Arkiv

Jag lovar att engagera mig för Göteborgs Stads hållbara utveckling

Veckans instagrammare Linda Nilsson, Helena Sagvall och Johan Davidsson från upphandlingsbolaget lovar att ta vara på engagemanget i Göteborgs Stad och föra en öppen dialog för att öka andelen hållbara upphandlingar i Staden.

Upphandling – finns det något spännande med det? Är inte upphandling bara en massa lagar, regler och rutiner som ändå alltid slutar med att billigaste anbudet vinner? Det är nog den vanligaste förutfattade meningen om offentlig upphandling att det bara utvärderas på pris och att alla andra faktorer negligeras.

Vi på Upphandlingsbolaget har en viktig roll inom flera av Göteborgs Stads hållbarhetsmål. Genom att ställa krav i våra upphandlingar så kan vi se till att varor och tjänster som köps in genom våra ramavtal motsvarar de krav vi ställer inom såväl miljömässiga som sociala hållbarhetsaspekter. För mer konkret information kring vårt hållbarhetsarbete vill vi tipsa om vår hållbarhetsredovisning som du kan läsa här, det kommer en ny version under mars 2017.

Detta blogginlägg ska mynna ut i ett löfte. Ett löfte som vi kan stå för och sträva efter både nu och framöver. Detta är lite knepigt som ett kommunalt bolag eftersom vi styrs av policys, verksamhetsplaner och riktlinjer ofta framtagna på en politisk nivå, vilket ju gör att vi kanske inte kan lova för mycket. Däremot kan vi lova att alltid göra vårt yttersta inom ramarna för vårt mandat! Där har ni en formulering som säkert får det att vattnas i munnen på alla er som läser detta. ”Så starkt och vågat”, tänker ni, ”Vilken framåtanda!”, ”Som att lösa korsord med bläckpenna!”. Okej, vi förstår sarkasmen. Om vi säger så här då?

Vi lovar att ta vara på engagemanget i Göteborg och föra en öppen dialog för att öka andelen hållbara upphandlingar i Staden.

Vad kan du som göteborgare göra då? Jo, du kan engagera dig för Göteborgs Stads hållbara utveckling.

Vad lovar du?

/Linda Nilsson, Helena Sagvall och Johan Davidsson, Upphandlingsbolaget.

Dela:

Jag lovar att lära mig om min konsumenträtt

För att kunna konsumera hållbart är det bra om du planerar ditt köp. Veckans löfte  ger dig möjligheten att göra mer hållbara köp och ta makten över din vardag.

Veckans löfte kommer från gästinstagrammarna Louise Andersson och Maud Öhlund som är konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Såhär i juletider konsumerar många mer än vanligt och om du väl bestämt dig för att köpa något så är det bra att du vet dina rättigheter och skyldigheter.

Om dina skor går sönder onormalt snabbt efter köpet eller om fakturan från hantverkaren är högre än det pris ni kommit överens om finns regler som säger vad som gäller. Reglerna är tvingande, och det betyder att företagen genom sina villkor inte kan avtala bort dem. När du vet vad du ska göra om något blir fel kan du lättare stå upp mot företag och få igenom dina krav. Du kan också i förväg skydda dig mot att något går fel genom att till exempel skriva tydliga avtal med hantverkaren eller kontrollera företaget innan du anlitar dem.

Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter som konsument

Följ länkarna i den här listan och läs mer om det du är intresserad av:

Reklamation (Konsument Göteborg)
Konsumentinformation om resor (Konsument Göteborg)
Telefon- och internettjänster(Konsument Göteborg)
Konsumentinformation om boende (Konsument Göteborg)
Privatekonomi (Konsument Göteborg)
Privatekonomisk rådgivning (Konsument Göteborg)
Kemikalieinnehåll i varor (Kemikalieinspektionen)
Hur olika produkter har presterat i tester (Råd & Rön)
TV, telefoni och bredband (Telekområdgivarna)
Bank och försäkring (Konsumenternas)

Du som bor i Göteborg, Ale, Mölndal, Partille och Öckerö kommun kan också ringa till Konsument Göteborg på telefonnumret 031-368 08 00 måndag-torsdag klockan 9-12 om du vill få rådgivning.

Vad lovar du?

Dela:

Jag lovar att läsa 15 minuter om dagen för ett barn i min närhet

Veckans instagrammare Malin Omland är projektledare för Staden där vi läser för våra barn, en del av Jämlikt Göteborg. Tillsammans med Helena Nymark, kommunikatör Jämlikt Göteborg, skriver de om att vi behöver läsa mer för barnen. Barnens läsförmåga är avgörande för att Göteborg ska minska skillnaderna i livsvillkor och hälsa.

En jämlik stad innebär inte att alla är lika. Det innebär lika förutsättningar till ett bra liv oavsett exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå, inkomst eller var i staden man bor. Tyngden i ett jämlikhetsarbete ska ligga på insatser tidigt i barns liv, ju tidigare desto bättre. Att läsa för och med barn bidrar till goda uppväxtvillkor och ett liv som kan präglas av möjligheter och inkludering. Sagostunden är också ett sätt att komma nära och samtala om de funderingar som barn kan ha.

Att läsa för barnen idag är en investering för framtiden och det kostar nästan ingenting. Vi kan läsa forskning som visar att daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. De barn med vuxna i sin närhet som tidigt börjar läsa för dem ligger avsevärt bättre till än de som inte blir det.

