februari 2017

Nu växlar Majorna-Linné om till elbilar

Varje steg räknas på vägen mot en mer hållbar stad. Därför övergår Majorna-Linné nu till elbilar i så gott som alla stadsdelens verksamheter. När bilarna är utbytta kommer utsläppen från stadsdelens fordon vara nära noll.

SDF Majorna-Linné har ett 50-tal bilar som används av stadsdelens olika verksamheter. Det kan vara hemsjukvården som åker mellan patienter eller kanske stadsdelens fixartjänst som besöker äldre och hjälper dem att säkra sin hemmiljö.
Bilarna används flitigt i vardagen och behövs för att servicen till invånarna ska fungera. Samtidigt bidrar de till utsläpp och föroreningar som inte är bra för varken människor eller miljö. Under 2017 kommer därför i stort sett hela fordonsflottan att bytas ut mot elbilar.
– Vi har tagit det här initiativet för att vi tycker att det är extra viktigt att vi som en del av innerstaden ligger i framkant och gör allt vi kan för att minimera miljöpåverkan, säger Thomas Segenstedt, stadsdelsdirektör i Majorna-Linné.

Målet i Majorna-Linné är att byta ut alla fordon. Men det finns ett fåtal bilar som är svåra att ersätta.
– Gör vi undantag rör det sig om enstaka större fordon som inte finns som elbilar eller om bilar som måste kunna köras längre sträckor än vad som är möjligt på en laddning, säger Catharina Burman Barkebo, fastighetschef i Majorna-Linné.

Med hjälp av Göteborg Energi har ett 40-tal laddstolpar nyligen kommit på plats i garaget under stadsdelshuset på Första Långgatan. Från januari 2017 och framåt levereras de eldrivna bilarna av Göteborgs Stads Leasing AB, som stadsdelen hyr bilarna av.
– Intresset för miljövänliga fordon är mycket stort i staden. Det kommer in beställningar på nya elbilar hela tiden, säger Ove Erikson, vd på Göteborgs Stads Leasing AB.

Är det fler som gör som Majorna-Linné och byter ut hela flottan?
– Higab har nästan bara elbilar, men i antal bilar kommer Majorna-Linné att vara störst.

Kostar det mer med elbilar?
– Själva inköpet är dyrare, men man får en supermiljöbilspremie från staten som sänker kostnaden. Driftskostnaden är däremot betydligt lägre, det blir cirka 6 kronor billigare per mil. Servicekostnaden blir dessutom lägre eftersom man slipper att lägga tid på att tanka och hantera drivmedelskvitton, säger Ove Erikson.

Göteborgs Stad har som ett av sina miljömål att minst 400 av stadens bilar ska vara utbytta till elbilar år 2020. Vid årsskiftet var man uppe i 226 stycken.
– Majorna-Linné kommer nu i allra högsta grad att bidra till målen för 2020, säger Alexander Sjöberg, projektledare för Trafik och hållbara transporter på trafikkontoret.

Bild och text: Karolina Vikingsson, Majorna-Linné

På bilderna laddar SDF Majorna-Linnés fastighetschef Catharina Burman Barkebo en av elbilarna medan Mats Arnsmar (S), ordförande i Göteborgs Stads Leasing AB, Bosse Parbring (MP), ordförande i SDN Majorna-Linné och stadsdelsdirektör Thomas Segenstedt tar sig an en annan.

Dela:
MENY