Arkiv

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 2

I Göteborg har vi en rik och varierad natur. Här finns allt från hav och skärgård till skogar och myrområden, men också miljöer som skapats av människan som jordbrukslandskap, parker, golfbanor och bostadsområden. Den stora variationen i miljöer ger förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur. Den biologiska mångfalden minskar dock på grund av ett allt intensivare utnyttjande av natur och mark. Därför har vi ett miljömål som syftar till att bevara dessa miljöer och den mångfald av växter och djur som finns. Läs mer om stadens miljömål på goteborg.se.

#1 Köp ekologisk potatis

Potatis är den mest besprutade av de grödor som odlas i Sverige. Potatis besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar men även för att blasten ska vissna vid rätt tidpunkt. Eftersom varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används i ekologiska odlingar så gynnas den biologiska mångfalden. Att inte använda gifter gynnar även arter som lever på skadedjur, och en ekologisk balans kan uppstå. I det ekologiska jordbruket används också potatissorter som är mer tåliga mot angrepp samt mekanisk ogräsbekämpning istället för kemikalier. Genom att välja ekologisk potatis kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Köp miljömärkt fisk

Med dagens gigantiska fartyg och fiskeredskap som i princip dammsuger havens botten på jakt efter fisk, håller många artbestånd på att försvinna. Även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning, ofta som bifångst. Det hårda fisketrycket sker samtidigt som arternas livsmiljö utsätts för påfrestningar genom övergödning, miljögifter och ökade temperaturer till följd av klimatförändringar. Genom att välja fisk märkt med till exempel  KRAV, MSC eller ASC istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. För det är som Naturskyddsföreningen säger, Fisk växer inte på träd.

#3 Rädda skogen

Att Sverige har massor av skog är en sanning med modifikation. Visst finns det massor av träd i Sverige men det är snarare i form av trädplanteringar. Idag är endast cirka 2 procent av skogen i södra Sverige gammelskog. En gammelskog är en skog som inte har brukats på 130-150 år och innehåller en mängd olika arter, många av dem är hotade eftersom deras livsmiljö stadigt krymper. Naturarvet är en stiftelse som arbetar för att bevara gammelskogar, genom att klicka på webbsidan samlas pengar in. Förutom att möjliggöra överlevnad för en mängd olika arter bjuder skogen oss människor på bär, svamp och naturupplevelser som bidrar till ökad hälsa. Vill du uppleva en av Göteborgs äldsta skogar på nära håll så följ med naturskyddsföreningen på en guidad tur 7 maj till Rya skog. Trots sin litenhet innehåller den en mängd olika arter att upptäcka.

#4 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. En stor del av det skräp som slängs på marken är fimpar som delvis består av plast, men också giftiga ämnen som lakas ur och hamnar i naturen. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen Strömmar av plast.

#5 Städa kemikaliefritt

Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Eftersom avloppsreningsverket inte är gjord för att rena kemikalier följer många av dessa ämnen med ut i havet. De bakterier som jobbar med att rena vattnet i avloppsreningsverket från näringsämnen, kan också ta skada så att reningen blir mindre effektiv. Använd miljömärkta mikrofiberdukar, de fungerar att använda endast med vatten.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturarvet
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 1

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt mänskligt liv på jorden. Naturen bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening och pollinering av grödor men spelar också en stor roll för rekreation och vårt välbefinnande. Ju större variation av växter, djur och natur, desto större blir möjligheterna att klara av störningar i miljön. FN: s sammanställning av tillståndet i jordens ekosystem visar att mer än hälften av ekosystemen är hotade till följd av mänsklig aktivitet.