Nationella enkäter och resultat ger bilden av en verklighet där färre och färre barn blir lästa för och att svenska elevers läsutveckling har försämrats. I Göteborg finns stora skillnader i skolresultat både mellan elever och mellan skolor. Skillnaderna har ökat över tid. I flera skolor är färre än hälften av eleverna behöriga till gymnasiet. Var femte elev går ut grundskolan utan tillräcklig förmåga att läsa och förstå en dagstidning.

Men vi kan göra något åt det här. Vi kan vända trenden och vi kan ge alla barn ord och läslust. Föreställ dig en stad där vi läser för våra barn. Där är fler behöriga till gymnasiet, fler kan tillgodogöra sig en längre utbildning och fler får lättare att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att läsa högt eller uppmuntra till läsning kan vi bidra till att de villkor som sätter ramar för människors liv blir mer rättvisa och hälsan är mer jämlikt fördelad.

Berättelserna finns i bilderböcker utan ord, i böcker om känslor, i böcker om hur saker fungerar, i böcker om vår historia, i böcker med rim, i minnet och i fantasin. Ge bort böcker, en bokgåva är bland det finaste du kan ge ett barn. Tipsa dina nära om det lokala biblioteket. Det är en fantastisk möjlighet vi har att kunna påverka och lägga grunden för ett Göteborg som staden där vi läser för våra barn. Det vinner vi alla på, inte minst barnen.

Vad lovar du?

/Helena Nymark och Malin Omland, Jämlikt Göteborg.

Läs mer om projektet Staden där vi läser för våra barn här och följ arbetet Jämlikt Göteborg på Facebook och Twitter

Dela:

Jag lovar att plocka #ettskräpomdagen

Vi vet alla att nedskräpning skadar vår miljö. Var med och gör någonting åt det genom att plocka ett skräp om dagen och var med i kampanjen #ettskräpomdagen.

– För havens skull lovar jag att plocka ett skräp om dagen! säger veckans gästinstagrammare Lotta Silfver som är miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.

Supermiljöbloggen och Håll Sverige Rent drog igång kampanjen #ettskräpomdagen förra året för att synliggöra nedskräpningsfrågan i sociala medier. Det är enkelt att själv bli en del av kampanjen – plocka upp ett skräp i naturen eller på gatan och fotografera det. Skräpet lägger du i återvinningen och fotot kan du lägga upp i sociala medier med hashtagen #ettskräpomdagen. Följ kampanjen på Facebook, Instagram och Twitter.

Köpenhamns kommun har haft en liknande kampanj i sommar där de uppmanar invånarna att plocka ett skräp om dagen. Supermiljöbloggen skriver om kommunens initiativ och tillhörande tävling här.

Om du hittar nedskräpning som du inte har möjlighet att plocka upp själv kan du rapportera in det med hjälp av Håll Sverige Rent. De bildades på 1960-talet och arbetar för ett skräpfritt Sverige. De uppmuntrar allmänheten att rapportera in nedskräpning, illegal tippning, skrotbilar och båtvrak genom sin app. Här kan du läsa mer om den och få instruktioner om hur du laddar ner den.

I ett hållbart samhälle tar vi tillsammans ansvar för vår närmiljö och återvinner vårt avfall. Plocka ett skräp om dagen du också.

Vad lovar du?

Dela:

Jag lovar att engagera mig tillsammans med andra för ett hållbart samhälle

Det är tillsammans med andra som vi kan förändra vårt samhället till att bli mer hållbart. Engagera dig i en förening eller starta en studiecirkel tillsammans med dina grannar för att ställa om din gata!

Veckans löfte om att engagera sig tillsammans för ett hållbart samhälle kommer från Bruno Chies som instagrammar för oss den här veckan. Han arbetar med idén som kallas solidariska kylskåp som är en kollaborativ verksamhet för att minska matsvinnet. Vad får dig att lova att du alltid ska engagera dig tillsammans med andra för ett hållbart samhället?
– Jag vill inte begränsa mig till den passiva rollen som miljömedveten konsument, utan också engagera mig tillsammans med andra för ett hållbart samhälle. Mina handlingar för att skapa ett hållbart samhälle gör mer skillnad när jag är en del av ett kollektiv, när flera tänker och agerar tillsammans, med solidaritet och utan vinstintresse. Solidariskt kylskåp är bara en idé bland andra som präglas av denna filosofi, säger Bruno Chies som välkomnar alla att engagera sig för solidariska kylskåp.

Om du också vill engagera dig tillsammans med andra för ett hållbart samhälle finns det såklart många alternativ att välja bland i Göteborg. Omställningsrörelsen har samlat lokala initiativ under sin paraplyorganisation, på deras hemsida kan du klicka i vad du har för intresseområde som du vill engagera dig för. Tidigare har vi haft ett veckans löfte om att engagera sig i omställningsrörelsen som du kan läsa om här. Andra etablerade organisationer är Naturskyddsföreningen och Greenpeace som båda arbetar med olika intressegrupper.

Studiefrämjandet har tagit fram en studiecirkel som riktar sig till dig som vill gå samman med dina grannar för att ställa om din gata. Tillsammans kan ni välja vilka miljövänliga aktiviteter, diskussioner och utmaningar som ni vill göra ihop. Kom till GreenhackGBGs tält på kulturkalaset och prata med Studiefrämjandet och se om det är något som passar dig och dina grannar! Självklart kan du gå samman med andra personer som inte bor på din gata också för att starta en studiecirkel och anta utmaningar tillsammans i gruppen.

Tillsammans kan vi göra mer!

Vad lovar du?

Dela:
MENY