Gymnasieelever för en hållbar stad

“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Så sa FN:s förra generalsekreterare Ban Ki-moon när den nationsöverskridande överenskommelsen Agenda 2030 antogs – den överenskommelse som bygger på 17 globala hållbarhetsmål. Men för att nå målen behöver vi tänka stort och smått och det behövs både globala och lokala initiativ. På Göteborgsregionens

Fortsätt läsaGymnasieelever för en hållbar stad

Vatten på flaska – fullständigt onödigt

Vi har världens bästa dricksvatten. Säkert, gott och färskt direkt ur kranen. Ändå ökar försäljningen av flaskvatten. Detta trots att vatten på flaska ger mer än 1 000 gånger så mycket klimatutsläpp som samma mängd kranvatten. Enligt Naturskyddsföreningen belastar svenska flaskvattenkonsumenter miljön med lika mycket koldioxid som 16 000 oljeeldade villor. Trots detta har försäljningen av vatten på flaska mer

Fortsätt läsaVatten på flaska – fullständigt onödigt

Medicinrester hamnar i vattnet – Fiskarna blir inte friskare

Hormoner gör fiskar tvåkönade och psykofarmaka gör dem glupska. Läkemedelsrester kan vara förödande för vattenlevande djur. Nu föreslås att läkemedelsrening införs på vissa reningsverk. De flesta vet att man inte får spola ner mediciner i toaletten. Ändå hamnar de i avloppsvattnet, via urin och avföring. Dessutom har användningen av läkemedel ökat. I dag använder vi 1 000 ton läkemedel per

Fortsätt läsaMedicinrester hamnar i vattnet – Fiskarna blir inte friskare

MENY