Arkiv

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 2

I Göteborg har vi en rik och varierad natur. Här finns allt från hav och skärgård till skogar och myrområden, men också miljöer som skapats av människan som jordbrukslandskap, parker, golfbanor och bostadsområden. Den stora variationen i miljöer ger förutsättningar för en stor mångfald av växter och djur. Den biologiska mångfalden minskar dock på grund av ett allt intensivare utnyttjande av natur och mark. Därför har vi ett miljömål som syftar till att bevara dessa miljöer och den mångfald av växter och djur som finns. Läs mer om stadens miljömål på goteborg.se.

#1 Köp ekologisk potatis

Potatis är den mest besprutade av de grödor som odlas i Sverige. Potatis besprutas mot ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar men även för att blasten ska vissna vid rätt tidpunkt. Eftersom varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används i ekologiska odlingar så gynnas den biologiska mångfalden. Att inte använda gifter gynnar även arter som lever på skadedjur, och en ekologisk balans kan uppstå. I det ekologiska jordbruket används också potatissorter som är mer tåliga mot angrepp samt mekanisk ogräsbekämpning istället för kemikalier. Genom att välja ekologisk potatis kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Köp miljömärkt fisk

Med dagens gigantiska fartyg och fiskeredskap som i princip dammsuger havens botten på jakt efter fisk, håller många artbestånd på att försvinna. Även djuphavsfiskar som reproducerar sig först i hög ålder fångas i allt större grad genom bottentrålning, ofta som bifångst. Det hårda fisketrycket sker samtidigt som arternas livsmiljö utsätts för påfrestningar genom övergödning, miljögifter och ökade temperaturer till följd av klimatförändringar. Genom att välja fisk märkt med till exempel  KRAV, MSC eller ASC istället för omärkt så kan du hjälpa flera arter att överleva. För det är som Naturskyddsföreningen säger, Fisk växer inte på träd.

#3 Rädda skogen

Att Sverige har massor av skog är en sanning med modifikation. Visst finns det massor av träd i Sverige men det är snarare i form av trädplanteringar. Idag är endast cirka 2 procent av skogen i södra Sverige gammelskog. En gammelskog är en skog som inte har brukats på 130-150 år och innehåller en mängd olika arter, många av dem är hotade eftersom deras livsmiljö stadigt krymper. Naturarvet är en stiftelse som arbetar för att bevara gammelskogar, genom att klicka på webbsidan samlas pengar in. Förutom att möjliggöra överlevnad för en mängd olika arter bjuder skogen oss människor på bär, svamp och naturupplevelser som bidrar till ökad hälsa. Vill du uppleva en av Göteborgs äldsta skogar på nära håll så följ med naturskyddsföreningen på en guidad tur 7 maj till Rya skog. Trots sin litenhet innehåller den en mängd olika arter att upptäcka.

#4 Plocka upp skräpet

Plast i havet är ett växande problem, förutom att djur dör av att äta plasten så tas den även upp av fiskar och andra organismer i havet. Västkusten är hårt drabbad av skräp som transporterats med strömmar från andra länder, men en del bidrar vi själva med genom att det skräp vi slänger följer med vattendragen ut i havet. En stor del av det skräp som slängs på marken är fimpar som delvis består av plast, men också giftiga ämnen som lakas ur och hamnar i naturen. Genom att låta bli att slänga skräp på marken och att plocka upp efter andra hjälper du arter att överleva. Vill du ha lite motivation för att komma igång, se filmen Strömmar av plast.

#5 Städa kemikaliefritt

Rengöringsmedel kan innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Eftersom avloppsreningsverket inte är gjord för att rena kemikalier följer många av dessa ämnen med ut i havet. De bakterier som jobbar med att rena vattnet i avloppsreningsverket från näringsämnen, kan också ta skada så att reningen blir mindre effektiv. Använd miljömärkta mikrofiberdukar, de fungerar att använda endast med vatten.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF
Naturarvet
Håll Sverige rent

Dela:

5 tips: Så främjar du biologisk mångfald 1

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt mänskligt liv på jorden. Naturen bidrar med ekosystemtjänster som vattenrening och pollinering av grödor men spelar också en stor roll för rekreation och vårt välbefinnande. Ju större variation av växter, djur och natur, desto större blir möjligheterna att klara av störningar i miljön. FN: s sammanställning av tillståndet i jordens ekosystem visar att mer än hälften av ekosystemen är hotade till följd av mänsklig aktivitet.

#1 Köp bara bomullsprodukter som är ekologiska

Tjugofem procent av alla bekämpningsmedel som används i världen används i bomullsodling. Bekämpningsmedel dödar inte bara de insekter som är avsikten, utan skadar även andra organismer som utsätts för kemikalierna. Genom att välja produkter med ekologisk bomull kan du hjälpa flera arter att överleva.

#2 Välj bort produkter som innehåller palmolja

Palmolja finns i många olika produkter som kakor, färdigmat, tvål. Den utvinns från oljepalmen som odlas på stora plantager i exempelvis Indonesien och Malaysia. Ett stort problem med palmoljan är att stora ytor regnskog med hög biologisk mångfald skövlas för att ge utrymme för plantagerna. Vid odlingen används också bekämpningsmedel som är giftiga för människor och miljö. Genom att exempelvis välja produkter med ekologisk rapsolja istället kan du hjälpa flera arter att överleva. Mer info hittar du vårt tips Så här undviker du palmoljan.

