Göteborg är Sveriges Klimatstad 2015

Göteborg är Sveriges Klimatstad och vinnare av WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge 2015. – Vi kan vara riktigt stolta över vårt klimatarbete, säger Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, om vinsten.

WWF:s internationella jury lyfter i motiveringen fram Göteborgs Stads klimatstrategier, som WWF menar är ambitiösa och innovativa, inte minst satsningen på gröna obligationer och målet för minskning av invånarnas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.

– Göteborg imponerade på juryn med ambitiösa klimatmål på både kort och lång sikt och har stor potential att förverkliga sina visioner. Staden har också börjat mäta och sätta mål för konsumtionens klimatpåverkan och är en förebild som kan inspirera andra att följa efter, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

Anneli Hulthén och miljöförvaltningens direktör Anna Ledin tar emot priset i Stockholms stadshus i morgon kväll. De övriga finalisterna i årets utmaning var Eskilstuna och Västerås.

De tre finaliststäderna tävlar också om vinst i WWF:s We love cities-kampanj. Om du – som vi – älskar Göteborg och gärna vill lyfta allt positivt grönt som görs i staden får du inte glömma gå in på welovecities.org/gothenburg och rösta. Men minst lika viktigt är att lämna förslag på vad staden kan göra bättre. Det kan du göra både på welovecities.org och genom att på Instagram tagga en bild #welovegothenburg och #greenhackgbg och berätta vad du gillar med staden och vad vi kan bli bättre på.

/Peter, projektledare

Mer om tävlingen och vad WWF lyfter fram som anledningar till att Göteborg vann:

Göteborgs Stad var först i världen 2013 med att ge ut gröna obligationer för att finansiera en del av stadens hållbarhetssatsningar. Hittills har 2,3 miljarder kronor kommit in som bland annat satsats på ett 100-tal elbilar, biogasproduktion och vattenrening.

Stadens satsningar på hållbara transporter och hållbar konsumtion. Kommunens beräkningar visar att invånarnas livsstil skapar minst åtta ton koldioxidekvivalenter i genomsnitt per person och år – målet är att minska dem till 3,5 ton per person och år till 2035. Beräkningarna innebär att även utsläpp bortom kommungränsen tas med och kommunen vill uppmuntra invånarna att resa och konsumera mer klimatsmart.

Andra positiva insatser som lyfts fram av juryn är samarbetet med byggsektorn, forskare, näringslivet och andra städer kring innovationer.

Fakta: Stadsutmaningen Earth Hour City Challenge startades av WWF 2011 för att uppmuntra städer att bli förebilder inom hållbar stadsutveckling.
Deltagarna rapporterar in utsläpp, åtaganden och åtgärder till en global plattform. En internationell expertjury bedömer hur ambitiöst, innovativt och trovärdigt städernas arbete är när det gäller hållbara lösningar för energi, boende och transporter – och omställningen till en framtid med 100 procent förnybar och hållbar energi.

De senaste årens svenska vinnare: Stockholm 2014, Uppsala 2013 och Malmö 2012.
Globala vinnare: Kapstaden 2014, Vancouver 2013.
Göteborg konkurrerar om titeln med städer från 16 länder: Brasilien, Kanada, Colombia, Finland, Frankrike, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Sydkorea, Sydafrica, Singapore, Spanien, Tanzania, Thailand och USA.

 

 

MENY