Ändra dina vanor på Världsmiljödagen

Ändra dina vanor. Det är Ban Ki-moons uppmaning i dag, på Världsmiljödagen.

Världsmiljödagen firas 5 juni varje år sedan FN instiftade den på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, och varje år har ett tema. Årets är Kick your habit ­– Ändra dina vanor.

Så här skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon på unric.org:

”Vi bränner kol som fossilt bränsle. I tropikerna fälls också stora skogsområden för trävaru- och papperstillverkning, för att bli odlingsmark och betesmark för boskap samt i allt högra grad för plantager för att producera biobränslen. Detta bevisar ytterligare hur vårt kolberoende både släpper ut enorma mängder koldioxid och förstör de värdefulla tillgångar vi har som kan uppta utsläppen, vilket dessutom bidrar till klimatförändringarna.
De miljömässiga, ekonomiska och politiska följderna av klimatförändringarna är omfattande. Ekosystemen, allt från berg och hav till polerna och tropikerna – förändras i snabb takt. Lågt liggande städer riskerar att översvämmas, fruktsam odlingsmark blir öken och väderförändingarna blir allt svårare att förutse.
Vi kommer alla att betala ett pris. De fattiga kommer att drabbas hårdast av väderrelaterade katastrofer och av stigande livsmedelspriser. Men även rika stater står inför en möjlig ekonomisk lågkonjunktur och ökade konflikter på grund av färre resurser. För att minska klimatförändringarna, utrota fattigdomen och nå ekonomisk och politisk stabilitet måste göra oss av med vårt beroende av kol. Kick the habit – ändra dina vanor – är temat för årets Världsmiljödag. Kampanjen lyfter fram omfattningen av vårt kolberoende och pekar på hur vi kan ändra på våra vanor.”

Bland våra utmaningar finns mängder med möjligheter för dig att ändra dina vanor.

Vad lovar du?

Foto: Michel Gunther/WWF

MENY