#3 Minska utsläpp av växthusgaser

Klimatförändringarna har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Klimatet har alltid förändrats, med dagens hastighet har dock arter svårt att hinna anpassa sig vilket leder till utrotning av arter. Ett exempel är korallreven med hög artrikedom men som nu håller på att försvinna på grund av temperaturhöjning och allt surare hav till följd av klimatförändringarna. Genom att exempelvis välja vegetarisk mat oftare och inte flyga kan du bidra till minskad klimatförändring. På svalna.se kan du skapa ett konto för att se din egen klimatpåverkan – och få fler tips på hur du kan minska den.

#4 Köp bara träprodukter från certifierade skogar

Att köpa begagnat är förstås bäst men ska du köpa nya möbler till hemmet eller trädgården så är det viktigt att välja med certifiering, som FSC. Då har det ställts krav på ansvarsfullt brukande av världens skogar. Förutom att en stor del av jordens arter är beroende av skogen bidrar den även genom att binda kol, hålla kvar marken vid häftiga regn och är en viktig del i vattnets kretslopp.

#5 Använd produkter utan skadliga kemikalier

I kläder och andra produkter med vattenavstötande egenskaper som regnkläder och bakplåtspapper kan det finnas högfluorerade ämnen (PFAS). De är extremt svårnedbrytbara och har till och med påträffats i isbjörnar, vilket bland annat riskerar att rubba deras möjlighet till fortplantning. Välj produkter med miljömärkning så kan du hjälpa flera arter att överleva.

Källor: 52 tips för biologisk mångfald
Naturskyddsföreningen
WWF

Dela:

Gynna den biologiska mångfalden genom att satsa på ekologiskt

Visste du att du gynnar den biologiska mångfalden när du väljer ekologisk mat? Studier visar att det finns ungefär 30 procent fler vilda växter, fåglar och insekter runt en ekologisk gård jämfört med ett kemikaliejordbruk. Bekämpningsmedel som används i odlingar dödar nämligen inte bara skadedjur, utan även andra organismer.

I det ekologiska jordbruket ställs också krav på att det foder som djuren äter ska komma från närområdet, importerad soja som har odlats på mark där regnskog har huggits ner är alltså inte okej.

2014 blev ett genombrott för försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige, den ökade med 38 procent, visserligen från en mycket låg andel men trenden är positiv.

Mer om detta kan du läsa på bland annat Naturskyddsföreningens sajt och på ekoweb.nu.

Så gör som Naturskyddsföreningen uppmanar till i bilden ovan, och filmen med samma namn: Byt till eko!

Dela:

Så här får du rent din ugn och ditt golv miljövänligt

Det är såpa som gäller när du ska få rent din ugn, ditt golv eller ditt badrum – Såpa är en miljövänlig produkt med god doft och det finns olika varianter som gul-, grön-, trä- och linoljesåpa. Det är fetthalten som skiljer sig åt på de olika varianterna. ”Vanlig” grön- och gulsåpa har en fetthalt på 15-30 procent. Den enda skillnaden på grön- och gulsåpa är färgämnet som tillsätts för att få den gröna såpan.

Det gäller att du använder rätt sorts såpa för ett vackert trägolv. Ofta ska du välja såpa med fetthalt på minst 40 procent. Den högre fetthalten gör att ytan blir impregnerad.

Det fungerar utmärkt att använda såpa i ett badrum eftersom du enkelt kan efterskölja. Såpa passar även perfekt för att rengöra ugnen. Gnid in ugnens insida med koncentrerad såpa och sätt ugnen på 125 grader i 20 minuter. Låt svalna och torka ur med ljummet vatten – Voilà!

Foto: Marit Lissdaniels

Dela:

Så här tvättar, diskar och städar du miljövänligt

I Göteborg är vattnet mjukt, det vill säga mängden kalcium är låg. Det betyder att vi ska använda oss av den minsta rekommenderade dosen av rengöringsmedel vid tvätt och disk.

När vi rengör badrum/wc så köper vi ofta ett rengöringsmedel som är avsett att användas i just ett badrum. Det vi inte vet som vardagskonsument är att dessa medel har ett lågt pH. Ett lågt pH använder vi för att ta bort fläckar av kalcium från vattnet. Då vi har liten mängd kalcium i Göteborgs vatten kan vi med fördel använda ett helt vanligt miljömärkt allrengöringsmedel vid städ i badrum/wc. 1-2 gånger i månaden kan det dock vara bra att använda badrum-/wc-rengöringsmedel.

Varför är då ett allrengöringsmedel bättre för miljön? Vi eftersträvar att använda rengöringsmedel som är så pH-neutrala som möjligt med ett pH-värde på 6,5–7,5. Ju lägre och högre pH-värde desto starkare och mer frätande är de.

Läs gärna Kemikaliefria Karins blogginlägg för fler tips på att minska kemikalierna i din vardag.

Foto: Lo Birgersson

Dela:
MENY