Klimatförändringarna hotar vår biologiska mångfald

Vi människor är beroende av att det finns en mångfald olika arter för vår överlevnad. Ett exempel är matproduktionen där cirka en tredjedel av alla odlade grödor i världen behöver pollineras. Trots detta minskar den biologiska mångfalden, en av orsakerna till detta är ökade klimatförändringar. Olika arter har under mycket lång tid anpassat sig till sin livsmiljö och får svårt att klara sig vid de relativt snabba förändringar vi nu ser.

Korallrev är ett av de ekosystem som har stor känslighet för klimatförändringar, både av ökade temperaturer i vattnet men även genom att havet blir surare. Trots att korallrev utgör en mycket liten del av havets yta är cirka en fjärdedel av havets arter beroende av korallreven. Och förra månaden visade WWF en ny film som visar att korallreven bleknar i rekordfart.

Under de senaste åren har flera WWF-rapporter visat att den biologiska mångfalden är hotad, Living Planet Report från 2016 visar exempelvis att populationer av sötvattensarter har minskat med 81 procent sedan 1970.

Foto: Richard Fitzpatrick, Biopixel/WWF

Dela:
MENY