#1 Köp bara bomullsprodukter som är ekologiska

Tjugofem procent av alla bekämpningsmedel som används i världen används i bomullsodling. Bekämpningsmedel dödar inte bara de insekter som är avsikten, utan skadar även andra organismer som utsätts för kemikalierna. Genom att välja produkter med ekologisk bomull kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Välj bort produkter som innehåller palmolja

Palmolja finns i många olika produkter som kakor, färdigmat, tvål. Den utvinns från oljepalmen som odlas på stora plantager i exempelvis Indonesien och Malaysia. Ett stort problem med palmoljan är att stora ytor regnskog med hög biologisk mångfald skövlas för att ge utrymme för plantagerna. Vid odlingen används också bekämpningsmedel som är giftiga för människor och miljö. Genom att exempelvis välja produkter med ekologisk rapsolja istället kan du hjälpa flera arter att överleva. Mer info hittar du vårt tips Så här undviker du palmoljan.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Klimatet har alltid förändrats, med dagens hastighet har dock arter svårt att hinna anpassa sig vilket leder till utrotning av arter. Ett exempel är korallreven med hög artrikedom men som nu håller på att försvinna på grund av temperaturhöjning och allt surare hav till följd av klimatförändringarna. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. På svalna.se kan du skapa ett konto för att se din egen klimatpåverkan – och få fler tips på hur du kan minska den.

#4 Köp bara träprodukter från certifierade skogar

Att köpa begagnat är förstås bäst men ska du köpa nya möbler till hemmet eller trädgården så är det viktigt att välja med certifiering, som FSC. Då har det ställts krav på ansvarsfullt brukande av världens skogar. Förutom att en stor del av jordens arter är beroende av skogen bidrar den även genom att binda kol, hålla kvar marken vid häftiga regn och är en viktig del i vattnets kretslopp.

#5 Använd produkter utan skadliga kemikalier

I kläder och andra produkter med vattenavstötande egenskaper som regnkläder och bakplåtspapper kan det finnas högfluorerade ämnen (PFAS). De är extremt svårnedbrytbara och har till och med påträffats i isbjörnar, vilket bland annat riskerar att rubba deras möjlighet till fortplantning. Välj produkter med miljömärkning så kan du hjälpa flera arter att överleva.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF

Dela:

Avfallsfria Adas 10 bästa tips för att minska matsvinnet

Vi slänger 15 000 ton mat i Göteborg varje år. Det är 28 kilo per person. Då har vi bara räknat matsvinn, det vill säga mat man hade kunnat äta.

Det kan handla om mat som möglat eller surnat på grund av dålig planering och glömska, mat som blivit över och man inte orkar äta upp och mat som man tror är dålig på grund av att bäst-före-datum passerat.

Matsvinn är ett av de mest miljöpåverkande avfallen som finns. Mat står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan och att framställa den har krävt stora mängder vatten, olja och kemikalier. Mycket av vår mat produceras utomlands och måste transporteras till oss med båt, flyg och lastbil.

Att kasta ätbar mat är alltså slöseri med resurser, såväl ekonomiskt som ekologiskt. För även om vi kan göra biogas och gödsel av matavfallet är det tio gånger bättre – ur miljösynpunkt – att äta upp maten. Bananskal och kaffesump blir bra biogas, men bananen och kaffet ska ätas och drickas för att ge största möjliga utdelning.

Här är mina tips för att minska matsvinnet:

* Ät upp maten i tid

* Se regelbundet efter vad du har i kylen, även det som står längst in. Frys in det som börjar bli gammalt, om det inte kan ätas upp direkt. Många livsmedel, till exempel mjölk, grädde, ost, skinka och matrester, går bra att frysa.

* Förvara maten rätt
Sätt in kylvaror, som kött, fisk och mejerivaror, i kylen så fort som möjligt. Bra kylskåpstemperatur är + 4-5 °C.
Frys in mat som du vill spara länge, bra frystemperatur är -18 °C.

* Titta, lukta och smaka på maten. Släng inte mat bara för att den passerat bäst-före-datum, ofta håller den mycket längre. Våga lita på dina sinnen.

* Planera dina inköp och köp bara så mycket som du äter. Innan du handlar – titta igenom vad som finns hemma och vad som saknas.

* Köp inte mer än vad du tror att du gör av med innan det blir dåligt. Det gäller särskilt frukt och grönsaker som snabbt förstörs – köp hellre lite men ofta.

* Om du köper storförpackningar – dela upp i mindre förpackningar och frys in det som inte går åt de närmaste dagarna.

