Göteborgspriset går till solceller och energieffektivisering

Solcellsentreprenören Jeremy Leggett från Storbritannien, tidigare borgmästaren i Heidelberg Beate Weber-Schuerholz och tyske pionjären inom energieffektivisering Peter Hennicke delar på Göteborgspriset för hållbar utveckling 2015. Priset är på en miljon kronor.

Vi på GreenhackGBG tycker om initiativ som gör världen grönare. Göteborgspriset för hållbar utveckling är i hög grad ett sådant. Priset delas i år ut för 15:e gången till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling och visar vad som är möjligt.

I år har Göteborgspriset för hållbar utveckling energiomställningen som tema, med fokus på solenergi och energieffektivisering och pristagarna är:

Jeremy Leggett, inom området solenergi

Jeremy Leggett, till vänster i bild, är en engelsk företagare och opinionsbildare och han har genom sitt långa och hängivna engagemang för solenergi skapat debatt och global påverkan för en hållbar energiutveckling. Idag driver Leggett det egna företaget Solarcentury. Solarcentury var ett av de första solcellsföretagen på marknaden och är tack vare Leggetts entreprenörskap och uthållighet idag Storbritanniens största privata solcellsföretag. Bland annat sköter företaget installationer för IKEA i deras pilotprojekt att sälja solcellspaket. Solarcentury ger dessutom delar av sin vinst till Solar Aid, en organisation som Leggett grundade år 2006 med syfte att sprida soldrivna lampor i länder som Kenya, Malawi, Tanzania, Zambia and Senegal. Solar Aid är idag världens största distributör av sollampor. Leggett är en framgångsrik företagare som outtröttligt arbetar för förnybar energi/solenergi. Däribland genom kampanjer, att skriva böcker och genom sitt ordförandeskap i Carbon Tracker (lobbyorganisation för fossilfria investeringar).

Beate Weber-Schuerholz och Peter Hennicke inom energieffektivisering.

Beate Weber-Schuerholz blev borgmästare för staden Heidelberg år 1990, där hon under två mandatperioder (1990-1998) lade grunden till den ledande position inom energieffektivisering som Heidelberg har bland världens städer idag. Genom samarbete med det lokala näringslivet, styrning av det kommunala energibolaget, finansiering för energieffektivisering av byggnader och stora satsningar på bland annat kollektivtrafik minskade Heidelberg sina CO2-utsläpp med 30 procent mellan 1993 och 2007. Idag är Heidelberg en förebild inom energieffektiviseringen med bland annat världens största passivhus-område. Weber visade under sin mandatperiod på ett starkt ledarskap samt förmåga att organisera och inspirera företag, kommunala tjänstemän och medborgare. Weber framhävde dessutom den ekonomiska och miljömässiga nyttan med energieffektivisering. Webers engagemang sträckte sig även utanför stadens gränser genom regionala initiativ och arbete inom EU.

Peter Hennicke har kallats Tysklands ”biskop” inom energieffektivisering och har varit en pionjär för energiomställningen, die Energiewende. Redan 1985 skrev Hennicke boken “Die Energiewende ist möglich”. Hennickes forskning och deltagande i regeringens expertgrupper inom området har haft stor påverkan för landets utveckling. Han har tydliggjort för beslutsfattare på olika nivåer att det krävs en kombination av förnybar energi och energieffektivisering för en energiomställning. Genom att Hennicke framgångsrikt lyckats förmedla vilka fördelar för samhället en omställning skulle medföra har han dessutom inspirerat beslutsfattare till handling. Hennicke har haft positioner som chef för det ledande Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, arbetat för FN och är idag medlem i Romklubben.

Tidigare pristagare i urval

Paul Polman
Al Gore
Kofi Annan
Margot Wallström
Gro Harlem Bruntland

Partners
Priset delas ut i samverkan mellan: Göteborgs Stad, Region Västra Götaland, Akademiska Hus, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Elanders AB, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet, PEAB, DB Schenker AB, SEB, SKF

MENY