Inte för många cocktails i sommar…..

I samband med att Coop la ut sin film Ekoeffekten, som handlar om en familj som äter mat med och utan bekämpningsmedel, blev det ett visst hallaballo. Bland annat reagerade Torbjörn Fagerström, professor emeritus vid Lunds universitet. Han tycker att filmen Ekoeffekten är ett eko av de hästhandlarfasoner som tillhör en gången tid och att Coop försöker skrämmas allt för mycket. Halterna av bekämpningsmedel i urinen hos familjen är låga. Torbjörn ångar vidare och skriver att Coop också tar fram det trumfkort som alla resande i skrämselpropaganda brukar ha i rockärmen – Cocktaileffekten. Cocktaileffekten är en möjlig samverkan mellan flera kemikalier.

”Den kunskap som finns om olika kemikaliers effekter baseras på studier av en kemikalie i taget. När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, det brukar kallas cocktaileffekten och diskuteras alltmer bland forskarna.

Det kan dels bero på att olika kemikalier antingen har samma eller motsatt effekt och då förstärker eller försvagar varandras effekt, dels på att en kemikalie kan påverka hur en annan kemikalie tas upp, fördelas eller elimineras i kroppen. Det kan resultera i att negativa effekter adderas så att 1+1=2, men det kan också förstärkas ännu mer så att 1+1=3 eller mer.

Doser som tidigare ansetts säkra blir då plötsligt inte det. Det är till exempel visat att blandningar av låga halter miljögifter i fisk kan fördubbla den giftiga effekten på människoceller jämfört med kemikaliernas effekter var för sig, det vill säga 1+1=4.”

Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap 2/2013

I tisdags publicerade Svenska Dagbladet en artikel baserad på resultat från en stor internationell forskargrupp bestående av 174 forskare från 28 länder i det så kallade Halifax-projektet, som har gått igenom tusentals studier på området. Och deras slutsats är att det ser ut att finnas stöd för uppfattningen att även låga doser av vissa kemikalier kan innebära en cancerrisk om de får samverka med varandra.

Wilhelm Engström, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, en av deltagarna i forskargruppen säger

”Det här har definitivt öppnat mina ögon och fått mig att tänka mer på vad vi har hemma.”

Vem ska jag tro på, tro på, tro på när allt är så här? Jag väljer Wilhems linje och begränsar mitt intag av kemiska cocktails denna sommar.

/Karin Kruse, miljöinspektör, miljöförvaltningen i Göteborg – ”Kemikaliefria Karin”

MENY