Om GreenhackGBG

GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar. Inspireras av nytänkare i framkant, anta utmaningar för en mer hållbar vardag, dela dina egna idéer och diskutera med andra.

Namnet GreenhackGBG är sprunget ur så kallade ”lifehacks”, det vill säga smarta och enkla sätt att ta an och ta sig förbi vardagsutmaningar. Vi använder samma idé, fast riktar fokus på hållbarhet och uppmanar till att dela ”greenhacks” i sociala medier under #greenhackgbg.

GreenhackGBG är en bred arena där många aspekter av hållbarhet lyfts upp, där alla kan hitta områden som känns relevanta. Vi vill ha med just dig för att tillsammans skapa ett hållbart Göteborg på riktigt. Allting räknas, alla små insatser varje dag. Ta ett litet steg och sedan ett till. Hos oss hittar du tips, inspiration och tankar kring vad du kan göra.

Välkommen att anmäla dig här!

PS. Tack för allt du redan gör för att förbättra vår stad.

KRAFTSAMLA FÖR KLIMATET

Visste du att medelgöteborgaren i snitt använder resurser som om det fanns 4 jordklot? Men som vi alla vet har vi bara en enda jord – ekvationen går inte ihop. Vi överutnyttjar tillgångar och upprätthåller en orättvis fördelning av resurserna, så som det ser ut idag. Vi behöver alltså bli mer medvetna och inspireras till att göra andra och smartare val i vardagen.

Vi som bor i Göteborg släpper i genomsnitt ut cirka 8 ton koldioxid per person och år i form av bil- och flygresor, el och uppvärmning, matinköp, offentlig konsumtion och övrig egen konsumtion. En oväntat stor del av utsläppen uppkommer till följd av konsumtion. Målet är 2 ton utsläppt koldioxid per person och år. Helst ännu mindre! Koldioxid och andra växthusgaser leder till global uppvärmning då de bildar ett lock runt jorden så att solinstrålningen blir fångad och överskottet inte far ut i rymden igen.

Vi behöver genomföra århundradets största utmaning – att hejda klimatförändringarna. Genom att ställa om till hållbara livsstilar kan vi uppnå klimatmässigt hållbara utsläppsnivåer av växthusgaser och skapa en värld som vi med varm hand kan lämna över till kommande generationer.

EN KLIMATSMART STAD

Vi vill att Göteborg ska bli en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem och vara en föregångare i världen.

För att möta klimatutmaningen har Göteborg Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program. Det gör miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” mer konkret. I dokumentet finns ambitiösa mål för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. En av strategierna kallas för ”Klimatsmarta göteborgare” och GreenhackGBG är en av de satsningar som görs inom detta område.

GreenhackGBG vill inspirera och bidra till hållbara livsstilar. I förlängningen hoppas vi bidra till att Göteborgs uppsatta mål kring hållbarhet uppnås. Var med och gör skillnad!

Ps. Här kan du läsa Göteborgs Stads övriga strategiska dokument inom miljö och giftfri vardag. Göteborgs Stads miljöprogram, Kemikalieplan för Göteborgs Stad och Åtgärdsprogram mot buller.

GreenhackGBG bygger på samarbete

GreenhackGBG är ett samarbete inom Göteborgs Stad och vi som deltar i arbetsgruppen kommer från konsument- och medborgarservice, miljöförvaltningen, trafikkontoret, kretslopp och vatten, idrotts- och föreningsförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna.

MENY