Ett krig som förändrar allt

Jag heter Aisar Beniamin och kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. I Syrien arbetade jag med att skydda och bevara naturresurser och bilda naturreservat.

Jag och min familj var tvungna att lämna mitt hemland på grund av kriget. Nu har kriget pågått i sex år och det är fruktansvärt. Kriget förstör så mycket. Livet för människorna. Hus och kulturarv som skadas. Kriget påverkar och hotar också naturen negativt och då tänker jag särskilt på den biologiska mångfalden. Livsmiljön för det naturliga vilda livet för växter och djur förstörs. Ekosystem och genetiska ursprung för många av de lokala särarterna av växter och djuren förloras.

Jag känner mig sorgsen när jag lyssnar och läser om det som händer i Syrien. Landet är ett av de rikaste länder på biologisk mångfald i östra och södra medelhavsområde. Innan kriget bröt ut i Syrien, visar statistiken att naturliga skogar täckte 240 000 hektar och planterade skogar 265 000 hektar.

Naturreservatet Alnforlok.

Den naturliga floran i Syrien består av mer än 3 300 växtarter. Det finns mer än 3 000 djurarter, varav 390 är olika fågelarter. Tack vare denna artrikedom har Syrien fått stor uppmärksamhet på miljöområdet och naturresurser både på nationell och internationell nivå.

Deltog redan 1992

På internationell nivå deltog Syrien redan 1992 på RIO-konferensen och 1993 undertecknades konventionen om biologisk mångfald. Dessutom har flera internationella konventioner och protokoll undertecknats, till exempel Internationell konvention för bekämpning av öken, CITIES, Cartaga protokoll, AEWA protokoll för flyttande vattenfågel och Ramsar.

På nationell nivå har syriska staten arbetat med att minska riskerna och hoten mot till exempel intensiv avverkning av skog, eldsvådor, överfiskning, ökenspridning och brist på regn och torka.

När jag arbetade med naturskydd i Syrien fanns det också svårigheter att skydda naturen. Olika anledningar till problem var brist på ekonomiska och tekniska medel, brott mot miljölagstiftningen, fattigdom, svag miljömedvetenhet och dåligt samarbete mellan myndigheterna.

För att minska påverkan på ekosystemen togs flera planer och strategier fram på kort, medel och lång sikt. Det handlar bland andra om nationella planen för att skydda miljö och nationella strategin för biologisk mångfald. Även flera miljölagar antogs för skydd av naturområde. Detta gjorde det möjligt att bevara och skydda miljön och skydda den biologiska mångfalden även för forskningssyfte.

Naturreservat Abed Azez.

Vilken framtid ska vi lämna efter oss?

Det finns mer än 32 naturreservat i hela Syrien som till exempel området som heter Abies och Cedrus. Det förklarades 1999 till naturreservat för forskningen och det är den enda skogen för arten Cedrus lianas i Syrien. Skogens yta är 1 000 hektar och inkluderar flera hotade djur som den syriska tiger och brunbjörn. Andra naturreservat är Abo Kobis, Alfornlok, Abed Azez berg och Om Altoyor.

Efter alla dessa år av planering, genomförande och forskning kommer kriget och förstör allt!

Hur många år behöver dessa naturliga ekosystem på sig för att återhämta sig? Vilken framtid ska vi lämna till kommande generationer? Vilket brev ska vi lämna till dem?

/Aisar Beniamin, agronom och ingenjör. Praktikant på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Bilden ovan är tagen i naturreservatet Abed Azez.

Dela:
MENY