Odlingar i staden – för matens, ekonomins och den sociala hållbarhetens skull

Vad tänker du när du tänker mat? Jag tänker på jord, frön och skörd i augusti. Och det gäller även för odling i staden.

Mat är något som vi har i våra liv alla dagar om året, vi behöver äta. Oftast handlar vi i dag vår mat i en butik eller på en restaurang. Tänker du på var den kommer ifrån eller att du skulle kunna odla din egen mat? För inte alltför länge sedan producerade många allt eller en del av sin mat själv. Under senare år har många börjar göra detta igen, både för att minska sin miljöpåverkan, för att kunna påverka odlingsprocessen, som en trevlig hobby, ofta för att träffa andra människor men också för att det är så gott att äta något man själv odlat!

Odling är ett fantastiskt sätt att lära sig var maten kommer ifrån. Att sätta ett frö i jorden, vattna, gödsla det och sedan skörda är så tydligt det kan bli. Det skapar dessutom en enorm glädje att se maten växa och att sedan få äta det.

Odla mat i staden är smart

Det är lätt att tro att odling och stadsmiljö inte hänger ihop. Odling och jordbruk är ofta förknippat med enorma öppna odlingslandskap på landsbygden. Men det finns både ekologiska, ekonomiska och sociala anledningar till att vi ska odla i staden. Vi är många som bor i stadsmiljö och vi behöver ha möjlighet att se och lära oss om mat i vår närmiljö. Mat fraktas generellt långa sträckor i dag och cirka 40 procent av det vi äter kommer från andra länder. Att odla själv minskar transporterna och ökar förståelsen. Odlar du själv kan du också välja ekologiska och hemmagjorda gödningsmedel så minskar vi även bekämpningsmedlen till maten.

En stor del av stadsodlingen handlar inte bara om mat, det handlar också om möten och en roligare stad. Det finns en mental inverkan av att jobba med växter och jord, stressnivåer går ner och lugnet ökar. Många i stadsmiljö odlar dessutom i odlingslotter där många ofta odlar på samma ställe, vissa odlar till och med tillsammans där man delar på både arbete, kunskap och skörd. På så sätt blir odlingen ett sätt att mötas, hjälpa varandra och, inte minst, lära av varandra.

Rent ekonomiskt kan du dessutom tjäna en liten hacka på att odla grönsaker själv, det är mycket billigare än i affären.

Men hur gör man då?

Det finns olika sätt att gå till väga för att börja odla i staden, i både liten och stor skala. För vissa räcker det med att odla kryddor och chili i fönstren hemma, andra fyller balkongen med sallad, tomater och ärtor. De som har en villaträdgård har kanske ett eget land med lite mer odling av olika grönsaker och rotfrukter. I trädgårdarna har många dessutom både bärbuskar och fruktträd, eller varför inte höns? Vanligt i stadsmiljö är dessutom just odling i specifika odlingsområden, med odlarföreningar.

I hela Göteborg, och i de flesta andra städer med, finns det små oaser där både odling och kunskapen växer, ofta i mindre eller större grupper. Det viktigaste jobbet görs av alla odlingsintresserade göteborgare som tar initiativ, odlar, hjälper varandra och njuter av maten från Göteborgs gröna ytor. Det finns flera sätt att få hjälp att komma igång. Sedan tidigt 1900-tal har det funnits kommunala odlingslotter att hyra på göteborsk mark. Göteborgs stad har också på senare tid genom Fastighetskontorets avdelning Stadsnära odling bidragit med jord och lådor till de som är intresserade av att bilda odlarförening. Omställningsrörelsen och Studiefrämjandet har bidragit, framför allt till att utveckla möjligheten att odla tillsammans på gemensamma ytor, i dag finns Tillsammansodlingen i Mölndal och Redbergsodlarna. Stadsjord är en organisation som arbetar på många olika sätt för att stärka möjligheterna till stadsjordbruk i Göteborg, just nu i Slakthusområdet i Gamlestan. Alla dessa är exempel på vilka du kan kontakta för att få en egen lott eller för att bli delaktig i någon gemensam odling.

/Viktoria, miljöutredare inom Göteborgs Stad

PS. Att odla något ätbart är också en av månadens utmaningar, om du inte redan gör det finns det alltså flera goda skäl att anta den utmaningen! DS.

Foto är på Grön kultur Högsbo och är taget av Viktoria Viklander.

MENY