Har du klimatångest när du kör bil?

Att köra bil är ett gissel för en miljövän. En lösning är en gasbil. Men funkar det verkligen? Finns det tankstationer? Hur miljövänligt är det egentligen? Och vad har det med kobajs att göra? Gasbilsfantast Maria Eléhn vet.

Under våra fem år som göteborgare har vi klarat oss utan bil, för det mesta. Men eftersom vi har sommarstuga i Bohuslän med fyra km till närmaste busshållplats blev bilen till slut ett måste. I våras köpte vi vår första bil och valde då en begagnad gasbil. Dels för att minska vår miljöbelastning jämfört med en konventionell bil men även för att jag arbetar med Svanenmärkt fordonsgas på FordonsGas Sverige AB. Detta innebär att jag redan har koll på var tankstationerna ligger, hur man tankar och att det inte är farligare att tanka gas jämfört med något annat bränsle. Kanske en tröskel för en ny gasbilsförare men frågor som kundsupporten hos företagen som säljer fordonsgas gärna svarar på!

Hos oss och flera andra leverantörer kan man välja att skriva ett avtal så att man tankar 100 procent biogas. Det fungerar på samma sätt som när man köper grön el, man tankar som vanligt på stationerna och leverantören växlar sedan in motsvarande mängd biogas i systemet. Om fler väljer gasbil och biogas så ökar efterfrågan hos biogasproducenterna, bland annat lantbrukare inom Västra Götaland, och efterfrågan på fossil olja från andra länder minskar vilket innebär att Sverige blir mer självförsörjande på drivmedel.

Många göteborgare har lärt sig att sortera ut sina matrester till den bruna påsen istället för att lägga det i brännbart. Det innebär att man kan producera biogas och biogödsel och det blir en resurs istället för avfall. Två kg matafall räcker till biogas för att köra cirka fyra kilometer med bil och gödsel från två kor räcker ungefär till en årsförbrukning biogas. Men det måste också finnas efterfrågan på biogas för att produktionen ska öka, ekonomin för producenterna ska gå ihop och antal tankstationer ska bli fler. I Göteborgsområdet finns över 20 gastankstationer så det är ingen risk att man inte kan tanka. Skulle gasen mot förmodan ta slut i bilen finns även en bensintank som back up.

Självklart väljer vi kollektivtrafik eller cykel när vi är i Göteborg eftersom även trängsel och buller är ett stort problem här. Men när vi måste välja bilen så känns det lättare för samvetet att vi kör på biogas. Många väljer miljöbil och tror att det är bra nog, men med dagens breda miljöbilsdefinition krävs en större medvetenhet för att välja en bil med låg miljöbelastning. Klimathotet och andra miljöproblem är vår tids största utmaning och alla måste göra så gott man kan i varje val. Det finns lösningar på många problem, det gäller bara att välja rätt. Därför väljer vi att tanka biogas, lika självklart som att köpa ekologisk mjölk och grön el från förnybara källor.

/Maria Eléhn, gasbilsfantast och representant för FordonsGas Sverige

MENY