* Gå regelbundet igenom vad som finns i frysen och planera för att äta upp maten i tid. Märk maten med datum och innehåll när du fryser in den.

* När du lagar mat – tänk efter hur mycket du ska äta den aktuella måltiden, om du vill ha rester till ett senare tillfälle och anpassa mängden utifrån det. Eller gör stor-kok och frys in, gärna i portionsförpackningar.

* Ta hand om rester – se dem som en bonus! Mycket av den mat som slängs är just rester. Överbliven mat kan bli en perfekt matlåda eller en helt ny maträtt. Det finns ingen magisk gräns för hur länge rester håller – om de har stått i kylskåp går de bra att äta så länge de luktar och smakar bra och inte har möglat. Det finns tusen sätt att använda rester. På nätet och i kokböcker finns många restrecept.

Testa ditt matsvinn

livsmedelsverket.se kan du testa hur stor potential du själv har att minska ditt matsvinn.

Mer information om matsvinn och tips på vad du kan göra för att slänga mindre mat hittar du på envarldutansopor.nu.

sverigesradio.se finns dels ett reportage om matsvinn i Klotet från november 2015, men också gott om nyare inslag.

Och till sist kan jag inte förbise Mattias Källs instagrammande i januari i år. I de inläggen hittar du mängder med tips, tankar och diskussioner om hur vi kan minska vårt matsvinn. Här är några av dem:

Hej hopp!

/Avfallsfria Ada

Dela:

Så här sorterar du julen!

Hur ska presentpapper egentligen sorteras? Julsnören? Juletiketter?

Under julen lämnar vi göteborgare 100 ton mer avfall än vanligt till förbränning. Det bästa är förstås att förebygga att avfallet uppstår, exempelvis genom att ge bort avfallssnåla julklappar som teaterbesök eller julklappar köpta secondhand. Men när avfall ändå uppstår är det viktigt att du vet hur du ska ta hand om det på bästa sätt.

Presentpapper, som inte går att spara och återanvända nästa jul, ska sorteras som pappersförpackning. Snören och juletiketter ska slängas i soppåsen då det räknas som brännbart avfall.

Ett annat förpackningsmaterial som kan öka i mängd under julen är frigolit, som ska läggas i kärlet för plastförpackningar. Sillburkar i glas sorteras som glasförpackning och locken skall läggas i behållaren för metall.

Har något julpynt gått sönder? Tänk på att julpynt som har sladd eller batteri, exempelvis julgransbelysningen, ska sorteras som elavfall. Det går också bra att lämna in elavfall till butiker som säljer elutrustning.

Matrester som skinksvål och apelsinskal sorteras som matavfall och blir biogas. Tänk på att planera era matinköp och ät upp matresterna så blir det inget onödigt svinn!

När det tillslut också är dags för granen att plundras och slängas ut ska denna sorteras som grovavfall i ditt grovavfallsrum, på återvinningscentral eller i grovavfallscontainer.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall på goteborg.se

Dela:

Adas elektroniktips 2: Låna, hyra och reparera

Tänk efter innan du köper ny elektronik. I stället för att gå och köpa en ny produkt kan du:

Låna eller hyr
Du behöver några nya hål i betongväggen hemma och måste ha en borr. Men måste du verkligen köpa en ny borr för 10 minuters borrning? Om du inte kan låna en borr av grannen går det numera att hyra sådan utrustning. Till exempel på Järnia i Göteborg. För 100-200 kronor per dygn kan du hyra slagborr, planslip eller andra elektroniska verktyg istället för att köpa nytt. Förutom att du spar utrymme och pengar, blir din miljöpåfrestning lägre om du delar, lånar och hyr.

Reparera mera
Ett vanligt skäl till att folk byter ut sin dator eller mobil är att de upplever att den går långsamt. Men man behöver inte köpa nya produkter för det. IT-utrustning behöver med jämna mellanrum rensas, rengöras från damm och få operativsystemet ominstallerat för att den inte ska upplevas som långsam.
Om din dator behöver mer kapacitet efter detta kan du lämna in den för uppdatering av internminne och hårddisk.

Dela:
MENY