Blogg

ASARBOLSEM Bolivia

Kvinnors rättigheter och rättvis handel

FN:s hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Tyvärr är detta inte verklighet idag. Rättvis handel har dock visat sig vara en effektiv metod för att stärka kvinnor genom bland annat organisering, möjlighet till egen inkomst och inflytande över sin arbetsplats.

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna släppte 2016 en rapport om rättvis handel och situationen för kvinnor i Bolivia, Kambodja och Kenya. Rapporten beskriver tre organisationer som är medlemmar i World Fair Trade Organisation (WFTO) och situationen för deras kvinnliga anställda. Trots att länderna ligger i olika världsdelar och skiljer sig åt på många sätt fungerar rättvis handel bra som metod för att stärka kvinnor i alla tre länder.

En av de anställda på WFTO-organisationen ASARBOLSEM i Bolivia beskriver att hon nu kan tjäna sina egna pengar och därför är mer självständig och har möjlighet att planera sin framtid. Alla producenter i ASARBOLSEM har möjlighet att jobba hemifrån vilket underlättar kvinnornas livssituation då många bär ansvaret för barn och hushåll.

På WFTO-organisationen Villageworkers i Kambodja arbetar Norm. Hon berättar att hon får vara mycket mer delaktig på sitt nuvarande arbete jämfört med när hon tidigare arbetade på en konventionell textilfabrik. Hon slipper att känna sig övervakad som hon ofta där. De anställda på Villageworkers får dessutom bättre betalt för sitt arbete vilket bland annat skapar möjlighet att ge sina barn skolgång och göra besparingar inför framtiden.

Vad är viktigast för att stärka kvinnor i länder med utbredd fattigdom?

– Att säkra kvinnors rättigheter och tillgängligheten till hälsovård, utbildning och arbete, berättar Pernilla Stamm’ler Jaliff  som är en av författarna till rapporten. Rättvis handel säkerställer att kvinnorna får rätt till arbete, utbildning, lika lön för lika arbete, medbestämmande och rättvist betalt för sitt arbete. De WFTO-producenter som granskats i rapporten visar också att när kvinnan får kontroll över sin egen ekonomi så prioriteras även barnens skolgång vilket i sin tur bidrar till hållbar utveckling.

Läs hela rapporten här

/Julia Runeson, planeringsledare hållbar konsumtion på Göteborgs Stad konsument- och medborgarservice.

Foto: Pernilla Stamm’ler Jaliff, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Dela:
Mörka moln över teplantage

Rättvis handel och klimatförändringar

Klimatförändringarnas effekter märks redan av på många platser på jorden och påverkar människors odlingsmöjligheter och livssituation. Förändrade väderförhållanden gör bland annat att grödor utsätts för nya typer av sjukdomar, marker eroderar och skördar slår fel. En del av de vanligaste grödorna vi äter, som kaffe och kakao, produceras ofta av småskaliga bönder som är helt beroende av en enda gröda för sin inkomst. Detta skapar en sårbarhet mot klimatförändringarna eftersom det förändrade vädret kan slå ut hela inkomstkällan. De människor som lever på marginalen är de som blir mest utsatta.

Hur hänger då rättvis handel ihop med detta? För att människor ska kunna anpassa sig till det förändrade klimatet behövs så väl ekonomiska som materiella resurser. Etiskt märkta produkter ger producenten bättre betalt än vid konventionella produktioner. Bättre ekonomi skapar ett större handlingsutrymme och fler möjligheter för anpassning. En del etiska märkningar har dessutom skapat särskilda program för att hjälpa producenter att ställa om till ett mer diversifierat jordbruk. Genom att odla många olika typer av grödor blir inkomsten inte lika eftersatt när skörden av en typ av gröda slår fel. Pär Holmgren, meteorolog och klimatexpert menar att det finns flera kopplingar mellan rättvis handel och klimat:

─ Den tydligaste kopplingen tycker jag är att så länge som det finns fattigdom och orättvisor kvar i delar av världen kommer man där inte ha tid och energi över för att bry sig om vanliga miljöfrågor. Fattigdomsfrågorna är en central del av omställningen. Blir vi bara en kritisk massa, med tillräckligt många människor som tycker att dessa frågor är tillräckligt viktiga, så blir det till slut en ketchupeffekt och en mycket snabbare omställning.

