Om GreenhackGBG

VAKNA UPP TILLSAMMANS

GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för dig som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Inspireras av nytänkare i framkant, anta utmaningar för en mera hållbar vardag, dela dina egna idéer och diskutera med de andra deltagarna.

Namnet GreenhackGBG är sprunget ur så kallade ”Lifehacks”, det vill säga smarta sätt att ta an och ta sig förbi vardagsutmaningar. Vi vill använda samma idé, fast nu rikta fokus på de gröna frågorna och uppmana till att dela bra ”greenhacks” via Instagram under #greenhackgbg.

Vi vill ha med just dig för att tillsammans skapa ett hållbart Göteborg på riktigt. Allting räknas, alla små insatser varje dag. Ta ett litet steg och sedan ett till. Var och en kan hitta sin nivå av engagemang i projektet. Inga tvång.

Välkommen att anmäla dig här!

PS. Tack för allt du redan gör för att förbättra vår stad.

KRAFTSAMLA FÖR KLIMATET

Visste du att medelgöteborgaren i snitt använder resurser som om det fanns 4 jordklot! Men som vi alla vet har vi bara en enda jord – ekvationen går inte ihop. Vi överutnyttjar tillgångar och upprätthåller en orättvis fördelning av resurserna, så som det ser ut idag. Vi behöver alltså bli mer medvetna och inspireras till att göra andra och smartare val i vardagen.  Därför genomför vi GreenhackGBG under hela 2015.

Vi som bor i Göteborg släpper i genomsnitt ut 7,5 ton koldioxid per person och år i form av bil- och flygresor, el och uppvärmning, matinköp, offentlig konsumtion och övrig egen konsumtion. Målet är 2 ton utsläppt koldioxid per person och år. Helst ännu mindre! Koldioxid och andra växthusgaser leder till global uppvärmning då de bildar ett lock runt jorden så att solinstrålningen blir fångad och överskottet inte far ut i rymden igen.

En oväntat stor del av utsläppen uppkommer till följd av konsumtion. Som deltagare i GreenhackGBG kommer du att få möjlighet att ansluta dig till webbtjänsten Svalna som utvecklats av forskare på Chalmers, som hjälper dig att mäta din egen klimatpåverkan utifrån konsumtion. Genom Svalna får du tips på hur du kan sänka dina utsläpp, ställa upp egna mål och se hur du ligger till jämfört med andra. Ta chansen att testa Svalna du med. Tjänsten lanseras under året.

Vi behöver genomföra århundradets största utmaning – att hejda klimatförändringarna. Genom att ställa om till en modern klimatsmart och hållbar livsstil kan vi uppnå klimatmässigt hållbara utsläppsnivåer av växthusgaser och skapa en värld som vi med varm hand kan lämna över till kommande generationer.

EN KLIMATSMART STAD

Vi vill att Göteborg ska bli en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem och vara en föregångare i världen.

För att möta klimatutmaningen har Göteborg Stad tagit fram ett klimatstrategiskt program. Det gör miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” mer konkret. I dokumentet har vi satt upp ambitiösa mål för att övergå till ett koldioxidsnålt samhälle. En av strategierna kallas för ”Klimatsmarta göteborgare” och GreenhackGBG är en av de satsningar vi gör inom detta område.
Målen är satta utifrån backcasting, det vill säga genom att beräkna baklänges utifrån ett önskvärt tillstånd, men vi har samtidigt tagit hänsyn till vad som är möjligt för oss att åstadkomma. GreenhackGBG syftar till att ge tips på hur du kan hjälpa till att förändra utsläppsstatistiken så att vi når en mycket lägre utsläppsnivå.

En förutsättning att nå målen är att både medborgare och näringsliv är med och bidrar.

Var med och gör skillnad!

Ps. Här kan du läsa Göteborgs Stads övriga strategiska dokument inom miljö och giftfri vardag. Göteborgs Stads miljöprogram, Kemikalieplan för Göteborgs Stad och Åtgärdsprogram mot buller.

GreenhackGBG är ett samarbetsprojekt

GreenhackGBG är ett samarbete inom Göteborgs Stad och vi som deltar i projektgruppen kommer från miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen västra Göteborg, stadsdelsförvaltningen Angered, stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, trafikkontoret, kretslopp och vatten, konsument- och medborgarservice, idrotts- och föreningsförvaltningen samt social resursförvaltning.

MENY