Enklare laddning ska få fler att välja elbil

Fler snabbladdare och förbättrade möjligheter för boende i flerbostadshus att ladda sin elbil över natten. Det är åtgärder som Göteborgs Stad tror kommer öka andelen elbilar på stadens gator. 

I september 2014 antog Göteborgs kommunfullmäktige klimatprogrammet. Programmet visar hur vi ska arbeta långsiktigt för att minska vår klimatpåverkan. Bland annat finns målet ”Koldioxid från vägtransporter inom Göteborgs geografiska område ska minska med minst 80 procent till år 2030 jämfört med år 2010”. För att kunna nå målet behöver vägtrafiken minska men fossila bränslen behöver också ersättas med förnybara lösningar. En ökad andel elbilar på vägarna är ett viktigt steg och i det här inlägget tänkte jag berätta lite om hur trafikkontoret tänker kring detta uppdrag.

Är en elbil utsläppsfri? Nej, inte per definition men den kan vara det om den laddas med helt förnybar el. Till exempel har staden tecknat avtal om grön el vilket innebär att alla stadens elfordon drivs av el som kommer från förnybara källor.

Om man i stället utgår från den svenska elmixen kan ett schablonutsläpp för elbilen sättas till 7-10 gram koldioxid per kilometer. Det är inte så pjåkigt om man jämför med genomsnittsutsläppen för sålda bilar i Sverige som enligt deklarerad förbrukning 2014 var 132 gram CO2 per kilometer, uppskattningsvis 160-170 gram per kilometer om man räknar med verklig drift. En elbil avger med andra ord cirka en tjugondel av ”medelbilens” CO2-utsläpp. Medelkörsträckan för en bil i Sverige är ungefär 1 200 mil. Räknar man om det till CO2 utsläpp innebär det för en elbil CO2-utsläpp på 8,4 kilo per år jämfört med 2 ton för medelbilen.

Varje elbil som ersätter en bensin- eller dieseldriven bil innebär en minskning av växthusgasutsläpp med två ton.

Varför gör vi inte som Norge?

Den norska elbilsboomen har gett eko genom hela Europa. I Norge är elbilar befriade från försäljningsskatt, moms och bompeng. Dessutom får de köra i kollektivtrafikfält och parkera gratis. Incitament som har gett Norge förstaplatsen i världslistan över andel sålda elbilar, 13 procent 2014.

Sverige har resonerat något annorlunda men framförallt supermiljöbilspremien ger oss en tredjeplats på samma lista. 1,5 procent av alla sålda bilar i Sverige 2014 var elbilar. Och försäljningen ökar stadigt. 2013 såldes 1 546 laddbara elbilar i Sverige, drygt 0,5 procent av den totala bilförsäljningen. 2014 4 657 stycken, 1,5 procent, och januari-augusti i år såldes 4 479 elbilar, drygt 2 procent av nyregistreringarna.

Vad gör Göteborg?

Vi vill underlätta övergången till eldrift utan att försvåra för gång- och kollektivtrafik. Till exempel tror vi inte att det är en bra idé att låta bilar köra i kollektivtrafikfälten. Vi vill göra det enklare att åka kollektivt med fler bussar och tätare turer, då behövs kollektivfälten för bussarnas framkomlighet. Inte heller tror vi att gratis parkering är rätt väg att gå då vi vet att det är något som genererar trafik. För tre år sedan togs beslutet att avveckla miljöparkeringsförmånen just eftersom den under senare år faktiskt ökade bilresandet och trängsel i gatumiljön.

Exempel på insatser som vi tror på, och som inte sker på bekostnad av gång- och kollektivtrafiken, är att öka tillgången på snabbladdare. Dels kommer de befintliga kommunala snabbladdarna att moderniseras och dels kommer privata bolag att etablera snabbladdare i staden. Någonting som är än viktigare i ägandet av elbil är att kunna ladda över natten, nära hemmet. Det är avsevärt mycket lättare att äga elbil om man också äger sin parkering och själv kan styra över en laddinstallation. För boende i flerbostadshus är det svårare, laddning är komplext och involverar många aktörer. Därför har trafikkontoret inlett ett samarbete med andra aktörer i staden med målsättning att underlätta laddning för boende i flerbostadshus.

Vi vill att fler ska kunna ta steget och byta ut sin fossilt drivna bil till en elbil. Exemplen ovan är åtgärder i introduktionen av elbilar som vi tror på och som vare sig ökar trängseln på gatorna eller konkurrerar med kollektivtrafiken.

/Alexander Sjöberg, projektledare hållbar mobilitet

Dela:
MENY