Miljöfrågor och mänskliga rättigheter är alltså sammanflätade i varandra. När människor får sina basala behov tillgodosedda skapas ett handlingsutrymme för dem att skydda sin närmiljö och säkra sin produktion. När vi värnar miljön, genom att till exempel undvika skadliga bekämpningsmedel, skyddar vi också människan som arbetar med råvaran.

/Julia Runeson, planeringsledare hållbar konsumtion på Göteborgs Stad Konsument- och medborgarservice.

Dela:

Är du med på världens största rättvisa fika?

Snart är det dags för Fairtrade Internationals kampanj World Fairtrade Challenge där hela världen bjuds in att vara med och fika rättvist handlade produkter under tre dagar. Förra året fikade 1,8 miljoner personer från 26 länder. Kommer vi att slå förra årets rekord i år? Var med och fika!

Den 11-13 maj anordnas World Fairtrade Challenge och för första gången är hela världen är med och fikar. Syftet är att uppmärksamma varför rättvis handel behövs för odlare och anställda och vad det gör för skillnad att vi som konsumenter handlar rättvist producerade varor. Drick en kopp etiskt märkt kaffe med kollegorna eller ät en rättvist handlad banan till mellanmålet! På denna länk kan du registrera din fikapaus.

World Fair Trade Day 13 maj
Under World Fairtrade Challenge sista dag den 13 maj är det även World Fair Trade Day. Andra lördagen i maj varje år uppmärksammar World Fair Trade Organization att vi tillsammans kan skapa förändring genom rättvis handel. Producenter, importörer, organisationer, konsumenter och beslutsfattare visar under dagen sitt engagemang för att väcka intresse för rättvis handel runt om i världen. Här kan du läsa mer om World Fair Trade Day.

Detta händer i Göteborg under World Fairtrade Challenge och World Fair Trade Day:

Rättvis handel och klimatförändringar – hur hänger det ihop? 12 maj
Fredagen den 12 maj kl. 10-11.15 arrangerar GreenhackGBG tillsammans med Fairtrade City Göteborg föreläsningen ”Rättvis handel och klimatförändringar – hur hänger det ihop?” på Blå Stället i Angered. Meteorologen och klimatexperten Pär Holmgren förläser om hur klimatfrågan kan hanteras på ett hållbart och rättvist sätt genom rättvis handel. Läs mer på Facebook.

Fira World Fair Trade Day på Göteborgs Naturhistoriska museum 13 maj
Den 13 maj arrangeras ett evenemang på Göteborgs Naturhistoriska museum med anledning av World Fair Trade Day. Det blir filmvisning, tipspromenad, provsmakning av etiskt märkta produkter och mycket mer! Evenemanget pågår från 12-15 och arrangeras av Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, Fairtrade region Västra Götaland, Fairtrade City Göteborg och lokala Fairtrade-ambassadörer. Här kan du läsa hela programmet.

Hoppas att vi ses på något av evenemangen i Göteborg och att du är med och fikar rättvist den 11-13 maj!

/ Jenny Johnson, praktikant på Miljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Göteborg är en Fairtrade City
Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011. Det betyder att det finns ett aktivt arbete för rättvis handel och etisk konsumtion i vår stad. Diplomeringen är till alla som bor i staden. Genom att du gör medvetna val när du handlar gör du skillnad för människor i länder med utbredd fattigdom. Tillsammans gör vi Göteborg till en schystare stad!

 

Dela:
MENY