängder materialflöden passerar varje dag Nordstan, exempelvis emballage eller skyltmaterial. Skapa ett internt Blocket! Synliggör det material som finns tillgängligt för andra inom Nordstan. Det som är skräp för en kan vara användbart för någon annan.
Information om sopsortering. Att inte sortering av avfall blir rätt handlar mycket om okunskap. Det vore en bra idé att göra något konkret, som kan förmedlas på plats, en person som står på plats och informerar om sortering av avfall, kanske en infotavla, en tävling i att sortera rätt. Kanske ett cirkulär ekonomi-event!
Skapa häng i en cirkulär miljö. Bredda utbudet genom att skapa miljöer med grönska, återbruk, återbrukbara miljöer, en tillfällig loppis, fler butiker som arbetar med second hand – både nuvarande butiker och nya. Gör det attraktivt att återbruka till exempel genom ett samarbete med Designtorget.

Vad tror ni, skulle någon av idéerna vara möjliga att genomföra? Berätta det gärna för Nordstan:
Facebook.com/nordstan
Twitter.com/nordstan_gbg

Åter till Tobias Janssons instagramvecka, så utvecklade han sin förklaring av cirkulär ekonomi i ett senare inlägg:

”Ibland när jag är ute och föreläser om cirkulär ekonomi så får jag frågan om det inte bara är ’kretsloppsekonomi, som man alltid talat om’. Och då säger jag att det är precis vad det är det – men det fina är att det finns en modell för vilka kretslopp det handlar om och vad man kan göra med dem. Det gör den cirkulära ekonomin till en stringent kretsloppsekonomi.

Till att börja med gäller att vi använder rena, biologiskt nedbrytbara material som kan gå tillbaka till biosfären utan att göra skada när vi använt dem, genom kompostering eller rötning (för att bli biogas och biogödsel), d v s det naturliga kretsloppet.

Det andra är att vi väljer att använda väl definierade tekniska material som kan gå tillbaka till ett industriellt kretslopp, ’teknosfären’. Den tekniska sidan är komplex med en massa mekanismer vi kan utnyttja, allt från traditionell återvinning via återtillverkning (produkter som repareras i industriell skala) till olika typer av återanvändning genom återdistribution (Blocket etc) och modeller för att hyra och dela istället för att köpa för att hålla produkter i omlopp så länge som möjligt.”

Vill du läsa mer om cirkulär ekonomi kan du bläddra dig bakåt i flödet på instagram.com/greenhackgbg, läsa Ulrika Naezers utmärkta artikel Lysande design – både hållbar och lönsam eller spana in den filmade intervjun där Tobias Jansson ger sina bästa tips på hur du kan bli mer cirkulär i din vardag.

/Peter Löwendahl och Elina Järkil, GreenhackGBG:s projektgrupp

Foto översta bilden: Nordstan

MENY