En stad med uppdrag att förändra sina resvanor

Det hållbara resandet i Göteborg ska öka. Det har Göteborgs Stads politiker bestämt, och gett oss anställda inom staden i uppdrag att se till så att det blir så. Men vad gör vi för att få till det då? Det vill vi berätta om i dag.

Sedan 2011 har cyklingen ökat med 29 procent. Det är jättebra tycker vi, men det krävs ännu mer för att nå målet om att tredubbla antalet cykelresor till 2025. Cykelprogrammet är en fördjupning och konkretisering av stadens Trafikstrategi, i den kan du läsa om hur vi ska nå målen.

För att det hållbara resandet ska öka krävs att människor förändrar sina invanda resvanor och beteenden till att göra dem på ett mer hållbart sätt. Vi arbetar på många olika sätt för att människor ska välja cykel, gång och kollektivtrafik som färdsätt. Det är en kombination av olika åtgärder som fungerar bäst, såsom bra infrastruktur, förhöjda parkeringsavgifter, färre parkeringsplatser i centrum och information och kampanjer. Det krävs både hårda och mjuka åtgärder för att förändra beteenden.

På några platser i staden har vi byggt cykelfartsgata för att prioritera och göra cykling säkrare i blandtrafik, alltså en hårdare typ av åtgärd. En utvärdering av cykelfartsgatan på Västra Hamngatan visar att situationen förbättrats för alla trafikslagen och att fler var nöjda efter att gatan gjorts om. Detta är även exempel på hur acceptansen kan öka för cykeln som färdmedel då den ges mer plats och utrymme i trafiken. Men alla trafikslag behöver visa varandra mer hänsyn och respekt för att skapa ett bättre trafikklimat.

Ett exempel på mjukare åtgärd, som vi arbetar med för tredje året i rad, är Cykelvänlig arbetsplats. Den riktar sig till arbetsplatser som uppmuntrar sina anställda att välja cykeln som färdmedel till jobbet. Tre nivåer kan nås beroende på hur mycket som görs för att göra arbetsplatsen cykelvänlig.

För att visa vår uppskattning till de som redan cyklar delar vi varje år ut frukost till cyklister som tack för att de cyklar! Vi pushar också för fler cyklister genom bland annat cykelreseplaneraren, Styr & Ställ och erbjuder en app som heter Cykelstaden som har många bra funktioner som kan behövas före, under och efter resan.

På sidan forlivochrorelse.se berättar vi mer om hur vi arbetar med hållbart resande.

Är du mer nyfiken på vad vi gör för att förändra våra resvanor? Kom och träffa oss under Europeiska mobilitetsveckan! Den 19 september är vi på plats i Bältesspännarparken.

/Emma Sjögren, projektledare Färdas & transportera på Trafikkontoret

Dela:
MENY