Prova elfordon i Bältesspännarparken på lördag

 Vi bygger en grön och nära storstad. Ett hållbart Göteborg, öppet för världen.

Grön – genom fler och bättre grönytor men också i att vi ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblemen. Vi ska vara föregångare och visa att det går att leva gott utan att bidra till negativ klimatpåverkan.

Nära – mellan människor men också en stad där de kvaliteter, tjänster och funktioner vi behöver för ett gott liv finns på bekvämt avstånd. Vi kan inte fortsätta bygga stadens struktur på att alla ska köra långt. Därför är det i Älvstaden och i Mellanstaden som staden planerar för utbyggnad. Mellanstaden motsvarar ungefär den geografiska zon där mer än hälften av Göteborgs arbetsplatser kan nås med kollektivtrafik inom 45 minuter från hållplats till hållplats.

Göteborg har en uttalad ambition att vara en testarena där näringsliv, offentlig sektor, akademi och medborgare kan utveckla framtidens lösningar tillsammans. Electricity, med den gröna elbussen nr 55 mellan Lindholmen och Chalmers, är lysande exempel på hur vi samarbetar för en hållbar framtid med staden som testarena.

Ett annat samverkansprojekt heter ELMOB som står för elektrifierad mobilitet. Projektet delfinansieras av VINNOVA och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad. Att dela saker med varandra har blivit allt mer populärt och att dela elfordon, som fortfarande är lite dyrare, borde ju vara en bra lösning. Men hur funkar det? Vilken teknik behövs? Och vad tycker användarna? Det är sådant vi vill lära oss i ELMOB, med göteborgarnas hjälp.

Nu är det European Mobility Week och på lördag 19 september hyllar vi det varierade resandet i Bältesspännarparken. Den Europeiska trafikantveckan firas i 1 600 städer i 42 länder och i 87 svenska städer. I Göteborg kör vi utställningar och aktiviteter på lördag mellan kl. 10.30-15. Du är hjärtligt välkommen att prova ELMOB:s fordon. Kom och cykla ellastcykel, elcykel eller ta en sväng i en teslataxi. På vartgoteborg.se kan du läsa mer om dagen.

Välkommen att prova framtidens mobila lösningar!

/Malin Andersson, Trafikkontoret

MENY