På lördag är det dags! Släck ljuset för vår enda planet, för att du tycker att det är dags att vi tar klimatet och den biologiska mångfalden på allvar. Släck ljuset, precis som miljontals människor världen över på Earth Hour lördag 27 mars klockan halv nio på kvällen. Är du med?

Men det är också viktigt att vi gör mer än släcker ljuset en timme. Göteborgs Stad höjer i vår ribban för kommuners klimatarbete med ett nytt miljö- och klimatprogram. Kombinerat med ett nytt miljöledningssystem som förändrar hur stadens verksamheter jobbar med miljö- och klimatfrågorna ökar vi möjligheten att nå våra miljömål för naturen, klimatet och människan:
• Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald
• Göteborg ska ha ett klimatavtryck nära noll
• Göteborgarna ska ha en hälsosam livsmiljö

Läs mer om programmet på goteborg.se/miljoklimat2030 och läs mer om Earth Hour på wwf.se/earthhour.

MENY