”Jag utrotar arter varje dag”

Det är lätt att förutsätta att naturen finns kvar imorgon som den gör idag. Även om jag tar bort ett träd finns det fler i skogen, som kommer växa till sig. En uppfiskad och uppäten fisk ersätts av nya fiskar. Efter att jag har tagit bort en växt i trädgården hittar jag den plötsligt överallt – försöker jag få bort lite sly kommer det vid varje avsågad liten stubbe upp, typ, fem miljarder rotskott nästa vår. Och varje upphackad kirskålsrot blir en ny moderplanta. (Det är för övrigt då jag ger efter, försöker se den lilla växten på ett annat sätt, kör den i mixern, gör kirskålspesto och försöker verkligen tycka att det är gott). Jag har svårt att föreställa mig att jag är med och utrotar arter. Men det gör jag. Varje dag.

Frisk luft, allting vi äter, dricker och det mesta av det vi konsumerar – kläder, byggnader, mediciner, tidningar – kommer från naturen. De flesta kan också skriva under på att de mår bra av att ha naturen nära; vi tycker om solnedgångar över havet och fågelsången på våren. Så långt allt gott. Men för att vi ska få allt det där behöver vi ekosystem som fungerar bra nog för att ge oss det. Och ekosystem fungerar inte utan biologisk mångfald. Ganska illa då att den biologiska mångfalden är hotad. Och inte bara lite hotad sådär i kanten. Eftersom vi inte vet hur många arter som finns på jorden vet vi inte heller hur många som dör ut, men vi vet att det är ett riktigt stort problem som vi borde oroa oss över, ett problem i samma storleksordning som klimatförändringarna.

Frågar du en människa på stan om den vill utrota en art för all framtid från jordens yta så säger hen antagligen (och förhoppningsvis!) nej. Nu är det såklart inte så det går till. Det sker när vi konsumerar varor som inte är hållbart producerade, när vi bygger och exploaterar bort oersättlig natur, skapar utsläpp av miljöskadliga ämnen och nyttjar jordens resurser ohållbart. Den goda sidan av detta är att vi kan påverka det här och nu. Genom att ställa om så att vi använder jordens resurser i samma takt som de hinner återskapas. Så att varje fisk vi tar upp från havet hinner ersättas med en ny fisk till nästa gång vi fiskar.

För fyra år sedan påbörjades arbetet med en naturvårdsstrategi för Göteborgs Stad. Det programmet, som kommer heta något nätt i stil med ”Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster”, ska förse Göteborgs Stad med strategier för att säkra vår tillgång på allt det naturen ger oss framöver. Det ska också se till att vi har en levande natur i Göteborg för naturens egen skull. Göteborg är väldigt långt ifrån självförsörjande – därför behöver vi också fundera över vad vi köper in så att vi inte förstör den biologiska mångfalden på andra platser och i andra delar av världen. Min och kollegornas arbetsprocess med programmet har varit lång men utvecklande för både oss och programmet. Vi har hela tiden känt oss grymt påhejade från alla möjliga håll. Snart är programmet färdigt och vi ser fram emot att staden omsätter det till verklighet, med mål om en levande och attraktiv stad för oss och framtida generationer. Jag hoppas att du vill hjälpa oss bevara den biologiska mångfalden i Göteborg. Det behövs.

/Klara Jansson, miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Foto kalhygge Sumatra: Alain Compost/WWF
Foto torsk: Erling Svensen/WWF
Foto jorden: NASA/WWF
Foto havsörn: Leif Ragnarsson/WWF
Foto jordhumla: 1st Gallery/Shutterstock/WWF

Dela:
MENY