FAQ

FAQ betyder ”frequently asked questions”, alltså frågor som många personer ställer och som vi gärna besvarar. Saknar ni några svar? Mejla oss så samlar vi alla frågor och svar här.

Vad får jag som anmäler mig som deltagare i GreenhackGBG?

Svar: Du som blir deltagare i GreenhackGBG, (fyllt i anmälan), får ta del av det senaste som händer inom GreenhackGBG via ett e-postutskick. Du får inbjudningar till evenemang först av alla. Du kan välja att anta utmaningar och utmana andra. Du kan dela dina egna tips, idéer och foton via Facebook och Instagram (Om du vill använda hashtaggen #greenhackgbg så behöver du ställa in så att du inte har ett privat konto, för då kommer inte dina bilder att synas i vårt flöde). Men framför allt: Du är med från början och kan vara med och forma GreenhackGBG under hela 2015!

Hur gör vi om vi är en familj med både barn och vuxna som vill delta i GreenhackGBG?

Svar: Om ni är fler vuxna i familjen så anmäler ni er var och en på webbsidan, barnen får hänga med på de vuxnas deltagande.

Varför ska jag anmäla mig som deltagare med e-post, ålder, postnummer och kön?

Svar: Din e-post använder Göteborgs Stad för att kontakta dig. Vi planerar att sända ut nyhetsbrev och inbjudningar till events via e-post. När du är anmäld som deltagare i projektet så får du ta del av dylik information först.Din ålder är intressant för oss för att vi vill attrahera olika åldrar till projektet. Ditt postnummer använder vi endast för att studera hur många deltagare vi har från olika delar av staden. Vi tänker oss även att statistiken kan komma att användas för att till exempel få till en ny busslinje till något område ifall det är många deltagare som önskar det. (eller cykelväg) Att ange könstillhörighet använder vi för att följa upp jämställdheten i projektet. Hur många kvinnor och män eller personer som definierar sig som annat som är med är viktigt för att till exempel göra förändringar av projektet om det visar sig att får ett stort överslag åt något håll. Hoppas det gav dig ett tillräckligt svar.

Vilka står bakom GreenhackGBG?

Svar: GreenhackGBG är ett samarbete inom Göteborgs Stad och vi som deltar i projektgruppen kommer från Miljöförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg, Stadsdelsförvaltningen Lundby, Kretslopp och vatten samt Konsument och medborgarservice. Vi har även stöd från Västra Götalandsregionen.

Hur hanterar Göteborgs Stad personuppgifter?

Svar: Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Personuppgifterna behandlas av personal på miljöförvaltningen. Om du vill kontrollera vilken information som finns registrerad om dig så kan du kontakta miljöförvaltningen och begära ut ett registerutdrag. Skulle de registrerade personuppgifterna vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du begära om att få uppgifterna rättade.  Din begäran om rättelse av personuppgifter som rör dig skickar du till Miljö- och klimatnämnden.

Ansvarig för behandlingen är Miljö- och klimatnämnden, Box 7012, 402 31 Göteborg. Besöksadress: Karl Johansgatan 23. Telefon:  031-365 00 00. E-post: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Tack för att du deltar i GreenhackGBG!

MENY